| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wypoczynkowy > Urlop 2013

Urlop 2013

Sprawdźmy kiedy wziąć urlop w 2013 roku, by razem z dniami wolnymi od pracy cieszyć się długim wypoczynkiem.

Ilość dni urlopu

Najkorzystniejsze dni do wzięcia urlopu

Czas wypoczynku

Wolne dni

1

2 maja

1 – 5 maja

5 dni

27 grudnia

25 – 29 grudnia

2

30 kwietnia, 2 maja

30 kwietnia – 5 maja

6 dni

2 i 6 maja

1 – 6 maja

23 i 24 grudnia

21 – 26 grudnia

24 i 27 grudnia

24 – 29 grudnia

27 i 30 grudnia

25 – 30 grudnia

3

29 i 30 kwietnia, 2 maja

27 kwietnia – 5 maja

9 dni

23, 24 i 27 grudnia

21 – 29 grudnia

4

26, 29, 30 kwietnia i 2 maja

26 kwietnia – 5 maja

10 dni

29, 30 kwietnia i 2, 6 maja

27 kwietnia – 6 maja

20, 23, 24, 27 grudnia

20 – 29 grudnia

23, 24, 27, 30 grudnia

21 – 30 grudnia

5

25, 26, 29, 20 kwietnia i 2 maja

25 kwietnia – 5 maja

11 dni

26, 29, 30 kwietnia i 2, 6 maja

26 kwietnia – 6 maja

29, 30 kwiecień i 2, 6, 7 maja

27 kwietnia – 7 maja

4, 5, 6, 7, 8 listopada

1 – 11 listopada

19, 20, 23, 24, 27 grudnia

19 – 29 grudnia

20, 23, 24, 27, 30 grudnia

20 – 30 grudnia

23, 24, 27, 30, 31 grudnia

21 – 31 grudnia

6

Urlop najkorzystniej wziąć w czasie weekendu majowego (np. 24 kwietnia-5 maja), świąt listopadowych (1-12 listopada) bądź w okolicach Bożego Narodzenia (np. 20-31 grudnia).

12 dni

7

13 dni

8

22 – 26, 29, 30 kwietnia i 2 maja

20 kwietnia – 5 maja

16 dni

29, 30 kwietnia i 2, 6-10 maja

27 kwietnia – 12 maja

16 – 20, 23, 24, 27 grudnia

14 – 29 grudnia

9

Urlop najkorzystniej wziąć w czasie weekendu majowego (np. 18 kwietnia-5 maja), świąt listopadowych (1-18 listopada) bądź w okolicach Bożego Narodzenia (np. 14-31 grudnia).

17 dni

10

18 dni

11

19 dni

12

20 dni

13

23 dni

14

24 dni

Przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego w pigułce

Przypominamy, że wymiar corocznego, płatnego urlopu wypoczynkowego dla zatrudnionych na cały etat wynosi (art. 154 kodeksu pracy):
20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę ww. wymiar urlopu określony - niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Zasady te stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.

Udzielenie pracownikowi urlopu, w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop.

Święta 2013

Potrącenie z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
5) szkoły policealnej - 6 lat,
6) szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Przestój a dodatkowy urlop - porada

Czy pracodawca może zwiększyć wymiar urlopu?

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wolny

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »