REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego
Jak dokonywać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego
fot. Fotolia

REKLAMA

Świadczenie rehabilitacyjne, tak jak zasiłek chorobowy, podlega egzekucji w razie roszczeń alimentacyjnych. Potrącenia z zasiłków/świadczenia rehabilitacyjnego dokonuje ZUS lub pracodawca. Przedstawiamy jak krok po kroku dokonać potrąceń ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Problem

Zatrudniamy 30 pracowników, dlatego sami naliczamy i wypłacamy zasiłki. We wrześniu 2016 r. otrzymaliśmy wezwanie do dokonywania potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika na łączną kwotę 7580 zł. Pracownik, którego tytuł dotyczy, ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od 11 września 2016 r. do 10 maja 2017 r. Wcześniej przez 182 dni przebywał na zasiłku chorobowym. Podstawa zasiłku chorobowego przed przejściem na świadczenie rehabilitacyjne wynosi 6040,30 zł. Komornik zwrócił się do nas z pytaniem, w jaki sposób dokonaliśmy potrącenia za wrzesień. Prosi o wyjaśnienie rozliczenia kwoty, którą przelaliśmy na jego konto. Jak prawidłowo wyliczyć potrącenie? Czy ustalona kwota wolna od potrąceń jest jednakowa dla świadczeń przysługujących za część miesiąca i za cały miesiąc? Nadmieniamy, że do 10 września pracownik pobierał zasiłek chorobowy w wysokości 80%.

Autopromocja

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Rada

Kwota wolna od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych ulega proporcjonalnemu obniżeniu do okresu, za który przysługuje zasiłek bądź świadczenie rehabilitacyjne. Jednak we wrześniu powinna być zastosowana kwota wolna jak za cały miesiąc, gdyż za wszystkie dni tego miesiąca przysługują świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek chorobowy. Powinni Państwo przekazać na konto komornika za wrzesień kwotę 3299,70 zł. Szczegóły w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Świadczenie rehabilitacyjne, tak jak zasiłek chorobowy, podlega egzekucji w razie roszczeń alimentacyjnych.

Potrąceń i egzekucji z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dokonuje się na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Potrącenia z zasiłków/świadczenia rehabilitacyjnego dokonuje ZUS lub pracodawca, jeżeli jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W pierwszej kolejności przed dokonaniem potrącenia ze świadczeń Państwa pracownika powinni Państwo:

● ustalić wysokość należnego świadczenia rehabilitacyjnego za 20 dni września 2016 r. (od 11 do 30 września), a następnie

Autopromocja

Kodeks pracy 2023

Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online
Kup książkę

● wyznaczyć granicę potrącenia oraz kwotę wolną od potrąceń.

Te czynności pozwolą na ustalenie, jaką część świadczenia otrzyma pracownik, a jaką wierzyciel z tytułu alimentów. Również kwota zasiłku chorobowego należnego za 10 dni września 2016 r. będzie musiała być odpowiednio rozdzielona między wierzyciela i dłużnika.

Autopromocja

Jednak pierwszy etap to ustalenie podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego. Będzie nią podstawa obliczona uprzednio dla zasiłku chorobowego, ale po podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji. Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega bowiem waloryzacji według zasad sformułowanych w art. 19 ustawy zasiłkowej. Wynika z nich, że dla przeprowadzenia waloryzacji liczy się data, od której zostało przyznane świadczenie. Jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada – tak jak u Państwa – w III kwartale 2016 r., podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o wskaźnik waloryzacji ustalony dla tego kwartału.

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowanej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2016 r. wynosi 107,3%.

Wskaźniki waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, przyjętego do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego

Okres

Wskaźnik

Podstawa prawna

IV kwartał 2016 r.

98,8%

M.P. z 2016 r., poz. 810

Autopromocja

III kwartał 2016 r.

107,3%

M.P. z 2016 r., poz. 470

II kwartał 2016 r.

105,5%

M.P. z 2016 r., poz. 181

I kwartał 2016 r.

96,1%

M.P. z 2015 r., poz. 1177

Ze względu na to, że wskaźnik w III kwartale przekroczył 100%, podstawa świadczenia rehabilitacyjnego w tym przypadku ulegnie podwyższeniu. Waloryzacji dokonuje się tylko raz, tj. pierwszego dnia, od którego zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Gdyby ten dzień przypadł w kwartale, w którym wskaźnik nie przekroczył 100% (np. w IV kwartale 2016 r.), a następnie świadczenie zostałoby przyznane w kwartale, w którym ten parametr byłby wyższy niż 100%, to waloryzacji nie należałoby przeprowadzać. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku za okres pierwszych 3 miesięcy, a 75% tej podstawy za pozostały okres. Jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, chora ma prawo do świadczenia w wysokości 100% tej podstawy.

PRZYKŁAD

Pracownik, o którym mowa w problemie, miał prawo do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 6040,30 zł.

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego po waloryzacji powinna stanowić kwota 6481,24 zł, co wynika z wyliczenia:

6040,30 zł x 107,3% = 6481,24 zł.

Świadczenie rehabilitacyjne za okres od 11 do 30 września 2016 r. wynosi:

● 6481,24 zł : 30 = 216,04 zł,

● 216,04 zł x 90% = 194,44 zł (dzienna stawka świadczenia rehabilitacyjnego),

● 194,44 zł x 20 dni = 3888,80 zł (kwota świadczenia rehabilitacyjnego za wrzesień).

Potrącenia alimentacyjne ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych mogą być dokonywane do wysokości 60% (przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy). Kwota graniczna, a więc maksymalna dopuszczalna kwota, jaką można potrącić, wynosi więc 2333,28 zł (3888,80 zł x 60%). Natomiast kwota wolna od potrąceń, w przypadku należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi to 50% najniższej emerytury. Kwota ta wynosi obecnie 441,28 zł (połowa najniższej emerytury od 1 marca 2016 r.), przy czym ustala się ją proporcjonalnie do okresu wypłacanego świadczenia. Potrąceń dokonuje się od kwoty netto świadczenia, a zatem po odliczeniu zaliczki na podatek.

Potrącenie ze świadczenia rehabilitacyjnego należnego za wrzesień 2016 r.:

Krok 1. Obliczenie świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości netto

Świadczenie rehabilitacyjne jako podstawa potrącenia – 3888,80 zł; po zaokrągleniu 3889 zł – stanowi podstawę do opodatkowania:

● (3889 zł x 18%) – 46,33 zł = 653,69 zł; 654 zł – po zaokrągleniu należna zaliczka na podatek,

● 3888,80 zł – 654 zł = 3234,80 zł (kwota netto świadczenia rehabilitacyjnego).

Krok 2. Ustalenie granicy potrącenia

3888,80 zł x 60% = 2333,28 zł.

Krok 3. Obliczenie kwoty wolnej od potrąceń

441,28 zł : 30 x 20 dni = 294,19 zł – połowa najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2016 r. (882,56 zł x 50%) obliczona proporcjonalnie do liczby dni świadczenia rehabilitacyjnego we wrześniu.

Krok 4. Obliczenie świadczenia rehabilitacyjnego po potrąceniu:

● 3234,80 zł (kwota netto świadczenia rehabilitacyjnego) – 294,19 zł (kwota wolna za wrzesień proporcjonalnie pomniejszona) = 2940,61 zł – ta kwota przekracza maksimum do potrącenia, dlatego należy ją ograniczyć do kwoty 2333,28 zł (2940,61 zł > 2333,28 zł),

● 3234,80 zł (kwota netto świadczenia rehabilitacyjnego) – 2333,28 zł (kwota potrącenia) = 901,52 zł (świadczenie rehabilitacyjne do wypłaty).

Pracownikowi przysługuje też zasiłek chorobowy za 10 dni września 2016 r. Od niego również należy dokonać stosownego potrącenia, na zasadach analogicznych jak ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Zasiłek chorobowy wynosi:

● 6040,30 zł : 30 = 201,34 zł;

● 201,34 zł x 80% = 161,07 zł (stawka dzienna zasiłku),

● 161,07 zł x 10 dni = 1610,70 zł.

Zasiłek po odliczeniu zaliczki na podatek:

● 1611 zł x 18% = 289,98 zł; po zaokrągleniu 290 zł,

● 1610,70 zł – 290 zł = 1320,70 zł (kwota netto zasiłku).

Granica potrącenia: 966,42 zł (1610,70 zł x 60%).

Kwota wolna: 441,28 zł : 30 x 10 dni = 147,09 zł.

Zasiłek po potrąceniu:

● 1320,70 zł (kwota netto zasiłku) – 147,09 zł (kwota wolna) = 1173,61 zł > 966,42 zł,

● 1320,70 zł (kwota netto zasiłku) – 966,42 zł (potrącenia z zasiłku) = 354,28 zł (kwota netto do wypłaty).

Łączna kwota do przekazania komornikowi za wrzesień: 3299,70 zł (2333,28 zł + 966,42 zł).

Za październik będzie przysługiwało wyłącznie świadczenie rehabilitacyjne w wysokości:

194,44 zł (stawka dzienna świadczenia rehabilitacyjnego) x 31 dni = 6027,64 zł.

Do potrącenia będzie kwota graniczna, tj. 3616,58 zł (6027,64 zł x 60%), a do wypłaty świadczenie brutto w wysokości 1372,06 zł (4988,64 zł – 3616,58 zł = 1372,06 zł > kwoty wolnej wynoszącej 441,28 zł).

Podstawa prawna:

● art. 833 § 5 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnegoDz.U. z 2014 r., poz. 101; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

● art. 139 ust. 1 pkt 3, art. 140 ust. 1 pkt 1, art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. a, ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 887

● art. 2, art. 19 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2016 r., poz. 372; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1579

Autor: Izabela Nowacka - ekonomista, autor licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, od ponad 14 lat zajmuje się tematyką wynagrodzeniową i rozliczaniem płac; prowadzi portal kadrowo-płacowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Po 1 stycznia 2024 r. nie będzie już możliwa korekta niektórych dokumentów rozliczeniowych. Czy pracodawcy grożą sankcje?

  Tylko do końca grudnia można poprawiać błędy. Wcześniej, do końca 2021 r., była taka możliwość bez ograniczenia w czasie. Po 1 stycznia 2024 r. nie będzie już możliwa korekta dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. błędy można korygować w ciągu kolejnych 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy. 

  Świadczenia socjalne oraz jednorazowe odprawy dla górników - jest projekt dot. wypłaty dotacji

  Świadczenia socjalne oraz jednorazowe odprawy dla pracowników z branży górnictwa węgla brunatnego i innych pracowników sektora elektroenergetycznego. Pracownicy jakich przedsiębiorstw i spółek otrzymają odprawy, świadczenia pieniężne i urlopy w związku z procesem transformacji sektora górniczego w Polsce?

  Zakaz handlu w Wigilię. W grudniu będą dwie niedziele handlowe: dziesiątego i siedemnastego. Sejmowa komisja poparła projekt Polski 2050

  Przypadająca w niedzielę tegoroczna Wigilia będzie objęta zakazem handlu. Zamiast w Wigilię, sklepy miałyby być otwarte w dwie poprzedzające niedziele, czyli 10 i 17 grudnia 2023 r. w pełnym zakresie godzin. Sejmowa komisja gospodarki i rozwoju przyjęła projekt ustawy autorstwa Polski 2050 ws. handlu w tegoroczną w Wigilię.

  Wyważony rozwój zawodowy: Jak inwestować w kształcenie pracowników dla zwiększenia efektywności organizacji

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, kluczem do sukcesu każdej firmy jest nie tylko inwestowanie w nowoczesne technologie czy innowacyjne strategie marketingowe, lecz także rozwijanie potencjału swoich pracowników. Wprowadzenie skutecznej strategii inwestycji w rozwój zawodowy staje się zatem nieodzownym elementem dla organizacji pragnących osiągnąć trwały wzrost. 

  REKLAMA

  Skuteczna retencja pracowników: Klucz do stabilności organizacji

  W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, utrzymanie zdolnych i zaangażowanych pracowników staje się priorytetem dla każdej organizacji. Retencja pracowników to nie tylko kwestia zatrzymania personelu, ale także budowania trwałych relacji i stabilności wewnętrznej struktury firmy.

  Z psem lub kotem na uczelnię - studenci i pracownicy zachwyceni!

  Studenci i pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy z różnych powodów nie chcą zostawiać swoich psów lub kotów bez opieki, mogą je teraz przyprowadzić ze sobą do pracy i na zajęcia. Podobnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdecydowało, że można przyjść z psem do pracy. Czy Polacy chcą zwierząt w miejscu pracy? Czy do kodeksu pracy zostanie wprowadzony płatny urlop na opiekę nad zwierzęciem domowym – psem lub kotem?

  Przyszłość pracy: Sztuczna inteligencja zwiększa produktywność pracowników o 30 proc. Korzysta z niej już co trzeci z nich

  Ponad 90% wiodących dostawców usług, a także jedna trzecia wszystkich pracowników już korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji – takie wyniki przynosi najnowszy raport Talent Alpha „The World of Work AI-ed”. Dzięki temu część firm doświadczyła dużego wzrostu produktywności. AI to jednak także ogromne wyzwania, które mogą doprowadzić do najczarniejszych scenariuszy. Liderami zmian, na których leży odpowiedzialność za przyszłość rynku pracy są menadżerowie w firmach wdrażających sztuczną inteligencję. 

  Bezpieczeństwo w pracy. Czynniki szkodliwe dla zdrowia – co zagraża pracownikom

  W miejscu pracy, inaczej środowisku pracy, mogą i często występują czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników. Jakie w związku z tym obowiązki ma pracodawca? Co powinien zrobić, aby zapobiegać chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą? Odpowiadamy. 

  REKLAMA

  Łącząc siły: skuteczne zarządzanie firmą dzięki integracji systemu ERP z systemem HR

  Współczesne przedsiębiorstwa nieustannie dążą do poprawy efektywności, konkurencyjności i innowacyjności. Kluczowe staje się wykorzystanie nowych technologii – w tym systemów wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Systemy ERP przeznaczone do zarządzania ogólnymi zasobami i procesami stają się coraz bardziej rozbudowane, obejmując coraz to większą liczbę obszarów (finanse, logistyka, sprzedaż, zarządzanie łańcuchem dostaw, etc.). 

  Do pracy z dzieckiem - posłanka z dzieckiem w Sejmie RP

  Czy można przyjść z dzieckiem do pracy? To zależy od specyfiki i miejsca pracy. W Polsce takie praktyki stają się coraz bardziej popularne. Sprawa stała się ostatnio medialna, ponieważ jedna z posłanek przyszła do Sejmu RP z dzieckiem, twierdząc, że nie miała go z kim zostawić. 

  REKLAMA