REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego
Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Świadczenie rehabilitacyjne, tak jak zasiłek chorobowy, podlega egzekucji w razie roszczeń alimentacyjnych. Potrącenia z zasiłków/świadczenia rehabilitacyjnego dokonuje ZUS lub pracodawca. Przedstawiamy jak krok po kroku dokonać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Problem

Zatrudniamy 30 pracowników, dlatego sami naliczamy i wypłacamy zasiłki. We wrześniu 2016 r. otrzymaliśmy wezwanie do dokonywania potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika na łączną kwotę 7580 zł. Pracownik, którego tytuł dotyczy, ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od 11 września 2016 r. do 10 maja 2017 r. Wcześniej przez 182 dni przebywał na zasiłku chorobowym. Podstawa zasiłku chorobowego przed przejściem na świadczenie rehabilitacyjne wynosi 6040,30 zł. Komornik zwrócił się do nas z pytaniem, w jaki sposób dokonaliśmy potrącenia za wrzesień. Prosi o wyjaśnienie rozliczenia kwoty, którą przelaliśmy na jego konto. Jak prawidłowo wyliczyć potrącenie? Czy ustalona kwota wolna od potrąceń jest jednakowa dla świadczeń przysługujących za część miesiąca i za cały miesiąc? Nadmieniamy, że do 10 września pracownik pobierał zasiłek chorobowy w wysokości 80%.

REKLAMA

Autopromocja

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Rada

Kwota wolna od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych ulega proporcjonalnemu obniżeniu do okresu, za który przysługuje zasiłek bądź świadczenie rehabilitacyjne. Jednak we wrześniu powinna być zastosowana kwota wolna jak za cały miesiąc, gdyż za wszystkie dni tego miesiąca przysługują świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek chorobowy. Powinni Państwo przekazać na konto komornika za wrzesień kwotę 3299,70 zł. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Świadczenie rehabilitacyjne, tak jak zasiłek chorobowy, podlega egzekucji w razie roszczeń alimentacyjnych.

Potrąceń i egzekucji z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dokonuje się na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Potrącenia z zasiłków/świadczenia rehabilitacyjnego dokonuje ZUS lub pracodawca, jeżeli jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W pierwszej kolejności przed dokonaniem potrącenia ze świadczeń Państwa pracownika powinni Państwo:

● ustalić wysokość należnego świadczenia rehabilitacyjnego za 20 dni września 2016 r. (od 11 do 30 września), a następnie

● wyznaczyć granicę potrącenia oraz kwotę wolną od potrąceń.

Te czynności pozwolą na ustalenie, jaką część świadczenia otrzyma pracownik, a jaką wierzyciel z tytułu alimentów. Również kwota zasiłku chorobowego należnego za 10 dni września 2016 r. będzie musiała być odpowiednio rozdzielona między wierzyciela i dłużnika.

Jednak pierwszy etap to ustalenie podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Będzie nią podstawa obliczona uprzednio dla zasiłku chorobowego, ale po podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega bowiem waloryzacji według zasad sformułowanych w art. 19 ustawy zasiłkowej. Wynika z nich, że dla przeprowadzenia waloryzacji liczy się data, od której zostało przyznane świadczenie. Jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada – tak jak u Państwa – w III kwartale 2016 r., podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji ustalony dla tego kwartału.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2016 r. wynosi 107,3%.

Wskaźniki waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

Okres

Wskaźnik

Podstawa prawna

IV kwartał 2016 r.

98,8%

M.P. z 2016 r., poz. 810

III kwartał 2016 r.

107,3%

M.P. z 2016 r., poz. 470

II kwartał 2016 r.

105,5%

M.P. z 2016 r., poz. 181

I kwartał 2016 r.

96,1%

M.P. z 2015 r., poz. 1177

Ze względu na to, że wskaźnik w III kwartale przekroczył 100%, podstawa świadczenia rehabilitacyjnego w tym przypadku ulegnie podwyższeniu. Waloryzacji dokonuje się tylko raz, tj. pierwszego dnia, od którego zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Gdyby ten dzień przypadł w kwartale, w którym wskaźnik nie przekroczył 100% (np. w IV kwartale 2016 r.), a następnie świadczenie zostałoby przyznane w kwartale, w którym ten parametr byłby wyższy niż 100%, to waloryzacji nie należałoby przeprowadzać. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku za okres pierwszych 3 miesięcy, a 75% tej podstawy za pozostały okres. Jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, chora ma prawo do świadczenia w wysokości 100% tej podstawy.

PRZYKŁAD

Pracownik, o którym mowa w problemie, miał prawo do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 6040,30 zł.

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego po waloryzacji powinna stanowić kwota 6481,24 zł, co wynika z wyliczenia:

6040,30 zł x 107,3% = 6481,24 zł.

Świadczenie rehabilitacyjne za okres od 11 do 30 września 2016 r. wynosi:

● 6481,24 zł : 30 = 216,04 zł,

● 216,04 zł x 90% = 194,44 zł (dzienna stawka świadczenia rehabilitacyjnego),

● 194,44 zł x 20 dni = 3888,80 zł (kwota świadczenia rehabilitacyjnego za wrzesień).

Potrącenia alimentacyjne ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych mogą być dokonywane do wysokości 60% (przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy). Kwota graniczna, a więc maksymalna dopuszczalna kwota, jaką można potrącić, wynosi więc 2333,28 zł (3888,80 zł x 60%). Natomiast kwota wolna od potrąceń, w przypadku należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi to 50% najniższej emerytury. Kwota ta wynosi obecnie 441,28 zł (połowa najniższej emerytury od 1 marca 2016 r.), przy czym ustala się ją proporcjonalnie do okresu wypłacanego świadczenia. Potrąceń dokonuje się od kwoty netto świadczenia, a zatem po odliczeniu zaliczki na podatek.

Potrącenie ze świadczenia rehabilitacyjnego należnego za wrzesień 2016 r.:

Krok 1. Obliczenie świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości netto

Świadczenie rehabilitacyjne jako podstawa potrącenia – 3888,80 zł; po zaokrągleniu 3889 zł – stanowi podstawę do opodatkowania:

● (3889 zł x 18%) – 46,33 zł = 653,69 zł; 654 zł – po zaokrągleniu należna zaliczka na podatek,

● 3888,80 zł – 654 zł = 3234,80 zł (kwota netto świadczenia rehabilitacyjnego).

Krok 2. Ustalenie granicy potrącenia

3888,80 zł x 60% = 2333,28 zł.

Krok 3. Obliczenie kwoty wolnej od potrąceń

441,28 zł : 30 x 20 dni = 294,19 zł – połowa najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2016 r. (882,56 zł x 50%) obliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczenia rehabilitacyjnego we wrześniu.

Krok 4. Obliczenie świadczenia rehabilitacyjnego po potrąceniu:

● 3234,80 zł (kwota netto świadczenia rehabilitacyjnego) – 294,19 zł (kwota wolna za wrzesień proporcjonalnie pomniejszona) = 2940,61 zł – ta kwota przekracza maksimum do potrącenia, dlatego należy ją ograniczyć do kwoty 2333,28 zł (2940,61 zł > 2333,28 zł),

● 3234,80 zł (kwota netto świadczenia rehabilitacyjnego) – 2333,28 zł (kwota potrącenia) = 901,52 zł (świadczenie rehabilitacyjne do wypłaty).

Pracownikowi przysługuje też zasiłek chorobowy za 10 dni września 2016 r. Od niego również należy dokonać stosownego potrącenia, na zasadach analogicznych jak ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek chorobowy wynosi:

● 6040,30 zł : 30 = 201,34 zł;

● 201,34 zł x 80% = 161,07 zł (stawka dzienna zasiłku),

● 161,07 zł x 10 dni = 1610,70 zł.

Zasiłek po odliczeniu zaliczki na podatek:

● 1611 zł x 18% = 289,98 zł; po zaokrągleniu 290 zł,

● 1610,70 zł – 290 zł = 1320,70 zł (kwota netto zasiłku).

Granica potrącenia: 966,42 zł (1610,70 zł x 60%).

Kwota wolna: 441,28 zł : 30 x 10 dni = 147,09 zł.

Zasiłek po potrąceniu:

● 1320,70 zł (kwota netto zasiłku) – 147,09 zł (kwota wolna) = 1173,61 zł > 966,42 zł,

● 1320,70 zł (kwota netto zasiłku) – 966,42 zł (potrącenia z zasiłku) = 354,28 zł (kwota netto do wypłaty).

Łączna kwota do przekazania komornikowi za wrzesień: 3299,70 zł (2333,28 zł + 966,42 zł).

Za październik będzie przysługiwało wyłącznie świadczenie rehabilitacyjne w wysokości:

194,44 zł (stawka dzienna świadczenia rehabilitacyjnego) x 31 dni = 6027,64 zł.

Do potrącenia będzie kwota graniczna, tj. 3616,58 zł (6027,64 zł x 60%), a do wypłaty świadczenie brutto w wysokości 1372,06 zł (4988,64 zł – 3616,58 zł = 1372,06 zł > kwoty wolnej wynoszącej 441,28 zł).

Podstawa prawna:

● art. 833 § 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnegoDz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

● art. 139 ust. 1 pkt 3, art. 140 ust. 1 pkt 1, art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 887

● art. 2, art. 19 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2016 r., poz. 372; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

Autor: Izabela Nowacka - ekonomista, autor licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od ponad 14 lat zajmuje się tematyką wynagrodzeniową i rozliczaniem płac; prowadzi portal kadrowo-płacowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. W 2025 r. emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

REKLAMA

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

REKLAMA

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA