| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Podstawa wymiaru składek

Podstawa wymiaru składek

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Jednak niektóre przychody takiej podstawy nie stanowią.

Wynagrodzenie zasadnicze, jakie zostało wpisane do umowy o pracę, nie zawsze jest jedynym świadczeniem, jakie otrzymuje pracownik w związku z łączącym go z pracodawcą stosunkiem pracy.

W trakcie zatrudnienia pracownicy mogą otrzymywać m.in. świadczenia finansowane ze środków ZFŚS, nagrody, premie, ekwiwalent za używanie własnego sprzętu.

Świadczenia te z uwagi na swą różnorodność często budzą jednak problemy przy rozliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Co do zasady, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W szczególności podstawę wymiaru składek stanowią: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty (niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona), a także świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika i wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątkowych przychodów, określonych w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.), które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Nagroda jubileuszowa

Niewątpliwie nagroda jubileuszowa jest przychodem pracownika ze stosunku pracy. Gratyfikacja ta znalazła się jednak wśród wyłączeń wskazanych w ww. rozporządzeniu.

Nie stanowią podstawy wymiaru składek nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Nie oznacza to jednak, że od każdej nagrody jubileuszowej wypłacanej częściej niż co 5 lat zawsze są pobierane składki na ubezpieczenia społeczne.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią również nagrody jubileuszowe wypłacane w sytuacji, gdy:

• pracownik nabywa prawo do nagrody w okresie krótszym niż pięć lat od nabycia prawa do poprzedniej nagrody, z uwagi na fakt, że w czasie pięcioletniego okresu oczekiwania na następną nagrodę, przedstawi dokumenty potwierdzające zatrudnienia, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu prawa do nagrody,

• nagroda wypłacana jest w dniu rozwiązania stosunku pracy pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody z tytułu upływu kolejnych 5 lat brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, a rozwiązanie to następuje w związku z przejściem:

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »