| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Mobbing a zatrudnienie cywilnoprawne

Mobbing a zatrudnienie cywilnoprawne

Na mocy zawartych w Kodeksie pracy przepisów o mobbingu ochronie podlega jedynie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej może dochodzić roszczeń z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących naruszenia dóbr osobistych.

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Jest to forma celowego dręczenia psychicznego mającego wywołać u ofiary problemy z funkcjonowaniem w życiu osobistym i zawodowym, a także często zmusić ją do odejścia z pracy. Jest skierowany przeciwko godności pracownika i jego dobrom osobistym, takim jak zdrowie, cześć, dobre imię. Warunkiem zakwalifikowania danego zachowania jako mobbing, oprócz nacechowania go wrogim stosunkiem do pracownika, jest uporczywość i długotrwałość działania. W literaturze wskazuje się, że wystarczający jest okres 6 miesięcy powtarzalnego systematycznie dręczenia psychicznego. Obie omawiane przesłanki (uporczywość i długotrwałość) mobbingu muszą być spełnione łącznie.

Co można uznać za mobbing>>

W praktyce mobbing może polegać na:

 • ciągłym krytykowaniu,
 • upominaniu,
 • stosowaniu pogróżek,
 • na ciągłym niedopuszczaniu do głosu,
 • przerywaniu wypowiedzi,
 • ośmieszaniu,
 • oczernianiu,
 • upokarzaniu,
 • reagowaniu krzykiem.

Ponadto w sferze współpracy z innymi pracownikami może polegać na:

 • izolowaniu od pracowników,
 • wprowadzaniu zakazu rozmów z nimi, rozsiewaniu plotek.

Mobbing może polegać także na:

 • powierzaniu prac poniżej kwalifikacji lub na powierzaniu nadmiernej ilości pracy,
 • na odsunięciu od odpowiedzialnych zadań lub niedawaniu żadnych zadań,
 • na umniejszaniu kompetencji i kwalifikacji lub na powierzaniu prac przekraczających możliwości i kompetencje.

Mobbing dotyczy tylko pracowników

Przepisy dotyczące mobbingu zostały wprowadzone do Kodeksu pracy, który określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). Z powyższego wynika, że do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, a tym samym przepisy dotyczące mobbingu.

Mobbing ze strony współpracowników>>

Jednak takie osoby nie są zupełnie pozbawione ochrony prawnej w przypadku, gdy zachowanie przejawiające się wobec nich nosi znamiona mobbingu.

Mobbing a naruszenie dóbr osobistych

Działania i zachowania noszące znamiona mobbingu mogą zostać zakwalifikowane także jako naruszenie dóbr osobistych, więc osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, które stałyby się ofiarami działań noszących znamiona mobbingu, mogą dochodzić swoich praw na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących naruszenia dóbr osobistych.

Dobra osobiste człowieka, w szczególności:

 • zdrowie,
 • wolność,
 • cześć,
 • swoboda sumienia,
 • nazwisko lub pseudonim,
 • wizerunek,
 • tajemnica korespondencji,
 • nietykalność mieszkania,
 • twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,

pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dittmajer

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »