REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - definicja

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - definicja /Fot. Fotolia
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - definicja /Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Aktywizacja zawodowa ma pobudzić osoby bezrobotne do aktywności zawodowej. Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej, w ramach których przewidziana jest motywacja finansowa dla bezrobotnych i pracodawców, np. dodatek aktywizacyjny, stypendium, bon szkoleniowy.

Czym jest aktywizacja zawodowa

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych to konkret­ne usługi rynku pracy, z których może skorzystać osoba bezrobotna.

Autopromocja

Pracodawca może uczestniczyć w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy (bezro­botnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy). Aktywizacja zawodowa może dotyczyć rów­nież osób niepełnosprawnych w związku z podję­ciem przez nich pracy.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych jest prowa­dzona przez powiatowe urzędy pracy (dalej: pup) oraz agencje zatrudnienia (prywatne podmioty). W celu lepszego dostosowania ofert pracy do możliwości zawodowych konkretnych osób bez­robotni zostają sprofilowani według aktywności poszukiwania pracy i długotrwałości pozostawania bez zatrudnienia (3 profile). Aktywizacja zawodo­wa najdłużej bezrobotnych prowadzona jest przez agencje zatrudnienia.

Rekomendowany produkt: Umowy terminowe po zmianach (książka)

Pracodawca, który zatrudni osoby bezrobotne (skierowane przez powiatowy urząd pracy), może skorzystać z wielu form wsparcia. Może także zatrudnić osoby bezrobotne z własnej inicjaty­wy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawową formą aktywizacji bezrobotnych jest zatrudnienie na staż (na 6 lub 12 miesięcy). Pracodawca może również zatrudnić pracownika na podstawie bonu szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego czy na zasiedlenie. Może też stworzyć dla bezrobotnego miejsce pracy w for­mie telepracy i otrzymać na to grant z urzędu pracy. W tym przypadku bezrobotny może samodzielnie znaleźć pracodawcę, który go zatrudni. Jeżeli pracodawca zatrudni osoby skierowane z urzędu pracy, musi utrzymać stanowiska pracy przez ustalony okres.

Nie może korzystać z form wsparcia, jeżeli byłby spokrewniony z zatrudnianą osobą. W celu zatrudnienia osoby bezrobotnej pra­codawca zawiera ze starostą odpowiednią umowę (w zależności od rodzaju wsparcia), w której zostają określone wzajemne obowiązki stron oraz zobowią­zanie pracodawcy do utrzymania przez wskazany okres utworzonego miejsca pracy. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych może odbywać się poprzez pracę (zezwoloną przez lekarza) czy udział w turnusach rehabilitacyjnych. Pracodawca jest wówczas zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w celu udziału w takim turnusie.

Forma wsparcia

Przepisy o promocji zatrudnienia przewidują różne formy aktywizacji zawodowej, w ramach których przewidziana jest motywacja finansowa dla bezro­botnych i pracodawców, np.:

 • dodatek aktywizacyjny - kwota wypłacona oso­bie, która będąc bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • prace interwencyjne - pracodawca, który w wyni­ku umowy zawartej ze starostą zatrudnił skie­rowanych bezrobotnych, otrzymuje zwrot czę­ści kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społecz­ne skierowanych bezrobotnych,
 • roboty publiczne - organizator robót publicz­nych (lub pracodawca, u którego będą wykony­wane roboty publiczne), który zatrudniał skiero­wanych bezrobotnych przez okres do 6 miesię­cy, otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych,
 • stypendium - kwota wypłacana z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej uprawnionej oso­bie w okresie odbywania szkolenia, przygotowa­nia zawodowego dorosłych, studiów podyplo­mowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych,
 • szkolenia - finansowane są ze środków publicz­nych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej,
 • zwrot kosztów przejazdu - finansowanie kosz­tów przejazdu osoby do pracodawcy zgła­szającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie porad­nictwa zawodowego w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy,
 • zwrot kosztów zakwaterowania - finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy oso­bie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem stałego zamieszka­nia, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy,
 • świadczenie aktywizacyjne - świadczenie przy­znawane za zatrudnienie w pełnym wymia­rze czasu pracy skierowanego bezrobotne­go rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzie­cka lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wycho­wywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną,
 • bon szkoleniowy - gwarancja skierowania bez­robotnego w wieku do 30. roku życia na wska­zane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosz­tów, które zostaną poniesione w związku z pod­jęciem szkolenia. W ramach bonu bezrobotnemu finansuje się do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia koszty szkoleń, badań lekar­skich, przejazdu na szkolenia i zakwaterowania,
 • bon stażowy - gwarancja skierowania do odby­cia stażu u pracodawcy wskazanego przez bez­robotnego do 30. roku życia na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnie­nia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy. W ramach bonu finansowane są koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, a pracodawca zatrudnia­jący bezrobotnego otrzymuje premię,
 • bon zatrudnieniowy - stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodze­nia i składek na ubezpieczenia społeczne w związ­ku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powia­towy urząd pracy przyznał ten bon. Pracodawcy jest refundowana część kosztów wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne,
 • bon na zasiedlenie - przyznawany w związku z podjęciem przez bezrobotnego do 30. roku życia poza miejscem dotychczasowego zamiesz­kania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Środki przyznane w ramach bonu są przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania.

W ubezpieczeniach

Pracodawcy nie opłacają składek na FP i FGŚP za zatrudnionych pracowników powyżej 50. roku życia, którzy w okresie 30 dni przed rozpoczęciem zatrudnienia byli zarejestrowani w pup jako osoby bezrobotne. Przysługujące 12-miesięczne zwolnie­nie z opłacania składek liczy się od pierwszego miesiąca pracy po zawarciu umowy. Ponadto pra­codawcy nie opłacają składek na te fundusze za osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30. roku życia i zostały skierowane do pracy przez pup. Aby jednak skorzystać z tego zwolnienia, z takim pra­cownikiem musi zostać podpisana umowa o pracę. Pracodawcy, którzy stworzą miejsca pracy dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. dla bezrobotnych:

 • do 30. roku życia,
 • długotrwale,
 • powyżej 50. roku życia,
 • korzystających ze świadczeń pomocy społecz­nej,
 • posiadających dziecko do 6. roku życia lub dzie­cko niepełnosprawne do 18. roku życia oraz
 • niepełnosprawnych

- mogą liczyć na różne formy wsparcia. Jedną z nich jest refundacja składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Zadaj pytanie na FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  5278,30 zł – tyle wynosi limit dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie

  Zwiększyły się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Od 1 marca 2024 r. można dorobić 5278,30 zł. Wyższa kwota spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Cię docenić?

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Ci docenić? Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę. Jakie uznanie? Przede wszystkim godne traktowanie pracowników, z poszanowaniem ich praw no i oczywiście finansowe świadczenia jak i różnego rodzaju benefity.

  Okazjonalna praca zdalna. Pracodawca nie zapewni narzędzi pracy ani nie poniesie kosztów

  Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana na wniosek pracownika. Przepisy regulują ten rodzaj pracy zdalnej w sposób specyficzny. W szczególności zakres obowiązków, jakie obciążają pracodawcę jest węższy niż w pozostałych przypadkach pracy zdalnej. 

  Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy - bez wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy zawsze?

  Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy w pewnych aspektach jest inaczej regulowany przez Kodeks pracy. Pracownikom tym nie przysługuje prawo do rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych. Są jednak sytuacje, gdy pracownik zarządzający taką rekompensatę otrzyma.

  REKLAMA

  4-dniowy tydzień pracy - badanie opinii polskich pracodawców

  4-dniowy tydzień pracy dla niektórych pracodawców jest niewykonalny ze względu na specyfikę branży. Sprawdź, którzy pracodawcy rozważają 4-dniowy tydzień pracy dla swoich pracowników.

  PFRON dofinansuje nawet 85% ceny zakupu samochodu. Masz pytania? Zadzwoń do PFRON!

  Od 1 marca 2024 r. od godz. 10.00 można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do ceny zakupu samochodu osobowego. Pracownicy PFRON udzielą odpowiedzi na pytania zainteresowanych. Przedstawiamy listę numerów telefonów do Oddziałów PFRON.

  Wyższe emerytury, renty, dodatki z KRUS już od 1 marca 2024 r.

  Już od jutra, 1 marca 2024 roku, emerytury i renty z KRUS będą wyższe. Podwyżka dotknie również takich świadczeń KRUS: najniższa emerytura, emerytura matczyna, świadczenie dla sołtysa, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, świadczenia wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz dodatki do emerytur np. dodatek pielęgnacyjny.

  Ponad 15160 tys. osób pracowało w Polsce we wrześniu 2023 r. GUS podał dane

  Według stanu na ostatni dzień września 2023 r. 15160,3 tys. osób pracowało w gospodarce narodowej. Było to o 58,1 tys. osób więcej niż w sierpniu 2023 r. Średnia wieku pracujących wyniosła – jak w poprzednich miesiącach – 42,6 roku, a mediana wieku – 42,0 lata. Dane dotyczące średniej wieku i mediany wieku pracujących były podobne dla kobiet jak i mężczyzn. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący sytuacji na rynku pracy we wrześniu 2023 r. 

  REKLAMA

  Bezrobocie będzie wzrastać tylko sezonowo. Wskaźnik Rynku Pracy poszedł w górę

  Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł w lutym 2024 r. do 67,7 pkt. z 67,5 pkt. w stosunku do stycznia. Wskaźnik ten informuje, jak wielkość bezrobocia będzie zmieniała się w przyszłości. Stopa bezrobocia wzrosła w styczniu 2024 r. do 5,4 proc., miesiąc wcześniej była o 0,3 pkt. proc. niższa. Zdaniem ekspertów Biura Inwestycji i Ekonomicznych Cykli wzrost bezrobocia ma charakter sezonowy.

  Od 1 marca 2024 r. wynagrodzenie pracowników młodocianych wyniesie od 527,83 zł do 754,04 zł

  Od 1 marca 2024 r. wzrasta wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu oraz przyuczanych do wykonywania określonej pracy. Wysokość ich wynagrodzenia wyniesie od 527,83 zł do 754,04 zł.

  REKLAMA