Kategorie

Odsetki za zwłokę od spóźnionych składek ZUS

składki ZUS; odsetki za zwłokę od spóźnionych składek ZUS
składki ZUS; odsetki za zwłokę od spóźnionych składek ZUS
Od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych trzeba zapłacić odsetki za zwłokę. Stawka odsetek jest taka sama jak odsetek od zaległości podatkowych (aktualnie 14,5 % w skali roku). ZUS wyjaśnia jak te odsetki obliczyć.

Zasady ogólne liczenia odsetek za zwłokę

Gdy nie dotrzymasz ustawowego terminu opłacenia składek musisz pamiętać, że skutkować to może koniecznością zwiększenia wpłacanej po terminie kwoty o należne odsetki za zwłokę.

Dlatego trzeba:

 •  wyliczyć i zaokrąglić kwotę odsetek za zwłokę, odrębnie za każdy miesiąc,
 •  sprawdzić, czy są one należne do zapłaty (tj. czy nie są niższe niż 6,60 zł),
 •  wyliczyć łączną kwotę do zapłaty – suma składek i odsetek, za każdy miesiąc.

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na newsletter

Trzeba też pamiętać, że:

 1.  odsetki należy opłacić łącznie z nieterminowo opłacanymi składkami (jednym przelewem) za dany okres, za który zalegasz z opłaceniem składek, ale odrębnie na poszczególne rachunki,
 2.  nie można najpierw opłacić po terminie samych składek, a po jakimś czasie dokonać dopłaty na pokrycie samych odsetek.

Odsetki są należne zawsze, gdy składki są opłacane po terminie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy od zaległości z tytułu składek za dany miesiąc, wyliczona kwota odsetek jest poniżej ustawowo określonej kwoty, wynoszącej aktualnie 6,60 zł. A zatem, gdy opłacasz należne składki z opóźnieniem i okaże się, że wyliczone na dzień wpłaty zaległości odsetki wyniosą 6,50 zł czy nawet 6,59 zł, to nie masz obowiązku zwiększenia wpłaty o odsetki.

Nie są należne odsetki za zwłokę gdy wyliczona przed zaokrągleniem kwota od zaległości z tytułu składek za dany okres rozliczeniowy, jest poniżej kwoty 6,60 zł.

Tabela odsetek od zaległości podatkowych i ubezpieczeniowych

Odsetki za zwłokę są należne za okres:

1.  od dnia następnego po dniu terminu płatności składek (w sytuacji, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święta) terminem płatności jest pierwszy dzień przypadający po tym dniu (dniach);

Przykładowo termin płatności składek za marzec 2011 r. przypadał na 10.04.2011r. (niedziela), faktyczny termin płatności przypadał więc na 11.04.2011 r. Zatem odsetki od opłaconych po terminie składek za marzec 2011 r. należne są za okres od 12.04.2011 r.

2. do dnia zapłaty należności włącznie, przy czym za dzień zapłaty, uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika, a nie dzień złożenia dyspozycji zapłaty składek w banku, w którym jest prowadzony twój rachunek lub na Poczcie do Banku Pocztowego.

Kalkulator odsetek podatkowych

Możliwość zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 75% obowiązującej stawki

Możliwość zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę została wprowadzona od 1 stycznia 2009 r.

Stawka obniżonych odsetek wynosi 75% obowiązującej stawki, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej (przykładowo: od 10.05.2012r. obowiązująca stawka odsetek wynosi 14,5 %, obniżona stawka odsetek wynosi 10,88%).

Można skorzystać z uprawnienia do opłacenia odsetek za zwłokę w obniżonej wysokości, gdy opłacana zaległość wynika ze złożonej korekty deklaracji rozliczeniowej sporządzonej z własnej inicjatywy płatnika (a nie jest efektem zawiadomienia terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub wynikiem przeprowadzonej przez inspektorów ZUS kontroli).

Ponadto trzeba spełnić dodatkowe warunki:

 •  złożyć we właściwej TJO ZUS pisemne uzasadnienie przyczyn składania korekty, wskazujące obiektywne przyczyny konieczności jej złożenia,
 •  najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zapłacić zaległość w kwocie pokrywającej różnice składek wynikające ze składanej korekty wraz z należnymi (obliczonymi według obniżonej stawki) odsetkami.

Forum Kadry


Zastosowanie obniżonej stawki odsetek może dotyczyć składanych korekt dokumentów rozliczeniowych również za okres sprzed 1 stycznia 2009 r. (tj. sprzed daty wejścia w życie tych przepisów), jednak wówczas konieczne jest zastosowanie dwóch zasad naliczania odsetek (z uwzględnieniem zasad podanych w części III):

 • pełnej stawki odsetek, za okres zwłoki do końca grudnia 2008 r.,
 • obniżonej stawki odsetek za okres od stycznia 2009 r.

Zastosowanie obniżonej stawki odsetek jest możliwe jedynie w przypadku, gdy z własnej inicjatywy złożysz korekty dokumentów rozliczeniowych, złożysz uzasadnienie przyczyn konieczności skorygowania rozliczenia oraz opłacisz w całości należne składki z odsetkami, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Zasady obliczania oraz zaokrąglania odsetek za zwłokę

Aby wyliczyć kwotę odsetek za zwłokę, oprócz kwoty zaległości trzeba ustalić:

 • liczbę dni zwłoki w opłacaniu składek, którą liczymy od następnego dnia po terminie płatności do dnia, w którym dokonana zostanie wpłaty zaległości,
 • obowiązującą za poszczególne okresy zwłoki (od do) stopę procentową odsetek.

Stopa procentowa odsetek ulega zmianom. Gdy za okres zwłoki obowiązuje więcej niż jedna stopa procentowa, wówczas odsetki należy obliczać odrębnie za okresy, w których obowiązywała w danej wysokości. Następnie wyliczone odrębnie kwoty odsetek za poszczególne okresy należy zsumować.

Tabela odsetek od zaległości podatkowych i ubezpieczeniowych

Kalkulator odsetek podatkowych

Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, według zasady matematycznej, co oznacza, że końcówka wyliczonej kwoty poniżej 50 groszy jest pomijana, natomiast końcówka wyliczonej kwoty równa lub wyższa od 50 groszy podlega zaokrągleniu w górę do pełnej złotówki.

Wyjątek od tej zasady dotyczy kwoty odsetek, które nie są pobierane, tj. kwoty 6,60 zł, bowiem zaokrągleniu do pełnej złotówki w górę podlega dopiero kwota odsetek od 6,61 zł (podlega ona zaokrągleniu do 7 zł). Dlatego wyliczoną kwotę odsetek najpierw porównujemy z kwotą 6,60 zł, a dopiero kwoty wyższe np. 6,75 zł, jako należne do zapłaty zaokrąglamy do 7 zł i doliczamy do opłacanych po terminie składek.

Sposób obliczania odsetek

Odsetki za zwłokę wylicza się wg wzoru:

Kwota odsetek = kwota należności X liczba dni zwłoki X stopa procentowa * / 365 x 100

*) może być to stawka obniżona, do 75% obowiązującej w danym okresie stopy procentowej.

Jeżeli musisz opłacić składkę po terminie możesz do obliczenia odsetek za zwłokę wykorzystać udostępniony na stronach internetowych Kalkulator odsetkowy. Pozwala on jednak wyliczyć odsetki wyłącznie na bieżący lub przyszły dzień.

Na stronie internetowej ZUS udostępniony jest Kalkulator odsetkowy. Aby obliczyć przy jego pomocy kwotę odsetek oraz łączną kwotę (składki i odsetki) do zapłaty po terminie, konieczne jest podanie kwoty zaległych składek, terminu płatności za miesiąc, za który jest zaległość oraz planowanej daty zapłaty zaległości.

Skorzystanie z pomocy w obliczeniu obniżonej stawki odsetek wymaga dodatkowo podania daty złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych.

Skutki dokonania zapłaty zaległych składek, bez uwzględnienia odsetek za zwłokę

Wpłacając składki po terminie, nie możesz wpłacić tylko zaległej kwoty składek, lecz musisz doliczyć należne odsetki.

Wpłata dokonana po terminie jest rozliczana proporcjonalnie na pokrycie składek i należnych odsetek za zwłokę. Oznacza to, że jeżeli wpłacisz niższą kwotę (tzn. bez odsetek za zwłokę), to zostanie ona rozliczona zarówno na składki (pokrywając zatem ich cześć), jak i należne od tej części składek odsetki za zwłokę.

Do zapłaty pozostanie więc niepokryta różnica składek, od której nadal będą należne odsetki do dnia zapłaty włącznie.

Zaległość z tytułu nieopłaconych składek wynosiła 10.000 zł
- na dzień dokonywania wpłaty odsetki wynosiły 1.250 zł
- pokrycie całej zaległości (10.000zł + 1.250zł) zapewniałoby dokonanie wpłaty 11.250 zł. Płatnik dokonał wpłaty w wysokości 10.000 zł .

Wpłata ta została rozliczona następująco:
- na zaległe składki 8.860 zł,
- na odsetki (od pokrytej kwoty składek) 1.140 zł.

Na koncie pozostanie zaległość:
- z tytułu składek 1.140 zł,
+ plus należne od tej kwoty odsetki za zwłokę, naliczone do dnia zapłaty tej zaległości włącznie.

Wpłacając składki po terminie płatności, do kwoty zaległych składek musisz doliczyć należne do dnia zapłaty odsetki za zwłokę. W przypadku, gdy wpłata zostanie dokonana w niższej wysokości (tzn. bez uwzględnienia odsetek za zwłokę), zostanie ona rozliczona zarówno na częściowe pokrycie zaległych składek oraz na należne od pokrytej części składek odsetki za zwłokę. Na koncie pozostanie zaległość z tytułu niepokrytej różnicy składek, od której będą należne odsetki za zwłokę do dnia spłaty całej należności włącznie.

Źródło: ZUS

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.