| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Przedłużenie delegacji w trakcie jej trwania

Przedłużenie delegacji w trakcie jej trwania

Pracownik wyjechał w delegację w środę i miał wrócić w piątek wieczorem. W trakcie jego wyjazdu wystąpiła konieczność dłuższego pozostania przez niego na miejscu, gdyż powinien coś dodatkowo załatwić w poniedziałek. Przekazałem mu telefonicznie polecenie pozostania w danej miejscowości na weekend i powrotu dopiero w poniedziałek wieczorem. Pracownik stwierdził, że takie polecenie powinien otrzymać na piśmie, a poza tym zostanie w ten sposób pozbawiony tygodniowego wypoczynku. Czy ma rację?

RADA
Pracownik nie ma racji. Pracodawca ma prawo przedłużyć delegację, a stosowne polecenie może zostać wydane w jakiejkolwiek formie, także ustnie. Wypoczynek tygodniowy będzie w tym przypadku zachowany, gdyż w trakcie weekendu pracownik nie będzie wykonywał pracy.

UZASADNIENIE

Wyjazd służbowy stanowi realizację pracowniczego obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Pracownik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonych, jeżeli:
- dotyczą one pracy,
- nie są sprzeczne z przepisami prawa,
- nie są sprzeczne z umową o pracę.

Polecenie przedłużenia delegacji spełnia powyższe wymagania, a zatem powinno zostać wykonane przez pracownika. Nie ma tutaj znaczenia, że uniemożliwia ono realizację jego pozapracowniczych planów. Pracownik w trakcie wolnego weekendu (z pytania wynika, że nie wykonuje w tym czasie pracy) może swobodnie dysponować swoim czasem, w tym również wrócić do miejscowości swojego zamieszkania. Nie jest jednak uprawniony do domagania się od pracodawcy zwrotu kosztów przejazdu (taki zwrot przysługuje pracownikowi przebywającemu w podróży trwającej co najmniej 10 dni), co nie oznacza, że strony nie mogą w tym zakresie dojść do porozumienia, w wyniku którego pracodawca dobrowolnie pokryje te koszty (koszt przejazdu może być dla pracodawcy niższy niż koszt pobytu pracownika w miejscowości, do której został delegowany).

WAŻNE!
Przepisy prawa pracy nie wskazują obowiązku zachowania formy pisemnej przy wydawaniu poleceń przez pracodawcę.


Takie ograniczenie byłoby sprzeczne z istotą stosunku pracy związaną z podleganiem kierownictwu pracodawcy i wykonywaniu nieograniczonej liczby poleceń. Forma pisemna nie jest wymagana również w odniesieniu do polecenia odbycia wyjazdu służbowego, a także do - tak jak ma to miejsce w przedstawionej sytuacji - przedłużenia tego wyjazdu.

Sąd Najwyższy w wyroku z 1 października 1997 r. (I PKN 317/97, OSNP 1998/14/428) wskazał, że postawienie pracownikowi zarzutu odmowy wykonania polecenia wydanego przez pracodawcę wymaga ustalenia, jaka była treść tego polecenia, czy dotyczyło ono wykonywanej pracy i w jakich okolicznościach zostało wydane.

Podróż służbowa (rozumiana jako całość - zarówno czas wykonywania zadania służbowego, jak i czas przejazdu poza zwykłymi godzinami pracy pracownika) nie może pozbawiać pracownika prawa do dobowego i tygodniowego minimalnego wypoczynku (wyrok Sądu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r. II PK 265/04, OSNP 2006/5-6/76). Nie oznacza to, że pracownik musi w każdej dobie i każdym tygodniu mieć zapewniony czas wolny (odpowiednio 11 godzin wypoczynku dobowego i 35 godzin, względnie nie mniej niż 24 godziny wypoczynku tygodniowego) w swoim miejscu zamieszkania.

Takie rozumienie tej zasady prowadziłoby do tego, że pracownik nie mógłby nocować poza miejscem zamieszkania. Ważne w tym kontekście jest to, by osoba zatrudniona dysponowała odpowiednio długim czasem wolnym. Wymóg ten został zachowany, gdyż pracownik przez cały weekend nie będzie wykonywał pracy.


Podstawa prawna:
- art. 22 § 1, art. 775 § 1, art. 100 § 1, art. 128, art. 132-133 Kodeksu pracy,
- § 8 rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (DzU nr 336, poz. 1990 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »