| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 22 lutego 2006 r. sygn. I UZP 4/05

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 22 lutego 2006 r. sygn. I UZP 4/05

Sąd Najwyższy w składzie: Prezes SN Walerian Sanetra (przewodniczący) SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Roman Kuczyński SSN Jerzy Kuźniar SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca, uzasadnienie) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec Protokolant Paweł Nowacki z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn w

Ponadto skład przedstawiający zagadnienie prawne „zważył przede wszystkim”, że na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wydaje nową decyzję o podleganiu ubezpieczeniu w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, co dotyczy także decyzji o ustaniu ubezpieczenia (art. 36 pkt 1 ustawy). Tymczasem stanowczo należy stwierdzić, że zmiana prawa, która dokonała się w dniu 1 stycznia 2003 r. nie była „dla ukształtowanych przed tym dniem stosunków rolniczego ubezpieczenia społecznego takim zdarzeniem prawnym, które powodowałoby ich zerwanie i objęcie 'z mocy ustawy' ubezpieczeniem społecznym na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmianie tej można przypisać wyłącznie działanie odwrotne, potwierdzające tezę, że rolnicy, którzy prowadzili działalność gospodarczą (także jako wspólnicy spółek jawnych) jasno i wyraźnie od tego dnia uznawani są za osoby prowadzące pozarolniczą działalność 'gospodarczą' i już bez wahań wynikających ze zmian w przepisach o działalności gospodarczej mogą postąpić zgodnie z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także że ich oświadczenia o wyborze ubezpieczenia, złożone na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 września 1996 r. zmieniającej ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników, zachowały moc. Wniosek taki wypływa ponadto z odrębności systemu ubezpieczeń społecznych rolników oraz ograniczonego odesłania do stosowania do tego ubezpieczenia przepisów innych ustaw (por. art. 52 ustawy z ubezpieczeniu społecznym rolników)”.

Tezie, że rolnicy jednocześnie prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek jawnych nie zostali wyłączeni z ubezpieczenia rolniczego z dniem 1 stycznia 2003 r., dostarcza ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248, powoływana dalej jako ustawa zmieniająca z 1 lipca 2005 r.), w której dopiero od dnia 24 sierpnia 2005 r. został zmieniony art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w kierunku antycypowanym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. Przez dodanie do art. 5a ustępu 10, ustawodawca wprowadził „własną” definicję pozarolniczej działalności gospodarczej i wykluczył odesłanie przy ocenie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników do art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pozarolnicza działalność gospodarcza zdefiniowana w systemie ubezpieczeń społecznych rolników oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem między innymi wspólników spółek prawa handlowego. W ocenie składu przedstawiającego zagadnienie prawne, wyłączenie z rolniczego ubezpieczenia społecznego rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej i objęcie go ubezpieczeniem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło dopiero w wyniku tej zmiany prawa, a nie wcześniej. Od dnia 24 sierpnia 2005 r. rolnicy będący wspólnikami spółek jawnych, którzy dokonali wyboru ubezpieczenia rolniczego na podstawie art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na pewno nie mogą już temu ubezpieczeniu podlegać. Istnieje jednak problem, czy wcześniej złożone - na podstawie art. 2 ustawy zmieniającej z dnia 12 września 1996 r. - oświadczenie o wyborze rolniczego ubezpieczenia „przestaje obowiązywać w tym dniu, czy już w dniu 2 maja 2004 r.”, co zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przez powiększony skład Sądu Najwyższego, „lecz nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy”. Rozstrzygnięcie przedstawionego zagadnienia prawnego ma na względzie uniknięcie rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »