| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Rady pracowników > Europejskie rady zakładowe - zmiana ustawy

Europejskie rady zakładowe - zmiana ustawy

Europejskie rady zakładowe to jedna z form systemu informacyjno-konsultacyjnego w przedsiębiorstwie o zasięgu ponadnarodowym, który działa na obszarze Unii Europejskiej. Rady mają prawo do konsultacji w sprawach dotyczących m.in.: nowych metod pracy, łączenia i podziału przedsiębiorstw czy zwolnień grupowych.

Pojęcie informowania i konsultacji

Ponadto do ustawy o europejskich radach zakładowych wprowadzono definicję informowania oraz doprecyzowano pojęcie konsultacji. Ilekroć w ustawie jest mowa o informowaniu, należy przez to rozumieć przekazywanie danych przez pracodawcę przedstawicielom pracowników w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treści, tak aby było możliwe zapoznanie się z podnoszoną sprawą i zbadanie jej oraz przeprowadzenie dogłębnej oceny ewentualnego wpływu w szczególności na prawa i obowiązki pracowników, a także – w razie potrzeby – przygotowanie konsultacji z właściwym organem danego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (art. 2 ust. 5a ustawy). Natomiast przez konsultację należy rozumieć nawiązywanie dialogu oraz wymianę poglądów między przedstawicielami pracowników a zarządem centralnym lub innym zarządem odpowiedniego szczebla w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób i o odpowiedniej treści, tak aby umożliwić przedstawicielom pracowników wyrażenie opinii na podstawie dostarczonych informacji na temat proponowanych działań, których dotyczą konsultacje, po to, aby w rozsądnym czasie działania te mogły być uwzględnione przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (art. 2 pkt 6 ustawy).

Nowe pojęcia informowania i konsultacji powinny być uwzględnione we wszelkich porozumieniach, które ustalają sposób informowania pracowników i konsultacji z nimi (art. 6 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy). Pod tym kątem należałoby zweryfikować również porozumienia zawarte przed wejściem w życie omawianych zmian.

Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego

Istotne zmiany dotyczą powoływania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego. Uchylono dotychczasowy zapis ustawy, zgodnie z którym specjalny zespół negocjacyjny składał się co najmniej z trzech członków, a maksymalnie z tylu, ile jest państw członkowskich. Uchylono także przepisy wskazujące, jak wyznacza się dodatkowych członków zespołu.

Obecnie członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego są wybierani lub wyznaczani proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych w każdym państwie członkowskim przez przedsiębiorstwo o zasięgu wspólnotowym lub grupę przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, przez przyznanie 1 miejsca na grupę pracowników zatrudnionych w tym państwie członkowskim, reprezentującą 10% liczby pracowników zatrudnionych we wszystkich państwach członkowskich, lub na część tej grupy. A zatem jest konieczne zmodyfikowanie dotychczasowego sposobu wyłaniania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego.

Porozumienie o ustanowieniu rady

Wiele zmian dotyczących treści porozumienia o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej wprowadzono do art. 19 ustawy. Zmiany te mają m.in.:

  • równoważyć reprezentację pracowników pod względem działalności zawodowej, kategorii pracowników oraz płci,
  • określić metody powiązania informowania i konsultowania między europejską radą zakładową a krajowymi organami reprezentującymi pracowników oraz warunki i tryb renegocjacji porozumienia, w przypadku gdy dochodzi do zmian w strukturze przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.

Podstawa prawna:

  • art. 1, 4 i 5 ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych (DzU nr 213, poz. 1265),
  • art. 2 pkt 5a i 6, art. 6 ust. 1, art. 7, art. 18 ust. 1, art. 19 ustawy z 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (DzU nr 62, poz. 556 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »