Kategorie

Pożyczenie pracownika innemu pracodawcy - pozbycie się kosztów zatrudnienia

Donata Hermann-Marciniak
Specjalistka z zakresu Prawa Pracy. Absolwentka Studiów Podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Pożyczenie pracownika innemu pracodawcy podczas urlopu bezpłatnego - pozbycie się kosztów zatrudnienia. / fot. Shutterstock
Pożyczenie pracownika innemu pracodawcy podczas urlopu bezpłatnego - pozbycie się kosztów zatrudnienia. / fot. Shutterstock
"Pożyczenie pracownika" innemu pracodawcy to sposób na pozbycie się kosztów zatrudnienia. Za zgodą pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego, podczas którego będzie on świadczył pracę w innym miejscu. Jakie korzyści płyną z rozwiązania uregulowanego w art. 174 Kodeksu pracy?

"Pożyczenie pracownika" jako sposób na pozbycie się kosztów zatrudnienia

Długoterminowe trendy demograficzne są dla polskiej gospodarki jednoznaczne. Podaż pracowników będzie rosnącym wyzwaniem. Równocześnie niepewność prowadzenia działalności biznesowej prowadzi do sytuacji, gdzie Polska jest na drugim miejscu z 27%, jeżeli chodzi o pracowników zatrudnianych czasowo (Eurostat 2019). Kwestia efektywności wykorzystania zasobów pracy stała się przedmiotem współpracy Kadrywpigułce i PSML.

Reklama

Podczas wrześniowego webinarium prowadzonego przez Donatę Hermann-Marciniak, eksperta ds. prawa pracy (Kadry w pigułce) i Mariusza Gerałtowskiego, prezesa PSML, którego patronem medialnym był m.in. Infor.pl została omówiona problematyka elastycznej formy zatrudnienia pod hasłem „Nie zwalniaj, a pozbądź się kosztów zatrudnienia”.

Webinarium miało na celu przybliżenie tematyki „pożyczenia” pracownika przez pracodawcę „leasingodawcę” pracodawcy „leasingobiorcy” na mocy funkcjonujących przepisów prawa pracy stanowiące remedium na niestabilną sytuację biznesową w czasach pandemii. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wskazane pojęcia nie funkcjonują w przepisach prawa pracy; przyjęte zostały na potrzeby wyjaśnienia idei „pożyczenia” pracowniczego.

Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy

Reklama

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 174(1) Kodeksu pracy, za zgodą pracownika, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Okres udzielonego w ten sposób urlopu bezpłatnego, wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Pierwszym krokiem koniecznym do realizacji procesu „pożyczenia” pracownika jest zawarcie porozumienia między pracodawcami. Porozumienie opiera się na zróżnicowanych potrzebach właścicieli zakładów pracy. Pracodawca „leasingodawca” komunikuje potrzebę redukcji kosztów zatrudnienia bez zwalniania pracowników, a pracodawca „leasingobiorca” wskazuje zapotrzebowanie na zwiększenie kadry pracowniczej. Porozumienie powinno zawierać uzgodnienie stron co do liczby „pożyczanych” pracowników, ale także warunki zatrudnienia pracownika u pracodawcy „leasingobiorcy”.

W związku z czasowym „pożyczeniem” pracownika, przyjmuje się, że udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego powinno być z góry ustalone w porozumieniu między pracodawcami. Czas trwania urlopu bezpłatnego jest nielimitowany jednak przepisy prawa pracy ograniczają liczbę umów zawieranych z pracownikiem na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Kiedy nie można stosować "pożyczenia pracownika"?

Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
 3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
 4. w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę ponad limit 3/33 wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

Zgoda pracownika

Aby doszło do procesu „pożyczenia” pracownika konieczne jest uzyskanie jego zgody na piśmie. Brak zgody pracownika oznacza utratę mocy prawnej porozumienia zawartego między pracodawcami. Zgoda pracownika powinna stanowić akceptację zaproponowanych warunków zatrudnienia u pracodawcy „leasingobiorcy”. Przyjmuje się zatem, że treść porozumienia powinna zawierać wszystkie istotne warunki zatrudnienia wskazywane w treści umowy o pracę.

Urlop bezpłatny i umowa na czas określony

Po uzyskaniu zgody pracownika, pracodawca „leasingodawca” udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas określony w porozumieniu. Natomiast pracodawca „leasingobiorca” jest zobowiązany do zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony zgodnie z warunkami porozumienia.

Badania lekarskie

Przesłanką zwalniającą pracodawcę „leasingobiorcę” z obowiązku kierowania „pożyczanego” pracownika na wstępne badania profilaktyczne jest sytuacja, w której osoba przyjmowana jest do pracy na dane stanowisko pozostaje jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą i przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Szkolenie wstępne, okresowe i instruktaż stanowiskowy

Każdy pracownik, który rozpoczyna pracę w zakładzie pracy, powinien odbyć szkolenia wstępne: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy w dziedzinie bhp, ponieważ szkolenia te są specyficzne dla danego przedsiębiorstwa i stanowiska pracy. Jeżeli pracownik przedstawi nowemu pracodawcy oryginał aktualnego zaświadczenia o ukończeniu u poprzedniego pracodawcy szkolenia uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla obecnego stanowiska pracy, zaświadczenie to zachowuje ważność, a jego kopia powinna zostać włączona do akt osobowych pracownika. Pracodawca kieruje tego pracownika na pierwsze szkolenie okresowe przed upływem okresu przewidzianego dla stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony.

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Warto zobowiązać „pożyczanego” pracownika do podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności. Obowiązkiem pracownika jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Pracownik zobowiązuje się zatem do zachowania poufności przekazywanych mu informacji na wszelkich nośnikach, bez względu na sposób ich przekazania.

Kto wypłaca świadczenie chorobowe?

W przypadku czasowej niezdolności do pracy „pożyczanego pracownika” to pracodawca „leasingobiorca” jest odpowiedzialny za ustalenie uprawnienia do świadczenia chorobowego, obliczenia wysokości tego świadczenia i ewentualnie jego wypłaty. Pracodawca „leasingobiorca” po zatrudnieniu „pożyczanego” pracownika staje się stroną stosunku prawnego odpowiedzialnym za wywiązanie z obowiązków pracowniczych wobec pracownika.

Powrót do dotychczasowego pracodawcy

Pracownik po zakończeniu urlopu bezpłatnego powraca do pracy u pracodawcy „leasingodawcy”.  Pracodawca „leasingobiorca” jest zobowiązany wyrejestrować pracownika z ZUS oraz wydać mu świadectwo pracy.

Współpraca w zakresie “pożyczania” pracowników, wymaga dużego zaufania między uczestniczącymi partnerami. Zarówno firmami między sobą jak i pracownikiem. Organizatorzy webinarium podejmują współpracę na rzecz edukacji biznesu i środowisk pracowniczych oraz tworzenia platformy budującej zasady dla transparentnej współpracy w tym zakresie.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?