| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 5 października 2006 r., sygn. I UK 99/06

Wyrok SN z dnia 5 października 2006 r., sygn. I UK 99/06

1. Wykładnia art. 17 umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie z dnia 16 stycznia 1958 r. (Dz.U. z 1959 r. Nr 19, poz. 114), powinna uwzględniać konsekwencje rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Oceniając, jakie dokumenty mogą aktualnie poświadczać okresy ubezpieczenia społecznego, przebyte na terytorium byłej Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, należy uwzględnić, że państwa powstałe w wyniku jej rozpadu mogą być jej sukcesorami w odniesieniu do umów międzynarodowych, archiwów, majątku itp. Dotyczy to również Kosowa, znajdującego się pod tymczasową administracją Organizacji Narodów Zjedno­czonych, na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1244 z dnia 10 czerwca 1999 r. 2. Polski organ rentowy nie jest uprawniony do samodzielnej kwalifikacji okresów zatrudnienia ubezpieczonego w byłej Socjalistycznej Federacyjnej Re­publice Jugosławii, jako okresów ubezpieczenia w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 4 ust. 1 umowy o ubezpieczeniu społecznym między Rządem Polskiej Rze­czypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, podpisanej w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.

W skardze kasacyjnej organ rentowy zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego w całości. W zakresie podstawy naruszenia prawa materialnego skarżący zarzucił błędną wykładnię art. 28 w związku z art. 8 ustawy o emeryturach i rentach oraz niewłaściwe zastosowanie art. 4, 9, 16 i 17 umowy z 1958 r. i art. 10 porozumienia z 1961 r., polegające na przyjęciu przez Sądy pierwszej i drugiej instancji stanowiska, że wskazane przepisy zezwalają na badanie i ustalanie przez polski organ rentowy jugosłowiańskich okresów ubezpieczenia-zatrudnienia w oparciu o wszelką dokumentację, a nie dokumentację wydaną wyłącznie przez tamtejszy organ ubezpiecze­niowy, w celu ustalenia prawa do polskiej częściowej emerytury. Ponadto organ ren­towy zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wy­nik sprawy, tj. art. 461 § 22 i art. 328 § 2 k.p.c., przez naruszenie przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej oraz przekroczenie granicy swobodnej oceny dowo­dów, a także nieustosunkowanie się do całości materiału dowodowego.

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że zgodnie z art. 4 i 9 w związku z art. 16 i 17 umowy z 1958 r., właściwy organ ubezpieczenia rentowego każdej strony ustala według własnych przepisów prawnych, jakie okresy ubezpieczenia-zatrudnienia przebyte na własnym terenie podlegają zaliczeniu „na prawo” do świadczeń konwen­cyjnych. W związku z tym, w przypadku okresów ubezpieczenia-zatrudnienia prze­bytych na terenie byłej Jugosławii, jedynym organem, który może stwierdzić przeby­cie tych okresów na terenie byłej Jugosławii jest właściwy jugosłowiański organ ubezpieczeniowy (Federacyjny Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Potwierdza to art. 17 ust. 1 umowy, który stanowi, że dokumentacja wydana przez właściwe organy ubezpieczeniowe jednej strony jest ważna przy jej wykonywaniu dla organów drugiej strony, wskazanych w art. 16. Takimi organami nie mogą natomiast być inne instytu­cje jugosłowiańskiej administracji samorządowej i rządowej oraz pracodawcy z tere­nu byłej Jugosławii, jak to przyjęły Sądy obu instancji. Zdaniem skarżącego, stanowi­sko Sądu Apelacyjnego podważa zasady wynikające z zawartych przez Polskę umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, które przewidują, że właściwym organem do badania, ustalania i potwierdzania okresów ubezpieczenia przebytych na terytorium umawiającej się strony jest instytucja ubezpieczeniowa, na terytorium której zostały przebyte te okresy ubezpieczenia-zatrudnienia.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »