| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Czy pracownik prowadzący działalność gospodarczą ma prawo wyboru tytułu ubezpieczenia

Czy pracownik prowadzący działalność gospodarczą ma prawo wyboru tytułu ubezpieczenia

Zatrudniliśmy pracownika na umowę o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem 1300 zł brutto. Dodatkowo pracownik ten prowadzi własną działalność gospodarczą. Czy podlega on ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym, FP, FGŚP, czy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu?

RADA
Osoba ta podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę (płaca wyższa od minimalnego wynagrodzenia) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obowiązkowo opłaci tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności gospodarczej będzie podlegać na zasadzie dobrowolności.

UZASADNIENIE

W związku z tym, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba ta nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z drugiego tytułu, tj. prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 9 ust. 1 i 1a ustawy o s.u.s). Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym osoba ta podlega jako pracownik.

Natomiast ubezpieczeniu zdrowotnemu osoba ta podlega z dwóch tytułów:

-z tytułu umowy o pracę,

-z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.


Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są, między innymi, pracownikami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą.

W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie (art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...).

Za osobę pozostającą w stosunku pracy pracodawca jako płatnik oblicza składkę, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, sama opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne (art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej...).

Składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych opłaci pracodawca. Składki należy opłacić od tej samej podstawy wymiaru, od której opłaca się składki na ubezpieczenia społeczne.

Przykład:
Pracownik z tytułu umowy o pracę uzyskuje przychód w wysokości 800 zł (tj. niższy od minimalnego wynagrodzenia). Jednocześnie osoba ta od 1 stycznia 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia tej działalności wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia - osoba ta spełnia bowiem warunki z art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ulga dla rozpoczynających działalność gospodarczą).

Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym osoba ta podlega jako pracownik. Ponadto w związku z tym, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa od minimalnego wynagrodzenia, osoba ta podlega także obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z drugiego tytułu, tj. prowadzenia działalności gospodarczej.


Podstawa prawna:

  • art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792,
  • art. 82 ust. 1, 3, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz.U. Nr 210, poz. 2135; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 559
  • art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. Nr 99, poz. 1001; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589
  • art. 2, 10 i 29 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - Dz.U. Nr 158, poz. 1121

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »