| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

Refundacja dokonywana jest każdorazowo na podstawie wniosku pracodawcy, w terminach określonych w umowie.

Przekazywana jest na wskazany rachunek bankowy pracodawcy. Dokonują jej Ochotnicze Hufce Pracy. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych.

Należy pamiętać, że refundacja nie przysługuje za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Podsumowanie

Wady i zalety zatrudniania młodocianych

@RY1@i26/2008/015/i26.2008.015.000.0004.005.jpg@RY2@

KORZYSTANIE Z PRACY PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Działalność agencji pracy tymczasowej polega na „wypożyczaniu” zatrudnionych w tym konkretnym celu pracowników innej firmie na określony czas lub do wykonania określonego zadania. Pracownika zatrudnia agencja, a nie zakład, w którym wykonywana ma być praca. Tworzy się trójstronne powiązanie prawne między agencją pracy tymczasowej, pracodawcą użytkownikiem i pracownikiem tymczasowym. Zakład przejmujący (pracodawca użytkownik) zawiera umowę z agencją pracy tymczasowej (a nie z pracownikiem), pracownik z kolei nie jest związany umownie z zakładem przyjmującym a jedynie z agencją pracy tymczasowej. Pracodawca, na którego rzecz pracownicy tymczasowi wykonują pracę rozlicza się nie z nimi, ale z agencją na podstawie zawartej z tą agencją umowy.

Praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres wskazany w umowie łączącej pracownika tymczasowego z agencją pracy tymczasowej (nie dłuższy niż wskazany w ustawie) zadań:

• o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub

• których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub

• których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Powyższa definicja pracy tymczasowej ogranicza zakres prac, które przez pracowników tymczasowych mogą być wykonywane. Ustawa nie definiuje pojęć pracy sezonowej i doraźnej, definicji takiej nie zawierają także inne przepisy prawa pracy.

„Prace o charakterze sezonowym” należy rozumieć jako prace dorywcze (niemające charakteru regularnego zatrudnienia) wykonywane przez określony czas, ściśle związane z porą roku - np. sezonem letnim, zimowym, prace wykonywane wówczas, gdy następuje dogodny do danej działalności okres w obrębie roku kalendarzowego. Przykładowo będą to pewne prace w rolnictwie, ogrodnictwie, w turystyce.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »