Kategorie

Jakie dokumenty potwierdzają opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne

Piotr Kostrzewa
Jednym z dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego jest raport ZUS RMUA. Jest on ważny przez 30 dni od daty opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą zdrowotną, mają prawo przede wszystkim osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ubezpieczony – chcąc skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej – musi przedstawić w zakładzie opieki zdrowotnej dowód tego ubezpieczenia. Jeżeli nie może tego uczynić w tym samym dniu, w którym ubiega się o świadczenie opieki zdrowotnej, może to zrobić w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, pod rygorem obciążenia go kosztami udzielonego świadczenia. W przypadku stanu nagłego dowód ubezpieczenia zdrowotnego może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, jeśli chory nadal przebywa w szpitalu.

Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego po rozwiązaniu umowy o pracę >>

Dokument potwierdzający opłacanie składek

Z art. 49 ust. 1 ustawy zdrowotnej wynika, że dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej oraz umożliwiającym potwierdzanie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego, ale jak dotychczas NFZ nie wydaje ubezpieczonym tego rodzaju kart. Z tego też względu obecnie problematykę dowodów ubezpieczenia zdrowotnego reguluje przepis przejściowy, a mianowicie art. 240 ustawy zdrowotnej. Z przepisu tego wynika, że do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. W odniesieniu do emerytów i rencistów ustawa zdrowotna jednoznacznie wskazuje, że dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jest dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg, a także legitymacja emeryta (rencisty) wydawana na podstawie odrębnych przepisów.


Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego są:

 • w przypadku pracownika:
  – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZUA oraz aktualny raport ZUS RMUA,
  – aktualne zaświadczenie zakładu pracy,
  – legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy,
 • w przypadku przedsiębiorcy – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZUA albo ZUS ZZA oraz aktualny dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • w przypadku osoby przebywającej na zasiłku z ubezpieczenia chorobowego lub ubezpieczenia wypadkowego – zaświadczenie ZUS,
 • w przypadku osoby ubezpieczonej w KRUS – zaświadczenie lub legitymacja podstemplowana przez KRUS, a w przypadku osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej – dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • w przypadku emerytów i rencistów:
  – legitymacja emeryta lub rencisty,
  – zaświadczenie z ZUS, KRUS, Wojskowego Biura Emerytalnego, Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,
  – dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg,
 • w przypadku bezrobotnego – aktualne zaświadczenie urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • w przypadku osoby objętej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym – umowa zawarta z NFZ i zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • w przypadku członka rodziny osoby ubezpieczonej:
  – dowód opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia członka rodziny do tego ubezpieczenia (ZUS RMUA i druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA),
  – aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
  – zaświadczenie KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
  – legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
  – legitymacja emeryta (rencisty) z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia (w przypadku świadczenia wypłacanego przez KRUS),
 • w przypadku dzieci lub wnuków uczących się, które ukończyły 18. rok życia, ale nie ukończyły 26. roku życia – dodatkowo dokument potwierdzający kontynuację nauki, tj. legitymację szkolną (studencką),
 • w przypadku dzieci lub wnuków o znacznym stopniu niepełnosprawności – dodatkowo dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów, którzy ukończyli 26. rok życia – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA oraz legitymacja studencka lub doktorancka,
 • w przypadku osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej – decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
 • w przypadku osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EOG – zaświadczenie NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) lub karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez właściwą instytucję innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EOG.

Okres ważności dokumentów

Jeśli chodzi o ważność ww. dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, to NFZ przyjmuje, że są one ważne przez 30 dni od:

 • daty wystawienia – w przypadku zaświadczenia zakładu pracy, zaświadczenia ZUS lub KRUS,
 • daty poświadczenia – w przypadku legitymacji ubezpieczeniowej,
 • daty opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne – w przypadku raportu ZUS RMUA, dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • daty ważności dokumentu – w przypadku legitymacji rencisty.

Powyższe nie dotyczy jednak:

 • legitymacji emeryta, która jest ważna bezterminowo,
 • zaświadczenia z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego aktualnego do końca terminu jego ważności,
 • decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, która jest ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?