| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Ochrona indywidualna > Czy wykonywanie prac dotyczących utrzymania obiektów należy powierzać osobom ze specjalnymi kwalifikacjami?

Czy wykonywanie prac dotyczących utrzymania obiektów należy powierzać osobom ze specjalnymi kwalifikacjami?

Utrzymanie w należytym stanie infrastruktury campusu szkoły wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów, a przede wszystkim bieżących napraw i remontów instalacji. Wykonywanie niezbędnych napraw zwykle było zlecane osobie zatrudnionej na stanowisku konserwatora, a wymaganych przeglądów oraz bardziej pracochłonnych napraw – zespołowi pracowników z udziałem konserwatora. Dopiero gdy zadanie w ocenie dyrekcji przekraczało możliwości pracowników zakładu, prace te były zlecane firmie zewnętrznej. Jako wykonujący zadania służby bhp chciałbym dołożyć należytej staranności, aby prace były wykonywane z poszanowaniem wymagań w szczególności wynikających z przepisów i zasad bhp. Największym problemem jest przekonanie dyrekcji, iż warunkiem dopuszczenia pracownika/osoby do wykonywania niektórych robót jest nie tylko umiejętność wykonania danej pracy i odbycie szkolenia w dziedzinie bhp, lecz również legitymowanie się wymaganymi kwalifikacjami dodatkowymi. Czy pracodawca ma obowiązek powierzania wykonywania niektórych prac osobom legitymującym się dodatkowymi kwalifikacjami?

Szkolenie i egzamin spawacza mogą prowadzić tylko takie ośrodki kształcenia spawaczy, które uzyskały atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

WAŻNE!

Uprawnienia spawaczy mają charakter okresowy i wymagają egzaminu weryfikacyjnego, który musi odbywać się co 2 lata i odnotowywany jest na świadectwie egzaminu spawacza.

Każdy spawacz powinien mieć też książeczkę spawacza wydaną przez upoważnione komisje weryfikacji lub ośrodki szkolenia.

W czasie użytkowania obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę:

 • co najmniej raz w roku okresowej kontroli polegającej w szczególności na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych),
 • co najmniej raz na 5 lat kontroli polegającej w szczególności na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające szczególne uprawnienia lub kwalifikacje. I tak, w odniesieniu do kontroli stanu technicznego:

 • elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz przewodów kominowych i kominów – niezbędne są uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bądź konstrukcyjno-budowlanej,
 • instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych – kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych,
 • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) – kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.),
 • Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DzU z 2001 r. nr 5, poz. 42 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (DzU nr 83, poz. 578 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (DzU nr 79, poz. 849 ze zm.),
 • Par. 27 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (DzU nr 40, poz. 470),
 • Norma PN-EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy – Spawanie – Część 1.

Czytaj także

Autor:

prawnik, specjalista ds. bhp, były główny specjalista w Głównym Inspektoracie Pracy PIP, biegły sądowy z zakresu bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Źródło:

INFOR
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK