| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Podróże służbowe po zmianach

Podróże służbowe po zmianach

Podróż służbowa polega na wykonywaniu na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika lub w której znajduje się siedziba pracodawcy. Przepisy regulujące kwestie związane z podróżą służbową obowiązywały od lat i niezbędna stała się ich zmiana.

Podróż trwała od 12 marca (godz. 7.00) do 15 marca (godz. 19.00). Pracownik granicę polsko-niemiecką przekroczył 12 marca o godz. 10.00, po czym przed południem dojechał do Berlina, gdzie przebywał 3 dni. 15 marca pracownik udał się w drogę powrotną do kraju. Granicę niemiecko-polską przekroczył o godz. 16.30, natomiast do Poznania dojechał o godz. 19.00.

Zagraniczna podróż służbowa, rozliczana według diety zagranicznej obowiązującej na terenie Niemiec, trwała łącznie 3 doby oraz 6 i pół godziny. Pracownikowi z tego tytułu przysługują diety w wysokości 163,33 euro (3 × 49 euro). Natomiast podróż służbowa na terenie kraju trwała łącznie 5 i pół godziny, za którą pracownik nie otrzymał diety krajowej.

19 marca 2013 r. pracownik przedstawił rozliczenie kosztów podróży służbowej w kwocie 523,33 euro, na którą składały się:

  • diety zagraniczne w wysokości 163,33 euro,
  • faktura za 3 doby noclegu w hotelu w wysokości 360 euro (hotel nie zapewnił bezpłatnych posiłków).

Rozliczenie kosztów podróży w kwocie 523,33 euro nastąpiło według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego rozliczenie delegacji, tj. z 18.03.2013 r. W tym dniu średni kurs euro wynosił 4,20 zł/euro (kurs przykładowy). Wydatki po przeliczeniu na złote wyniosły 2197,99 zł (523,33 euro × 4,20 zł/euro). Pracownik zwrócił do kasy walutowej niewykorzystaną zaliczkę w kwocie 76,67 euro (600 euro – 523,33 euro), którą wyceniono według tego samego kursu średniego, po którym nastąpiła wypłata zaliczki.

W wyniku tego przeliczenia powstała różnica kursowa.

Sposób ujęcia operacji w księgach rachunkowych może przebiegać następująco:

1. KW – wypłata zaliczki w walucie obcej (600 euro × 4,10 zł/euro = 2460 zł)

Wn konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (w analityce: konto imienne pracownika) 2460,00 zł

Ma konto 101 „Kasa walutowa” 2460,00 zł

2. PK – rozliczenie kosztów podróży służbowej

a) diety zagraniczne (163,33 euro × 4,20 zł/euro = 685,99 zł)

Wn konto 409 „Pozostałe koszty rodzajowe” (w analityce: Podróże służbowe) 685,99 zł

b) faktura za nocleg w hotelu (360 euro × 4,20 zł/euro = 1512 zł)

Wn konto 409 „Pozostałe koszty rodzajowe” (w analityce: Podróże służbowe) 1512 zł

c) łączny koszt podróży służbowej pracownika (523,33 euro × 4,20 zł/euro = 2197,99 zł)

Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (w analityce: konto imienne pracownika) 2197,99 zł

3. KP – zwrot niewykorzystanej zaliczki (76,67 euro × 4,10 zł/euro = 314,35 zł)

Wn konto 101 „Kasa walutowa” 314,35 zł

Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (w analityce: konto imienne pracownika) 314,35 zł

4. PK – dodatnia różnica kursowa na rozrachunkach (523,33 euro × 4,20 zł/euro – 523,33 euro × 4,10 zł euro = 52,34 zł)

Wn konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (w analityce: konto imienne pracownika) 52,34 zł

Ma konto 750 „Przychody finansowe” 52,34 zł

infoRgrafika

Istotne zasady rozliczania, które nie uległy zmianie od 1 marca 2013 r.

Czym jest podróż służbowa

O tym, co jest podróżą służbową, stanowi art. 775 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej jako „k.p.”). Wynika z niego, że podróżą służbową jest wykonywanie przez pracownika na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy tego pracownika. Za wykonanie tych obowiązków pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z odbytą podróżą służbową.

Aby można było uznać wyjazd pracownika za delegację służbową, obowiązki pracownicze z polecenia pracodawcy muszą być wykonywane poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. O ile pojęcie „siedziba pracodawcy” nie budzi poważniejszych wątpliwości interpretacyjnych (siedzibą pracodawcy jest zawsze określona miejscowość), o tyle wyjaśnienie pojęcia „stałe miejsce pracy” pracownika nie jest już takie proste. Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 2 k.p. każda umowa o pracę zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem musi określać miejsce wykonywania pracy.

Czytaj także

Aktualizacja: 08.07.2014

Autor:

Zdjęcia

Podróże służbowe po zmianach. /Fot. Fotolia
Podróże służbowe po zmianach. /Fot. Fotolia

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Fornalczyk (CEO)

Partner Założyciel, COMPER

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »