| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie to rezygnacja z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie. Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ubezpieczeniach

W przypadku całkowitej nieściągalności należności z tytułu składek ZUS może je umorzyć w całości lub w części. Umarzając należności z tytułu skła­dek, ZUS umarza równocześnie odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i dodatkową opłatę. Całkowita nieściągalność składek występuje, gdy:

  • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego mająt­ku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekra­cza kwoty stanowiącej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie nie ma następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,
  • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłuż­nika lub umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania, gdy wierzycie­le mimo obowiązku nie złożyli zaliczki na poczet kosztów postępowania lub jednogłośnie żądają umorzenia postępowania,
  • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalno­ści przy jednoczesnym braku majątku, z które­go można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumie­niu przepisów Ordynacji podatkowej,
  • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakoń­czonym postępowaniu likwidacyjnym,
  • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
  • naczelnik urzędu skarbowego lub komor­nik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
  • jest oczywiste, że w postępowaniu egzeku­cyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Osoba, która jest płatnikiem składek na swoje ubezpieczenia, może zwrócić się do ZUS o umo­rzenie należności z tytułu składek również w przy­padku braku całkowitej nieściągalności. Umorzenie jest dla przedsiębiorcy pomocą publiczną.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia społeczne

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK