| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie za nadgodziny w weekendowym systemie czasu pracy

Wynagrodzenie za nadgodziny w weekendowym systemie czasu pracy

Pracodawca zatrudniający pracownika w weekendowym systemie czasu pracy nie może polecić mu pracy w innym dniu niż piątek, sobota, niedziela lub inny dzień świąteczny. Jeżeli jednak zleci taką pracę, to naraża się na odpowiedzialność za naruszenie praw pracowniczych.

W systemie pracy weekendowej pracą w godzinach nadliczbowych będzie praca wykonywana w czasie ponad obowiązującą pracownika dobową normę czasu pracy. Pracą nadliczbową będzie również praca wykonywana ponad przedłużony, nie więcej niż do 12 godzin, dobowy wymiar czasu pracy wynikający z obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy.

Weekendowy system czasu pracy

Weekendowy system czasu pracy polega na tym, że praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele oraz święta. Może on być stosowany na wniosek pracownika (art. 144 k.p.). W tym systemie dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu przeciętnej 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca.

W systemie pracy weekendowej, z uwagi na wykonywanie pracy jedynie przez 3 dni w tygodniu (nie w każdym miesiącu występuje święto inne niż niedziela), tygodniowa norma czasu pracy pracowników będzie niższa niż 40 godzin. Dlatego z korzyścią dla pracodawcy, zatrudniającego pracownika w weekendowym systemie czasu pracy, będzie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pozwoli to uniknąć niejasności i nieporozumień dotyczących wypłaty wynagrodzenia (w przypadku niewypracowania w danym miesiącu liczby godzin odpowiadającej wymiarowi czasu pracy pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze, pracodawca i tak musiałby wypłacić wynagrodzenie jak za cały etat).

W umowie o pracę pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy strony umowy powinny ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku za nadgodziny. W takiej sytuacji praca wykonywana ponad obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy, ale poniżej określonego przez strony limitu, rekompensowana będzie normalnym wynagrodzeniem za pracę, bez dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych.

Obliczanie wynagrodzenia i dodatku za godziny nadliczbowe

W przypadku gdy pracownik nie otrzymał za przepracowane nadgodziny dnia wolnego, przysługuje mu normalne wynagrodzenie wraz dodatkiem. Podstawę normalnego wynagrodzenia pracownika wynagradzanego według stawki miesięcznej stanowi pełne wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym (np. dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny).

Ustalając podstawę dodatku za godziny nadliczbowe, należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego w stawce godzinowej lub miesięcznej, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania (np. przy wynagrodzeniu prowizyjnym), to 60% wynagrodzenia. Przy systemach wynagradzania zmiennego należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, określone w rozporządzeniu w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Obliczając dodatek za nadgodziny bierze się pod uwagę wynagrodzenie zasadnicze, bez dodatkowych składników. Taki wniosek wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r., Sąd stwierdził bowiem, że przez wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika do obliczenia dodatku za nadgodziny należy rozumieć wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »