| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jaką składkę wypadkową ma opłacać spółka powstała po połączeniu dwóch innych spółek mających ustalone różne wysokości składek

Jaką składkę wypadkową ma opłacać spółka powstała po połączeniu dwóch innych spółek mających ustalone różne wysokości składek

Połączenie spółek handlowych przez przejęcie spółki zobowiązanej do opłacania niższej składki na ubezpieczenie wypadkowe niż spółka przejmująca daje nowej spółce, powstałej w wyniku połączenia, możliwość wyliczenia składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej dla spółki przejmowanej – czyli niższej (wyrok Sądu Najwyższego z 20 marca 2009 r., II UK 292/08).

W 2004 r. doszło do przejęcia agencji ochrony L.-C. sp. jawna przez Agencję Usługową L. sp. z o.o. Agencja L. zatrudniała w 2003 r. jedynie 2 osoby zgłaszane do ubezpieczenia wypadkowego, natomiast agencja L.-C. zatrudniała ponad 10 osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego. Po przejęciu powstała nowa firma – Agencja Ochrony L.-C. sp. z o.o.

Firma L.-C. miała ustaloną stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe 1,20%. Natomiast Agencja L. opłacała za ubezpieczonych składkę wypadkową według stopy 1,93%. ZUS uznał, że nowa spółka L.-C. powinna opłacać składkę wypadkową według wyższej stopy procentowej.

Z tą decyzją nie zgodziła się spółka, wskazując, że zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest ona następcą prawnym przejętej firmy L.-C. Powinna zatem opłacać składkę wypadkową według niższej stopy procentowej – w wysokości 1,20%.

Rację wnioskodawcy przyznał Sąd Okręgowy w K., który zmienił decyzję ZUS w ten sposób, że ustalił stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe należnej od L.-C. sp. z o.o. w roku składkowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r. na 1,20% w miejsce 1,93% podstawy wymiaru.

Apelacja ZUS została oddalona przez sąd drugiej instancji. ZUS złożył więc skargę kasacyjną, która została przez Sąd Najwyższy w całości oddalona.

Uzasadniając wyrok Sąd Najwyższy wskazał, że stosownie do art. 27 w zw. z art. 2 pkt 8 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy, czyli okres obowiązywania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe należnych za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku. Wyliczenie składki następuje przez ustalenie jej stopy procentowej, zależnej między innymi od liczby pracowników zgłaszanych przez płatnika w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego poprzedzającego rok składkowy. Z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy wypadkowej wynika, że stopa składek może być wyższa dla płatnika zgłaszającego nie więcej niż 9 ubezpieczonych (1,93% podstawy jej wymiaru), niż dla płatnika zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych (np. 1,20% podstawy wymiaru).

Sąd zwrócił uwagę, że regulacje te znajdowały zastosowanie w szczególnym przypadku zaistnienia istotnej zmiany organizacyjno-prawnej płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe, następującej po upływie roku kalendarzowego poprzedzającego rok składkowy, z którego dane decydują o wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, a przed rozpoczęciem roku składkowego biegnącego od 1 kwietnia 2004 r. Zmiana organizacyjno-prawna wynikła z połączenia się spółek, która – następując właśnie w tym czasie – uniemożliwiła zastosowanie omawianych przepisów. Nowo powstała spółka była zobowiązana do zapłaty składek w okresie obejmującym poprzedni rok kalendarzowy, ale wtedy spółka ta jeszcze nie istniała. Z kolei spółki przejmująca i przejmowana w dniu połączenia już nie istniały – zakończyły swój byt – ich prawa i obowiązki nie podlegały kontynuacji. Nieistnienie spółek w roku rozliczeniowym usuwa punkt odniesienia do warunków ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe dla nowej spółki – jeszcze w tym okresie nieistniejącej. W takim przypadku nie można przyjąć – jak twierdził ZUS – że wysokość składki należy wyliczyć na podstawie danych wykazanych w roku poprzedzającym wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez spółkę przejmującą.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »