| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Kto jest zobowiązany do dokonywania wpłat na FGŚP

Kto jest zobowiązany do dokonywania wpłat na FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest instytucją gwarancyjną, mającą chronić roszczenia pracownicze w razie niemożności ich zaspokojenia przez niewypłacalnego pracodawcę.

Od 1 października 2006 r. zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych reguluje ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Dzięki opłacaniu składek na Fundusz, w przypadku gdy nastąpi niewypłacalność pracodawcy, zostają zaspokojone roszczenia pracowników, byłych pracowników oraz członków rodziny zmarłego pracownika, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej.

Zobowiązani do opłacania składek

Głównym źródłem dochodów Funduszu są obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców, a źródłem przychodów – zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych niewypłacalnym pracodawcom.

Do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników zobowiązani są:

  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • oddziały instytucji kredytowych,
  • oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
  • oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Od 1 października 2006 r. pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej nie korzystają ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika, który przez część miesiąca przebywał na urlopie bezpłatnym >>

Zwolnienia z opłacania składek na FGŚP

Od 1 stycznia 2009 r. składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (i na Fundusz Pracy) nie opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego (zwanego dalej urlopem) w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu (ustawa z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 237, poz. 1654).

A zatem należy uznać, że zwolnienie z opłacania tych składek przysługuje:

  • wyłącznie w odniesieniu do pracowników, którym powrót do pracy po urlopie następuje nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r.,
  • pracodawcy tylko w odniesieniu do tych pracowników, którzy powrócili po urlopie, jaki został im udzielony przez tego pracodawcę,
  • pracodawcy tylko w odniesieniu do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy.

Zgodnie z powyższym zwolnienie to nie przysługuje np. w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.). W przypadku pracowników, w stosunku do których pracodawca będzie korzystał ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na FGŚP, którzy zawarli dodatkowo z własnym pracodawcą np. umowę-zlecenia lub jeżeli w ramach takiej umowy będą wykonywali pracę na rzecz swojego pracodawcy, zwolnienie to nie będzie obejmowało przychodów uzyskiwanych przez pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »