| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Stosunek pracy > Zmiana statusu nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych od 2014 roku

Zmiana statusu nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych od 2014 roku

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uchyla stosowanie Karty Nauczyciela w stosunku do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od 1 stycznia 2014 r. staną się oni pracownikami samorządowymi.

Systemowa zmiana organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych z 2000 r. wprowadziła konieczność określenia statusu prawnego nauczycieli tych placówek. W związku z powyższym do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm., zw. dalej: „ukn”) dodano art. 1 ust. 1a. Dzięki tej regulacji przyjęto, że pragmatyce nauczycielskiej podlegają także nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przed dniem wejścia w życie nowelizacji w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Potwierdzono tym samym, że Karta Nauczyciela jest aktem określającym uprawnienia pracownicze tych nauczycieli.

Polecamy serwis: Zatrudnianie i zwalnianie

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uchylono jednak art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela. Na jej podstawie w stosunku do wyżej wspomnianych nauczycieli Kartę Nauczyciela stosuje się już tylko przez okres dwóch lat, licząc od 1 stycznia 2012 r. Po upływie tego okresu, a więc od 1 stycznia 2014 roku utracą oni swój dotychczasowy status, stając się pracownikami samorządowymi.

Przekształcenie stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wiąże się ze zmianą warunków pracy i płacy. W nowym stanie prawnym zmianie ulegnie wiele kwestii, m.in.: zasady przebywania na urlopie wypoczynkowym, wychowawczym, wynagrodzenie urlopowe, zasady przyznawania świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych. Poniżej przedstawione zostały jedynie kwestie problematyczne związane z ustaniem stosunku pracy i ewentualną wypłatą odpraw.

Jak przedłożyć pracownikom informację o zmianie warunków pracy?

Pytanie brzmi, czy konieczne jest zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 kwietnia 2009 r. (sygn.: II PK 277/08, OSNP 2010, nr 23-24, poz. 290, OSP 2012/7-8/68) stwierdził, że wejście w życie, zmiana lub uchylenie ustawy powoduje automatyczną zmianę treści stosunku pracy. Zmiana warunków płacy, która wynika wprost z ustawy, może być wprowadzona także na niekorzyść pracownika i w takim wypadku wypowiedzenie zmieniające nie jest wymagane. W związku z powyższym zmiana warunków pracy odbędzie się w drodze złożenia pracownikom informacji o nowych zasadach ich zatrudnienia.  Pracodawca powinien określić wszystkie te elementy, które ulegną zmianie w związku ze zmianą statusu: wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia i zasady jego wyliczania, wysokość urlopu. W ten sposób nie można jednak dokonać zmian wynikających z umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Zmiana ta nie polega bowiem na uczynieniu zadość nakazowi prawodawcy, a jest wyłączną decyzją pracodawcy. W tym wypadku konieczne jest zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94., zw. dalej: „kp”) przy zachowaniu odpowiedniej procedury.

Zobacz również: Urlop wypoczynkowy nauczyciela

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »