Kategorie

Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2020 r.

Joanna Stolarska
Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2020 r. / fot. Shutterstock
Którym płatnikom zmieni się wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2020 r. / fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Od 1 kwietnia 2020 r. rozpoczął się nowy okres składkowy, na który ustalana jest wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ogólne zasady ustalania wysokości tej składki nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku składkowego. Nie uległy również zmianie główne wskaźniki umożliwiające jej prawidłowe ustalenie. Oznacza to, że dla części płatników stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe pozostanie bez zmian. Nie dotyczy to jednak płatników, którym wysokość składki wypadkowej indywidualnie ustala ZUS.

Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe regulują następujące przepisy:

 • ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1205, dalej ustawa wypadkowa),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 757, dalej rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe).

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata.

Podział płatników pod względem zasad ustalania stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe

Lp.

Grupa płatników

Cechy płatnika klasyfikujące go do danej grupy

Wysokość obowiązującej stopy procentowej składki wypadkowej

1.

Opłacający składkę wypadkową w stałej, zryczałtowanej wysokości

Płatnik nie podlega wpisowi do rejestru REGON

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Od 1 kwietnia 2018 r. najwyższa stopa wynosi 3,33%, a więc połowa to 1,67% podstawy wymiaru.

Płatnik w 2019 r. podlegał wpisowi do rejestru REGON* i zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób

2.

Ustalający wysokość składki wypadkowej samodzielnie, na podstawie rodzaju przeważającej działalności według PKD

Płatnik w 2019 r. podlegał wpisowi do rejestru REGON*, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób i nie składał informacji ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata

Właściwą dla siebie stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, przypisaną dla grupy działalności według PKD, płatnik musi odczytać z tabeli w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

3.

Opłacający składkę w wysokości ustalonej im indywidualnie przez ZUS

Płatnik w 2019 r. podlegał wpisowi do rejestru REGON*, zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób i składał informację ZUS IWA za 3 ostatnie kolejne lata

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala indywidualnie ZUS, na podstawie danych przesłanych przez płatnika w informacjach ZUS IWA za 3 ostatnie, kolejne lata

* Na 31 grudnia 2019 r.; w przypadku płatników, którzy zostali zgłoszeni do ZUS później niż 31 grudnia 2019 r. - na dzień zgłoszenia w ZUS.

W roku składkowym, który rozpoczyna się 1 kwietnia 2020 r., nie ulega zmianie załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe - Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności. Oznacza to, że dla wymienionych w tabeli płatników z grup 1 i 2 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe pozostaje bez zmian.

PRZYKŁAD

Bartłomiej N. prowadzi działalność gospodarczą. Obecnie opłaca składkę wypadkową w zryczałtowanej wysokości 1,67%. W 2019 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego średniorocznie 2 osoby (siebie oraz żonę jako osobę współpracującą). Ze względu na fakt, że nie zmienił się załącznik do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, nie zmienia się również wysokość 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Płatnik nadal będzie opłacał składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy wymiaru.

Warto przypomnieć, że płatnik należy do grupy działalności ze względu na swój rodzaj przeważającej działalności według PKD, z jakim był ujęty w rejestrze REGON:

PRZYKŁAD

Reklama

Spółka z o.o., zajmująca się produkcją wyrobów z drewna, rozpoczęła działalność w 2016 r. W 2019 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego 26 osób. Nie przesłała do ZUS informacji ZUS IWA za 3 poprzednie, kolejne lata (2016, 2017, 2018), ponieważ W 2016 r. nie była objęta takim obowiązkiem (w 2016 r. zgłaszała do ubezpieczenia wypadkowego średniorocznie 8 osób). Nie zmienił się rodzaj przeważającej działalności tej spółki według PKD. W związku z tym na rok składkowy 2020/2021 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe nadal będzie wynosiła 2,26%. Kontrolnie, aby ustalić stopę procentową składki wypadkowej według PKD, płatnik może wykonać następujące kroki:

Krok 1. Na podstawie zaświadczenia o nadaniu numeru REGON ustalić rodzaj przeważającej działalności według PKD, do której płatnik został zaklasyfikowany, tj. 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

Krok 2. Na podstawie 2 pierwszych cyfr kodu działalności ustalić, że rodzaj jego działalności należy do działu 16 (Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania), sekcji C (Przetwórstwo przemysłowe).

Krok 3. Z tabeli nr 2 załącznika do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe odczytać, że dla grupy działalności oznaczonej kodem PKD C-16 właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 2,26%.

Reklama

Płatnicy z grupy 3 (spośród wymienionych w tabeli) mogą spodziewać się, że w ich przypadku stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe może ulec zmianie. Zależy ona bowiem nie tylko od parametrów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, ale także od indywidualnych czynników ryzyka, które zostały wykazane w informacjach ZUS IWA, przesłanych za 3 ostatnie lata kalendarzowe (liczba wypadków przy pracy, liczba wypadków przy pracy wypadków śmiertelnych i ciężkich, liczba osób pracujących w tzw. warunkach zagrożenia). Na podstawie m.in. tych indywidualnych danych ZUS ustali płatnikom z tej grupy prawidłową stopę procentową składki wypadkowej. O jej wysokości płatnik zostanie powiadomiony przez ZUS w terminie do 20 kwietnia 2020 r. (art. 28 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej).

O wysokości nowej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatników, którzy przesłali informację ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe, ZUS zawiadomi w terminie do 20 kwietnia 2020 r.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 27-34 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205

§ 2-5, § 8-9, załączniki nr 1-2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków - j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 757

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - Dz.U. Nr 251, poz. 1885; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2440

Poszerzaj swoją wiedzę, czytaj Personel i Zarządzanie
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Personel i Zarządzanie 7-8/2021
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?