| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak rozliczyć w ZUS wypłatę wyrównania zasiłków

Jak rozliczyć w ZUS wypłatę wyrównania zasiłków

Od 3 miesięcy pracodawcy mają obowiązek wypłacać wyrównania wynagrodzeń chorobowych i zasiłków na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. (SK 16/06). Wyrok ten dotyczy zasad wliczania do podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych składników wynagrodzenia, od których pracownik opłacił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane za okres pobierania zasiłków.

Wyrównanie zasiłku i odsetek - odrębne rozliczenie

Przy rozliczaniu wyrównania zasiłków z ubezpieczeń społecznych obowiązują te same zasady, co przy rozliczaniu wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Kwoty wyrównań nie stanowią jednak podstawy do naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto wyrównanie zasiłków i wypłacone wraz z wyrównaniem odsetki należy rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącu dokonania ich wypłaty.

Wypłatę odsetek z tytułu wyrównania wysokości świadczeń należy rozliczyć w kolejnej pozycji raportu ZUS RSA, po rozliczeniu wyrównania zasiłku, w następujący sposób:

 w bloku IV.A - podać dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej,
 w bloku IV.B, w polu 01 - wpisać kod tytułu ubezpieczenia 50 00 xx,
 w bloku IV.B, w polu 02 - wpisać odpowiedni kod świadczenia/przerwy (identyczny z kodem wykazanym przy wypłacie wyrównania),
 w bloku IV.B, w polu 03 i 04 - podać ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania danego świadczenia,
 w bloku IV.B, w polu 05 - wpisać liczbę dni, zgodną z okresem wykazanym w bloku III.B, w polu 03 i 04,
 w bloku IV.B, w polu 07 - wpisać łączną kwotę odsetek, przysługującą z tytułu wyrównania danego świadczenia.
PRZYKŁAD

Pracownik pobrał w zakładzie pracy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego za okresy: od 16 do 30 listopada 2005 r., od 21 do 31 października 2006 r. oraz od 17 do 24 grudnia 2007 r. Wszystkie zasiłki zostały wypłacone w terminach wypłat wynagrodzenia za dany miesiąc, tj. w miesiącu, za który zasiłek przysługiwał. W podstawie wymiaru zasiłków zakład pracy nie uwzględniał premii miesięcznej, której faktycznie pracownicy nie otrzymywali za czas niezdolności do pracy.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pracownik złożył w październiku 2008 r. wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypłatę wyrównania wraz z odsetkami.

W październiku 2008 r. płatnik składek wypłacił należne wyrównanie w łącznej kwocie 935 zł oraz odsetki w wysokości 215,80 zł - za wszystkie okresy pobierania zasiłku chorobowego.

Płatnik składek powinien sporządzić imienne raporty miesięczne ZUS RSA za październik 2008 r., wykazując:
wypłatę wyrównania:
 w bloku III.A - dane identyfikacyjne pracownika,
 w bloku III.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku III.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „317”,
 w bloku III.B, w polu 03 i 04 - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku chorobowego, tj. 17.12. - 24.12.,
 w bloku III.B, w polu 05 - liczbę dni 8,

 w bloku III.B, w polu 07 - kwotę 935 zł; jest to łączna kwota wyrównania, przysługująca za wszystkie okresy pobierania zasiłku chorobowego począwszy od 16 listopada 2005 r. (tj. okres 16.11.-30.11.2005 r. kwota 412,50 zł, okres 21.10-31.10.2006 r. kwota 302,50 zł, okres 17.12.-24.12.2007 r. kwota 220 zł);

wypłatę odsetek:
 w bloku IV.A - dane identyfikacyjne pracownika,
 w bloku IV.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 50 00 xx,
 w bloku IV.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „317”,
 w bloku IV.B, w polu 03 i 04 - ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania świadczenia, tj. 17.12.-24.12.,
 w bloku IV.B, w polu 05 - liczbę dni 8,

 w bloku IV.B, w polu 07 - kwotę 215,80 zł; jest to łączna kwota odsetek, przysługująca z tytułu wyrównania zasiłku chorobowego za wszystkie lata.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »