| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Jak obliczyć wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Nasz pracownik 30 grudnia 2008 r. dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Okres wypowiedzenia to 3 miesiące. Od 2 do 16 stycznia 2009 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Po tym okresie został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jak obliczyć pracownikowi wynagrodzenie za cały 3-miesięczny okres wypowiedzenia? Pracownik ten ma wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1500 zł. W październiku 2008 r. dostał dodatkowo premię uznaniową w wysokości 300 zł (w listopadzie i grudniu nie została mu przyznana). W październiku, listopadzie i grudniu otrzymał również dodatek stażowy w wysokości 200 zł.

Odnosząc się do zagadnienia obliczania płacy należnej za czas zwolnienia ze świadczenia pracy, obecnie funkcjonują dwie zasady ustalające sposób liczenia wynagrodzenia za ten czas.

Pierwsza z nich zakłada, że zatrudnionemu za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania - określone stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia (art. 81 Kodeksu pracy). Przy czym, w żadnym przypadku takie wynagrodzenie (w odniesieniu do pełnego etatu) nie może być niższe od płacy minimalnej, czyli w 2009 r. od kwoty 1276 zł.

Takie stanowisko zajął też Sąd Najwyższy w wyroku z 16 czerwca 2005 r. (sygn. I PK 260/04; OSNP 2006/9-10/145). Sąd orzekł, że pracownik zwolniony przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy doznaje przeszkód w jej wykonywaniu z przyczyn dotyczących pracodawcy (art. 81 § 1 Kodeksu pracy) i z tego tytułu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości określonej w tym przepisie.

Zgodnie z drugim stanowiskiem, kalkulując wartość pensji za dni zwolnienia ze świadczenia pracy należy stosować reguły przyjęte do wyliczania pieniężnego ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Ustalając kwotę należnego świadczenia za okres zwolnienia z wykonywania pracy, przy zastosowaniu zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu na urlop wypoczynkowy, bierzemy pod uwagę zarówno składniki o charakterze stałym, jak i zmiennym, uwzględniając:

  • stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia ze świadczenia pracy,
  • zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc - w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świaczenia pracy. Jeżeli pracownik nie przepracował takiego pełnego okresu, to dokonujemy tzw. dopełnienia podstawy, polegającego na podzieleniu faktycznie uzyskanego przez niego wynagrodzenia przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało, i pomnożeniu otrzymanego wyniku przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Z tej grupy składników wyłączamy (analogicznie jak przy wynagrodzeniu urlopowym) m.in.: jednorazowe lub nieperiodyczne wypłaty za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z zakładowego funduszu nagród,
  • składniki płacowe przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia ze świadczenia pracy.

Porównując oba podejścia wyliczania wynagrodzenia za okres zwolnienia ze świadczenia pracy należy stwierdzić, że stosowanie zasad obowiązujących przy ekwiwalencie za urlop jest korzystniejsze dla pracownika z uwagi na uwzględnianie składników stałych i zmiennych i z tego samego powodu jest bezpieczniejsze.

W pojęciu wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną (art. 81 Kodeksu pracy) mieści się bowiem jedynie stawka wynagrodzenia zasadniczego, wynikająca z umowy o pracę, określona godzinowo lub miesięcznie (wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r., sygn. II PZP 4/07, Biul. SN 2007/4/26)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »