| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak należy prawidłowo zawrzeć umowę o pracę nakładczą

Jak należy prawidłowo zawrzeć umowę o pracę nakładczą

Umowa o pracę nakładczą powinna być zawarta na piśmie. Należy w niej określić m.in. rodzaj umówionej pracy, zasady wynagradzania oraz minimalną miesięczną ilość pracy. Strony mogą także ustalić, że wykonawca będzie korzystał w pracy z własnych maszyn lub urządzeń.

Obowiązki nakładcy

Jednym z obowiązków nakładcy jest zapewnienie wykonawcy środków do wykonywania pracy określonej w umowie. Jeżeli więc strony nie postanowią inaczej, nakładca powinien wyposażyć wykonawcę w surowce, materiały lub inne przedmioty oraz niezbędne narzędzia, maszyny i urządzenia. Jego obowiązkiem jest także utrzymywanie w należytym stanie technicznym maszyn i urządzeń (z wyjątkiem bieżącej konserwacji).

Jeśli nakładca nie wykona tych obowiązków, a tym samym uniemożliwi wykonanie miesięcznej ilości pracy określonej w umowie, to wykonawcy za czas niewykonania pracy przysługuje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy, jednak nie wyższe od najniższego wynagrodzenia. Wykonawca użytkujący maszyny, urządzenia i narzędzia stanowiące jego własność, ma prawo do odpłatności z tego tytułu w wysokości odpowiadającej wartości ich odtworzenia, zgodnie z zasadami określonymi w zakładowym regulaminie pracy nakładczej (obowiązek jego utworzenia istnieje u pracodawców zatrudniających stale co najmniej 20 wykonawców) lub umowie.

Nakładca jest obowiązany przejawiać troskę o bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania pracy, wydawać polecenia usuwania stwierdzonych uchybień w tym zakresie i kontrolować wykonanie tych poleceń oraz współdziałać przy wykonywaniu zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Jeżeli praca nakładcza wykonywana jest w lokalu mieszkalnym wykonawcy, nakładca nie może powierzać prac, których wykonywanie jest szkodliwe dla zdrowia zatrudnionego lub jego współmieszkańców. Poza tym dostarczane przez nakładcę surowce, materiały, maszyny i inne urządzenia techniczne powinny odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wysokość wynagrodzenia

Obligatoryjnym elementem umowy o pracę nakładczą, podobnie jak umowy o pracę, jest określenie warunków płacowych. Zasadniczo wynagrodzenie przysługuje za wykonaną pracę (wyjątki dotyczą wypłaty wynagrodzenia np. za urlop, niezdolność do pracy z powodu choroby itp.). Praca nakładcza wiąże się zatem z większym ryzykiem w zakresie uprawnień płacowych wykonawcy niż w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ryzyko to łagodzi gwarancja zapewnienia wykonawcy określonej ilości pracy. Nakładca jest bowiem zobowiązany zapewnić wykonawcy taką ilość pracy, za którą może on uzyskać w miesiącu co najmniej najniższe wynagrodzenie pracownicze, w przypadku gdy praca nakładcza stanowi dla niego wyłączne lub główne źródło utrzymania, albo 50 proc. tego wynagrodzenia, jeżeli chałupnictwo jest jego dodatkowym źródłem utrzymania.

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę obliczone według stawek jednostkowych. W sytuacji gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy, wynagrodzenie może być obliczone przy zastosowaniu innej odpowiedniej metody, ustalonej w umowie lub w obowiązujących u danego nakładcy zasadach wynagradzania wykonawców.

Wykonawcom przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego, a także inne składniki wynagrodzenia i świadczenia związane z pracą, określone dla pracowników zatrudnionych u danego nakładcy, jeżeli prawo do nich oraz zakres ich stosowania do wykonawców ustala układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania albo umowa. Wynagrodzenie za pracę nakładczą jest chronione na tych samych zasadach co pensja pracownicza.

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK