REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ubezpieczenia społeczne - definicje, składki

Ubezpieczenia społeczne/ Fot. Fotolia
Ubezpieczenia społeczne/ Fot. Fotolia
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Ubezpieczenia społeczne to system świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzyństwa.

Ubezpieczenie

Definicja podstawowa

Umowa zawarta z odpowiednią instytucją w celu otrzymania odszkodowania za straty przewidzia­ne w umowie.
System świadczeń pieniężnych i rzeczowych przysługujących pracownikom i ich rodzinom w razie choroby, niezdolności do pracy, staro­ści, śmierci, macierzyństwa (ubezpieczenia spo­łeczne).

Autopromocja

W ubezpieczeniach

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podsta­wy wymiaru składek i finansuje je ubezpieczony. Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązko­we lub dobrowolne. Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

 • pracownicy,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby odbywające służbę zastępczą.

Z ubezpieczenia chorobowego finansowane są zasiłki chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.

Zobacz również: Urlop podczas zwolnienia lekarskiego a prawo do zasiłku

Ubezpieczenia dobrowolne Dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym można zostać objętym z niektórych tytułów do ubezpieczeń. Ubezpieczony, który ma kilka tytu­łów do ubezpieczeń, może również, w sytuacjach wskazanych przez ustawodawcę, dobrowolnie przystąpić do ubezpieczeń emerytalnego i ren­towych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowol­nie, na swój wniosek, następujące osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i ren­towymi:

 • wykonujące pracę nakładczą,
 • wykonujące pracę na podstawie umowy zlece­nia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świad­czenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlece­nia, oraz osoby z nimi współpracujące,
 • prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące,
 • wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresz­towania,
 • duchowni,
 • sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej (nianie).

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobo­wym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jed­nak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje:

 • od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zło­żony,
 • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki na ubez­pieczenie chorobowe,
 • od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie emerytalne

Na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest składka w wysokości 19,52% podstawy wymiaru. Składka jest naliczana od podstawy nieprzekraczającej w roku kalendarzowym 30-krotności przecięt­nego wynagrodzenia. W momencie gdy podstawa wymiaru składki osoby ubezpieczonej przekroczy w danym roku kalendarzowym wysokość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, w kolejnych mie­siącach tego roku nie pobiera się składki z tytułu ubezpieczenia emerytalnego. Składka jest finansowana w równych częściach przez ubezpieczonego i płatnika (po 9,76%), z wyjąt­kiem osób prowadzących działalność gospodarczą, które ponoszą koszt pełnej składki. Jeżeli ubezpie­czony nie przystąpił do OFE, to cała składka na ubezpieczenie emerytalne jest przekazywana na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w ZUS. Jeśli dana osoba przystąpiła do OFE, to 2,92% skład­ki emerytalnej trafia do OFE, 4,38% na subkonto w ZUS, a pozostała część (12,22%) na konto ubez­pieczonego w ZUS (I filar).

Ubezpieczenia rentowe

Składka na ubezpieczenia rentowe wynosi 8% pod­stawy wymiaru składek. Jest ona opłacana w czę­ści przez pracodawcę (6,5% podstawy), a w czę­ści przez pracownika (1,5%). Składka jest nalicza­na do momentu osiągnięcia przez ubezpieczonego rocznej podstawy wymiaru składek. Z ubezpiecze­nia rentowego finansowane są renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia: emery­talne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Ubezpieczenie wypadkowe Obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu pod­legają osoby podlegające ubezpieczeniom emery­talnemu i rentowym. Nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu:

 • bezrobotni pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,
 • posłowie do Parlamentu Europejskiego,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą,
 • żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę,
 • osoby przebywające na urlopach wychowaw­czych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskie­go,
 • osoby pobierające świadczenie socjalne wypła­cane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifi­kowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wyna­grodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzy­stania ze stypendium na przekwalifikowanie,
 • osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,
 • osoby podlegające dobrowolnie ubezpiecze­niom emerytalnemu i rentowym niemające inne­go tytułu do ubezpieczeń (na podstawie art. 7 ustawy systemowej),
 • osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzie­ckiem.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana indywidualnie dla każdego płatnika. Patrz: REGON

Ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obec­nie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsię­biorców podstawę ustalenia składki na ubezpie­czenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcz­nego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiana umowy o zarządzanie PPK a uzgodnienie ze stroną społeczną

  Nie zawsze zmiana umowy o zarządzanie PPK powinna być uzgodniona ze stroną społeczną. Kiedy można od tego odstąpić? Poznaj wyjątki.

  Umowy pracowników będą rejestrowane. A co z prawem do prywatności i ochroną danych?

  Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?

  Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

  Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? 

  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia [45 tys. kary dla Kancelarii]

  45 tys. zł kary dla spółki, która docierała do osób poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych, by nawiązać z nimi współpracę w zakresie reprezentowania ich m.in. przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w sprawach sądowych  w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Informacje o potencjalnych klientach uzyskiwała na podstawie m.in. wiadomości prasowych, publikacji internetowych, w tym treści dostępnych w mediach społecznościowych, a także informacji przekazywanych lub rozpowszechnianych przez organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną. Podczas spotkania przedstawiciel Kancelarii PIONIER odbierał ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy z tymi osobami o świadczenie usług. Sprawa trafiła do WSA, ale ten oddalił skargę Kancelarii na deczję PUODO.

  REKLAMA

  Rozwiązanie umowy o pracę: Obowiązek pracodawcy konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór zawiadomienia organizacji związkowej

  Pracodawca musi zawiadomić reprezentującą pracownika organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Zawiadomienie składa się na piśmie, podając w nim przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących [Dyrektywa z 2022 r.]

  Nowelizacja Kodeksu pracy: zmiana artykułu 222 o ochronie pracowników przed szkodliwymi czynnikami. 

  Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę

  Przerwy na karmienie piersią są zwolnieniem od pracy. Przerwy wliczane są do czasu pracy - pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

  Komunikaty ZUS: Ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. Niedostępne wnioski w PUE ZUS

  ZUS informuje o ograniczeniach w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. W PUE ZUS będą niedostępne niektóre wnioski.

  REKLAMA

  W którym miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę w 2024 r.? Zbliża się ten termin

  Złożenie wniosku o emeryturę jest możliwe w razie osiągnięciu wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed złożeniem takiego wniosku warto jednak zastanowić się, czy to jest właściwy moment. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia.

  ZUS: Przekazano więcej formularzy RUD, ale zgłoszono mniej umów o dzieło

  1,2 mln formularzy RUD przekazano do ZUS i zgłoszono na nich 1,6 mln umów o dzieło - ZUS podał dane za 2023 r.

  REKLAMA