| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Nowe zasady przeprowadzania kontroli

Nowe zasady przeprowadzania kontroli

20 września 2012 r. opublikowano projekt rozporządzenia regulującego przeprowadzanie kontroli pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zmiany polegają m.in. na rozszerzeniu katalogu podmiotów podlegających kontroli na podstawie przepisów rozporządzenia.

Nowe rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie MPiPS z 14 marca 2008 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli (...) – DzU nr 53, poz. 323. Zmiana została wymuszona przez nowelizację upoważnienia do wydania aktu wykonawczego. W związku z tym stare rozporządzenie zachowuje moc obowiązującą do dnia wejścia w życie nowych przepisów (omawiany projekt rozporządzenia), nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od 9 września 2012 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 986).

Większość zmian zawartych w nowym rozporządzeniu ma charakter doprecyzowujący i porządkujący. Projektodawca rozszerzył m.in. katalog podmiotów podlegających kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przepis ten dotyczy obniżenia wpłat na PFRON z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Ponadto w projekcie doprecyzowano normy prawne dotyczące treści upoważnienia oraz przeprowadzania kontroli w siedzibie podmiotu kontrolowanego. W tym zakresie zmieniony został m.in. § 11 rozporządzenia. Wynika z niego, że kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów. Dowodami są w szczególności: dokumenty, zabezpieczone przedmioty, wyniki oględzin, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia, zeznania świadków, opinie biegłych.

Projektodawcy podkreślają, że w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych okazuje się, iż pracownicy podmiotu kontrolowanego świadczą pracę również w innych niż siedziba podmiotu miejscach pracy. Dlatego projekt zawiera także przepisy, na podstawie których w uzasadnionych przypadkach kontrola będzie mogła być przeprowadzona również w miejscu świadczenia pracy przez pracowników kontrolowanego pracodawcy. Tak jak dotychczas kontrola będzie się odbywała w obecności pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

Projektowane rozporządzenie zawiera także przepisy precyzujące możliwość korzystania podczas kontroli z opinii biegłych. Wynika z nich, że w przypadku konieczności zasięgnięcia opinii dotyczącej zagadnień objętych kontrolą organ podczas kontroli, jak też po jej zakończeniu będzie mógł zwrócić się do biegłego o wydanie takiej opinii.

Istotna dla pracodawcy jest również zmiana polegająca na zobowiązaniu pracodawcy do zapewnia kontrolującym wstępu i możliwości swobodnego poruszania się po terenie kontrolowanego zakładu pracy. Dodatkowo kontrolowany przedsiębiorąca będzie zobowiązany do zapewnienia osobie kontrolującej m.in.: samodzielnego, zamykanego pomieszczenia, jeżeli będzie to niezbędne do przeprowadzenia kontroli, oraz wydzielonego miejsca do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów.

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »