| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Ubezpieczenia społeczne - definicje, składki

Ubezpieczenia społeczne - definicje, składki

Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzyństwa.

Ubezpieczenie

Definicja podstawowa

Umowa zawarta z odpowiednią instytucją w celu otrzymania odszkodowania za straty przewidzia­ne w umowie.
System świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzyństwa (ubezpieczenia spo­łeczne).

W ubezpieczeniach

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podsta­wy wymiaru składek i finansuje je ubezpieczony. Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązko­we lub dobrowolne. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Z ubezpieczenia chorobowego finansowane są zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

Zobacz również: Urlop podczas zwolnienia lekarskiego a prawo do zasiłku

Ubezpieczenia dobrowolne Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym można zostać objętym z niektórych tytułów do ubezpieczeń. Ubezpieczony, który ma kilka tytu­łów do ubezpieczeń, może również, w sytuacjach wskazanych przez ustawodawcę, dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i ren­towych.

Ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowol­nie, na swój wniosek, następujące osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i ren­towymi:

 • wykonujące pracę nakładczą,
 • wykonujące pracę na podstawie umowy zlece­nia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świad­czenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlece­nia, oraz osoby z nimi współpracujące,
 • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresz­towania,
 • duchowni,
 • sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (nianie).

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobo­wym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jed­nak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:

 • od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zło­żony,
 • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki na ubez­pieczenie chorobowe,
 • od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »