| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie zdrowotne > Obowiązki informacyjne ubezpieczonego wobec płatnika składek

Obowiązki informacyjne ubezpieczonego wobec płatnika składek

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się za pośrednictwem płatnika składek. Zanim to jednak nastąpi, ubezpieczony powinien poinformować płatnika, że ma członków rodziny, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz podać ich dane.

Status studenta lub ucznia

Zleceniobiorca, który jest studentem lub uczniem i nie ukończył 26 lat, z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem niań świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej). Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie przewidują jednak, że taki zleceniobiorca ma obowiązek poinformować płatnika składek o tym, że utracił status studenta lub ucznia. W praktyce zdarza się, że płatnicy składek przy okazji zatrudniania zleceniobiorcy będącego studentem lub uczniem odbierają od niego oświadczenie na piśmie, w którym zobowiązuje się on do niezwłocznego zawiadomienia płatnika składek o tym, że przestał być studentem lub uczniem. Studenci lub uczniowie podejmujący zatrudnienie na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług powinni o tym pamiętać. Nie jest bowiem wykluczone, że w przypadku niewywiązania się z takiego zobowiązania zleceniodawca będzie dochodził od zleceniobiorcy pokrycia strat powstałych w następstwie tego zaniechania (np. odsetek za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek).

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Ubezpieczonymi w NFZ są m.in. członkowie rodzin osób, które obowiązkowo lub dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się za pośrednictwem płatnika składek, który przekazuje do ZUS odpowiednio wypełniony formularz ZUS ZCNA. Zanim jednak płatnik składek przekaże do ZUS formularz ZUS ZCNA, ubezpieczony musi poinformować go o tym, że ma członków rodziny, którzy podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz podać ich dane.

Wśród licznych tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego są tytuły, w przypadku których składka jest finansowana ze środków budżetu państwa (np. przebywanie na urlopie wychowawczym). Z art. 82 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że w przypadku zbiegu tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego składka finansowana z budżetu państwa jest opłacana tylko wtedy, gdy nie ma innego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie przepis ten nakłada na ubezpieczonego obowiązek poinformowania płatnika składek, który opłaca składkę finansowaną ze środków budżetu państwa, o tym, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu opłaca inny płatnik składek.

Podstawa prawna:

● art. 6 ust. 4 i 4a, art. 19 ust. 6 oraz art. 36 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),

● art. 104 ust. 4 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.),

● art. 68 ust. 3, art. 77 ust. 3 oraz art. 82 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »