Kategorie

Świadczenie rehabilitacyjne a przejście na emeryturę

Małgorzata Kowalska
Adwokat w RYKOWSKI & GNIEWKOWSKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. W kancelarii odpowiada za prawną analizę sytuacji rodzinnych i opiekuńczych klientów i przygotowanie oraz realizowanie przyjętej taktyki procesowej. Z sukcesem zakończyła kilkaset spraw rodzinnych i spadkowych, których liczba stale wzrasta.
Świadczenie rehabilitacyjne a przejście na emeryturę/Fot. Fotolia
Świadczenie rehabilitacyjne a przejście na emeryturę/Fot. Fotolia
Fotolia
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Czy należy wypłacić świadczenie rehabilitacyjne osobie, która pobiera to świadczenie i przechodzi na emeryturę?

Pracownicy przyznano świadczenie rehabilitacyjne na okres 3 miesięcy. Jednak w czasie pobierania tego świadczenia (po 1 miesiącu) złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, na co pracodawca wyraził zgodę. Rozwiązanie umowy nastąpi w związku z przejściem tej osoby na emeryturę. Czy w tej sytuacji wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego pracodawca dokonuje do dnia rozwiązania stosunku pracy, czy za cały przyznany okres – pyta Czytelniczka z Koszalina.

Pracownicy po rozwiązaniu umowy o pracę nie będzie przysługiwało prawo do świadczenia rehabilitacyjnego z powodu nabycia prawa do emerytury. Ustalenie tego prawa wyklucza bowiem prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym, których okres niezdolności do pracy z powodu choroby jest dłuższy niż okres pobierania zasiłku chorobowego.

Polecamy książkę: Dokumentacja kadrowa. Wzory dokumentów i wyjaśnienia

Zasiłek chorobowy z powodu niezdolności do pracy lub niemożności wykonywania pracy przysługuje przez okres 182 dni, a w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub przypadającej w czasie ciąży - 270 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy (360 dni), gdy stan zdrowia osoby ubezpieczonej po wykorzystaniu okresu zasiłkowego nie pozwala jeszcze na podjęcie pracy zarobkowej, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Podstawą do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego jest wykorzystanie pełnego okresu zasiłkowego oraz pozytywne rokowanie odzyskania całkowitej zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie, która posiada prawo do:

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 • urlopu dla poratowania zdrowia albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Ponadto świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

 • w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym, wychowawczym,
 • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego, co zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu,
 • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • za cały miesiąc kalendarzowy, w którym uprawniony wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje okres, na który zostało przyznane świadczenie w sposób niezgodny z jego celem.

Nie ma prawa do świadczenia rehabilitacyjnego osoba, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nawet gdyby świadczenia te były zawieszone.

Reklama

Paweł M. z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma przyznaną rentę inwalidzką na okres 2 lat, tj. od 2 lutego2016 r. do 1 lutego 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wypłata renty została zawieszona ze względu na osiągane dochody z tytułu zatrudnienia na etat. 10 grudnia 2016 r. Paweł M. złamał nogę i od tego dnia przebywał na zwolnieniu lekarskim do 9 czerwca 2017 r. (182 dni). Po wykorzystaniu okresu zasiłkowego nie mógł przystąpić do pracy z powodu przedłużającej się rehabilitacji leczniczej i wystąpił do ZUS z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Lekarz orzecznik nie przyznał mu świadczenia rehabilitacyjnego, ponieważ Paweł M. ma już przyznaną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

O prawie do świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej. Od orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do Komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia. Ponadto Prezes ZUS w tym terminie może wnieść zarzut wadliwości orzeczenia wydanego przez lekarza orzeczenia. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wydaje decyzję i przekazuje ją do płatnika zasiłku.

Dokumentami niezbędnymi do uzyskania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego są:

 • Zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego - druk ZUS OL-9 (zastąpił druk N-9),
 • Wywiad zawodowy (druk jest składany przy pierwszym wniosku o świadczenie rehabilitacyjne i tylko w czasie zatrudnienia) - druk ZUS N-10,
 • Oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego - druk ZUS Np.-7.

Anna L. pobierała zasiłek chorobowy w okresie od 20 pażdziernika 2016 r. do 19 kwietnia 2017 r. (tj. 182 dni). Następnie lekarz orzecznik przyznał Annie L. świadczenie rehabilitacyjne na okres 4 miesięcy. Na podstawie orzeczenia ZUS wydał decyzję przyznającą świadczenie rehabilitacyjne na okres od 20 kwietnia 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. (120 dni). Z dniem 30 czerwca 2017 r. zakład pracy rozwiązał umowę o pracę z pracownicą w związku z przyznaniem prawa do emerytury. Ponieważ od 1 lipca 2017 r. Anna L. uprawniona jest do emerytury, nie będzie miała prawa do świadczenia rehabilitacyjnego za okres od 1 lipca do 17 sierpnia 2017 r.

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?