| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie to rezygnacja z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie. Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie

Definicja podstawowa

Zrezygnowanie z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie.

Całkowita lub częściowa rezygnacja z docho­dzenia lub egzekucji należności pieniężnych.
Zmniejszenie wartości użytkowanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i praw­nych stosownie do ich zużycia.

W wynagrodzeniach

Postępowanie egzekucyjne umarza się w całości lub części z urzędu, jeżeli jest oczywiste, że z egze­kucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egze­kucyjnych.

Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w cało­ści lub części, jeżeli:

  • zażąda tego wierzyciel. W sprawach, w któ­rych egzekucję wszczęto z urzędu lub na żąda­nie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczę­cia egzekucji,
  • tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalno­ści prawomocnym orzeczeniem albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc,
  • egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużni­kiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egze­kucji, albo gdy prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego,
  • wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpie­czającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja jest skierowana do przedmiotu zastawu,
  • w razie egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klau­zulę wykonalności tytułu egzekucyjnego (opatrzo­nego zaświadczeniem europejskiego tytułu egze­kucyjnego) dłużnik przedstawi zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z które­go wynika, że tytuł nie jest już wykonalny.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponow­nej egzekucji, chyba że egzekucja jest niedopuszczal­na z innych przyczyn. Umorzenie postępowania egze­kucyjnego nie może naruszać praw osób trzecich.

Zobacz również: Dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie w razie niewypłacalności pracodawcy

W podatkach dochodowych

Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie pożyczki w razie śmierci pracownika nie powoduje, co do zasady, powstania opodat­kowanego przychodu u spadkobierców zmarłego.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK