REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Accace Polska
Accace to zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, profesjonalne usługi doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego oraz nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac.
Ilona Węgłowska-Hajnus
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wyliczenie wynagrodzenia za czas urlopu i wyjaśnienie pracownikowi, dlaczego otrzymane w tym miesiącu wynagrodzenie różni się od wynagrodzenia otrzymywanego dotychczas, potrafi przyprawić o ból głowy niejednego pracodawcę i/lub osoby odpowiedzialne u pracodawcy za naliczanie wynagrodzeń. Przyczyną są głównie nieprecyzyjne i nieadekwatne do zmieniającego się rynku pracy, przepisy prawa pracy w tym zakresie. Pojawia się bowiem dużo wątpliwości odnośnie składników, które powinny być wliczane do podstawy wynagrodzenia.

Kodeks Pracy art. 172 -173 przewiduje, że:

REKLAMA

Autopromocja
 • pracownikowi za czas nieświadczenia pracy, który został spowodowany wykorzystaniem urlopu wypoczynkowego, przysługuje takie wynagrodzenie urlopowe, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował;
 • zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy;
 • zasady ustalania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop są zawarte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

W praktyce, aby prawidłowo móc ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego musimy udzielić odpowiedzi na kilka pytań:

 1. Co oznacza sformułowanie „wynagrodzenie urlopowe, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował”?
 2. Jak w praktyce intepretować wskazane w przywołanym powyżej rozporządzeniu wyłączenia – składniki wynagrodzenia i świadczenia, niewliczane do wynagrodzenia za czas urlopu?
 3. Kiedy i o ile pracodawca powinien wydłużyć okres wliczania do podstawy wynagrodzenia urlopowego zmiennych składników wynagrodzenia powyżej 3 miesięcy?

Celem prawidłowego obliczenia wysokości wynagrodzenia urlopowego należy wykonać następujące czynności:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. Określić zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego w taki sposób, aby w jak największym stopniu mogły odzwierciedlać hipotetyczną wysokość świadczenia, które pracownik otrzymałby, gdyby wykonywał pracę.

Trudność w ustaleniu tych zasad wynika z niejednolitego charakteru poszczególnych składników wynagrodzenia oraz ich zróżnicowanej wysokości, jednak jest to jedno z kluczowych kryteriów przy interpretacji czy dany składnik powinien zostać uwzględniony przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego czy też nie.

Polecamy książkę: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r. 

 1. Przyporządkować dany rodzaj wypłaty do źródła, jakim jest stosunek pracy.

Zgodnie z wyrokiem SN „do wynagrodzenia urlopowego wlicza się tylko wynagrodzenie ze stosunku pracy” (wyrok SN z dnia 4 marca 2008 r., II PK 183/07, LEX nr 459310), co oznacza, że tylko takie składniki mogą tworzyć podstawę wynagrodzenia urlopowego, które mają charakter roszczeniowy (przysługują pracownikowi na podstawie przepisów prawa lub na podstawie wewnętrznego regulaminu) oraz cechuje je powtarzalność (wypłaty są dokonywane co pewien czas, przy czym nie muszą mieć charakteru regularnego, a okresy za które są wypłacane, mogą być zróżnicowane).

 1. Ustalić rodzaj składników wynagrodzenia wliczanych do podstawy oraz składników pomijanych zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Składnikami wynagrodzenia wpływającymi na wysokość wynagrodzenia urlopowego są składniki określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości (np. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze określone stawką osobistego zaszeregowania, dodatki o stałej wysokości, np. dodatek stażowy czy też dodatek funkcyjny) oraz składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc np.: premia wypłacana za okresy różnej długości, która jest jednak świadczeniem periodycznym i roszczeniowym (wyrok SN z dnia 22 września 2000 r., I PKN 33/00, OSNAPiUS 2002, nr 8, poz. 182), wynagrodzenie za czas dyżuru medycznego oraz wynagrodzenie za czas przerwy w systemie przerywanego czasu pracy.

Przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się natomiast tych świadczeń, które nie mają charakteru stricte wynagrodzeniowego, tj. wymienionych w rozporządzeniu:

- jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

- wynagrodzenia za czas gotowości do pracy,

- za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

- dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

- kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- nagród z zakładowego funduszu nagród,

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

- odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

- wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

 1. Stałość bądź zmienność wysokości poszczególnych elementów wynagrodzenia.

Składniki zmienne bierze się pod uwagę, jeżeli przysługują za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc. Ich wysokość nie jest z góry znana i w poszczególnych miesiącach może się różnić. W podstawie wynagrodzenia urlopowego należy wówczas uwzględnić: wynagrodzenie zmienne uzależnione od ilości i wartości wykonanej pracy czy godzin do przepracowania w danym miesiącu (wynagrodzenie określone stawką godzinową, akordową, prowizyjną) oraz dodatki np.: za pracę w godzinach nadliczbowych, za pracę w porze nocnej, premie regulaminowe (inne dodatki stosowane u danego pracodawcy.

W wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, które są wypłacane za okresy dłuższe niż miesiąc, mają charakter nieperiodyczny, nie będąc normalnymi składnikami wynagrodzenia za pracę.

 1. Długość okresów, za które przysługuje dany składnik wynagrodzenia.

Zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż miesiąc wlicza się do podstawy wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej zatrudnionemu w okresie trzech miesięcy przed miesiącem rozpoczęcia urlopu oraz za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu - gdy składniki te znacznie się wahają.

Przepisy nie określają, kto powinien dokonać oceny wahań wynagrodzenia oraz ustalenia okresu, z którego wysokość świadczenia będzie ustalana, jednakże biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie urlopowe jest obliczane przez pracodawcę, śmiało można przyjąć, że zarówno decyzje dotyczące zaliczania czy niezaliczania określonych składników i okresów uwzględnianych do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego, jak i odpowiedzialność za nie, należą do pracodawcy.

Autor: Ilona Węgłowska-Hajnus

Źródło: Accace Poland

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA