Kategorie

Konsekwencje przyznania studiującym pracownikom nagrody za wyniki w nauce

Anna Bejka
Chcemy wyróżnić studentów (zarówno naszych pracowników, jak i klientów niebędących pracownikami), którzy ukończą w tym roku studia z najlepszym wynikiem, nagrodami – albumem oraz nagrodą pieniężną. Kierunek studiów wybrany przez każdego z pracowników jest ich samodzielną decyzją i nie ma związku z zajmowanymi stanowiskami ani z wykonywaną pracą. Czy w takim przypadku u obdarowanych pracowników powstanie przychód do opodatkowania i oskładkowania, który należy doliczyć do wynagrodzenia za pracę? Kto powinien odprowadzić podatek od wartości przekazanej nagrody?

Nagrodę za wyniki w nauce powinni Państwo zakwalifikować do przychodów z innych źródeł. Podatek od wartości przyznanej nagrody obdarowani pracownicy rozliczą samodzielnie w zeznaniu rocznym na podstawie otrzymanej od Państwa informacji PIT-8C. Od tak przyznanej nagrody nie naliczają Państwo składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (szczegóły w uzasadnieniu).

UZASADNIENIE

Nagrody za wyniki w nauce przyznane przez płatnika bez konkursu należy, co do zasady, zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i opodatkować na ogólnych zasadach. Za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż stanowiące przychód z działalności gospodarczej, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów, m.in. z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej czy z kapitałów pieniężnych oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach (w zw. z art. 20 ust. 1 updof). Użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności” wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty. W przypadku takiej kwalifikacji podatkowej przekazanych nagród mają Państwo obowiązek sporządzić dla obdarowanych pracowników informację PIT-8C, w której należy wykazać pełną wartość gratyfikacji bez potrącania zaliczki na podatek i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać PIT-8C podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu (art. 42a updof). Na tej podstawie obdarowany samodzielnie rozliczy podatek od wartości otrzymanej nagrody w zeznaniu rocznym.

WAŻNE!

Od wartości nagród przyznanych bez konkursu nie należy potrącać zaliczki na podatek, tylko w całości wykazać w PIT-8C.

Inne zasady opodatkowania należy zastosować, jeżeli przyznanie nagród byłoby związane z przeprowadzeniem konkursu. Nagroda w konkursie będzie wówczas stanowić przychód z innych źródeł, ale podlegający opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 ust. 1 pkt 2 updof). Jeżeli nagroda nie ma charakteru pieniężnego, obdarowany powinien wpłacić podatek zryczałtowany do kasy płatnika lub na jego rachunek bankowy przed udostępnieniem wygranej. Wysokość pobranego podatku nie ulega w tym przypadku obniżeniu o koszty uzyskania przychodów. Takiego przychodu podatnik nie wykazuje w zeznaniu rocznym. Powołane wyżej zasady stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednak zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania do celów podatkowych certyfikatem rezydencji (art. 30 ust. 9 updof). Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku przychód w wysokości uzyskanej nagrody (wygranej).


W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik ma obowiązek przesłać do właściwego urzędu skarbowego roczną deklarację PIT-8AR.

Reklama

W pewnych okolicznościach nagrody przyznane w konkursie mogą zostać zwolnione z opodatkowania. Do tej grupy należą wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68 updof). Powołany przepis przewiduje również zwolnienie z podatku dochodowego wygranych w konkursach, które nie są wprawdzie ogłaszane przez środki masowego przekazu, ale są konkursami z określonych w tym przepisie dziedzin, tj. nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Przy tym zwolnienie z podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęć „nauka”, „wiedza”, „konkurs”. Posługując się wykładnią językową, „nauka” to ogół usystematyzowanej wiedzy ludzkiej, zespół poglądów, wiadomości dotyczących określonej dziedziny wiedzy. „Wiedza” to ogół wiadomości, umiejętności w jakiejś dziedzinie zdobytych dzięki uczeniu się, doświadczeniu życiowemu. Natomiast „konkurs” słowniki języka polskiego definiują jako przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców i autorów danych prac itp. W tej sprawie wypowiedział się również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2011 r. (sygn. IPPB2/415-274/11-4/MG).

WAŻNE!

Nagroda przyznana pracownikowi bez związku z wykonywaną pracą w ramach otwartego współzawodnictwa jest przychodem z innych źródeł.

Zatem, w sytuacji opisanej w pytaniu, wartości przekazanej nagrody za wyniki w nauce nie mogą Państwo doliczyć do przychodów z umowy o pracę, bowiem są to dwa różne źródła przychodów. W tym przypadku przyznanie nagrody pracownikom nie ma związku z wykonywaną przez nich pracą, ale ma charakter otwarty i dotyczy również osób niebędących pracownikami. Należy przy tym pamiętać, że sposób opodatkowania przekazanej nagrody zależy od tego, czy została ona przyznana w drodze konkursu, czy bez jego przeprowadzania. Jednak w obydwu tych przypadkach nagroda nie stanowi podstawy wymiaru składek ani na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna

 • art. 20, art. 21, art. 30 art. 41, art. 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?