REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczanie dofinansowania z FGŚP - zmiany

Rozliczanie dofinansowania z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy - zmiany, ustawa covidowa
Rozliczanie dofinansowania z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy - zmiany, ustawa covidowa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozliczanie dofinansowania z FGŚP - jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej? Pracodawcy korzystający ze świadczeń z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy będą mieli łatwiej.

Rozliczanie dofinansowania wynagrodzeń z tarczy – zmiany

Dnia 22 września w wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UD289), za którego przygotowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 r.

REKLAMA

Autopromocja

Wspomniany projekt dotyczy zmian w rozliczaniu wsparcia udzielanego pracodawcom w czasie pandemii koronawirusa. Dokładniej chodzi o świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy. Projekt przewiduje zmiany na korzyść pracodawców, które ograniczają sytuacje zwrotu wszystkich otrzymanych środków. Co się zmieni?

Świadczenie z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy

Świadczenie wypłacane ze środków FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy przewiduje ustawa covidowa (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Takie wsparcie wypłacane było przez wojewódzkie urzędy pracy w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowników.

Wsparcie udzielane było na wniosek podmiotu spełniającego warunki do jego uzyskania. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Dofinansowanie wynagrodzeń - tarcza 9.0

Usprawnienie rozliczeń dofinansowań z urzędu pracy

Ustawodawca ustalił termin na rozliczenie dofinansowań w postaci 3 lat od zakończenia okresu objętego dofinansowaniem wynagrodzeń danych pracowników. Projekt nowelizacji ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczenia wsparcia i zwrotów środków w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko różnych ich interpretacji zarówno przez organy jak i sądy. Nowe przepisy mają zagwarantować beneficjentom pomocy z FGŚP pewność swojej sytuacji prawnej związanej z otrzymanymi środkami oraz ewentualnych konsekwencji wynikających z niedopełnienia przewidzianych w ustawie obowiązków. Kolejną korzyścią wypływającą z nowelizacji ma być usprawnienie przeprowadzania rozliczeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zwrot dofinansowania z FGŚP - zmiany

Ważną modyfikacją przepisów ustawy covidowej jest doprecyzowanie przepisów dotyczących zwrotów częściowych i zwrotu całego dofinansowania. Jak już zostało wspomniane, będzie to pomyślna zmiana dla beneficjentów wsparcia, ponieważ ogranicza przypadki zwrotu pełnej kwoty dofinansowania udzielonego na wszystkich pracowników.

W art. 15gg dodano ust. 22 i 23:

„22. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać, w okresie pobierania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz w okresie 3 lat po zakończeniu tego okresu, kontrole podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie wydatkowania środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę świadczeń zgodnie z przeznaczeniem i w tym celu może żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień. Kontrola może być prowadzona w kontrolowanym podmiocie lub w wojewódzkim urzędzie pracy.

23. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który złożył oświadczenie dotyczące spełniania warunku spadku obrotów, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub kryteriów, o których mowa w art. 15g ust. 3, niezgodnie ze stanem faktycznym, lub nie sporządził na dzień złożenia wniosku wykazu pracowników objętych wnioskiem, lub nie poddał się kontroli, jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy, z którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie. W takim przypadku dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wydaje decyzję o zwrocie.”

Następnie dodaje się ust. 23a-23d:

REKLAMA

„23a. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wzywa podmiot, który nie wywiązał się z obowiązku określonego w ust. 19 lub 20, do wywiązania się z niego w dodatkowym 30-dniowym terminie, pod rygorem obowiązku zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków. Jeżeli podmiot nie wywiąże się z tego obowiązku w dodatkowym terminie, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy wydaje decyzję o zwrocie.

23b. W przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ust. 8, podmiot jest obowiązany do zwrotu całego dofinansowania otrzymanego do wynagrodzenia tego pracownika wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi w ustawie.

23c. W przypadku wykorzystania świadczeń, o których mowa w ust. 1 lub środków, o których mowa w ust. 2, niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

23d. Do zwrotu świadczeń, o których mowa w ust. 1 lub środków, o których mowa w ust. 2, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, w tym do zwrotu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia złożonego przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, niezwróconych w terminie, o którym mowa w ust. 19, stosuje się odpowiednio przepisy art. 60 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”

Dalej, art. 15gga ust. 18 otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedsiębiorca, który złożył przynajmniej jedno z oświadczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 2–7, niezgodnie ze stanem faktycznym lub nie sporządził na dzień złożenia wniosku wykazu pracowników objętych wnioskiem, lub nie poddał się kontroli jest obowiązany do zwrotu całości otrzymanej pomocy.”

Nowe brzmienie uzyskuje także art. 15gj ust. 3:

„3. Dysponent Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonuje umorzenia, odroczenia terminu lub rozłożenia na raty, o których mowa w art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie wniosku dłużnika, przekazanego i zaopiniowanego przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.”

WUP i PUP - nowe uprawnienie

Kolejną zmianą jest przyznanie nowego uprawnienia WUP i PUP. Będą mogły występować do instytucji publicznych udzielających wsparcia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz do organów KAS i PIP w celu uzyskania informacji niezbędnych do oceny spełniania warunków przyznania świadczeń zgodnie z ustawą covidową i prawidłowości wykorzystania otrzymanych środków.

Dłuższy termin na rozpatrzenie wniosków i wypłatę dofinansowania - do kiedy?

Co więcej, omawiany projekt wydłuża czas na rozpatrzenie wniosków i przyznanie wsparcia przez WUP i PUP. Duża popularność dofinansowania wynagrodzeń pracowników z tarczy antykryzysowej spowodowała przekroczenie terminu przewidzianego dotychczas w ustawie – 31 sierpnia 2021 r. 

W art. 15gh przedłuża się możliwość rozpatrzenia wniosków i wypłaty dofinansowania do 31 grudnia 2021 r. Dodaje się w tym celu nowe ust. 3 i 4:

„3. Na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1, rozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2021 r., możliwe jest dokonanie wypłaty dofinansowania po tym terminie, nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, nierozpatrzone do dnia 30 czerwca 2021 r. mogą być rozpatrzone, a kwota dofinansowania może być wypłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UD289)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA