| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

• rodzajach i dopuszczalnym poziomie czynników szkodliwych dla zdrowia występujących przy pracach, które ma wykonywać,

• sposobie postępowania w razie wystąpienia wypadku przy wykonywaniu świadczeń,

• metodach ochrony przed zagrożeniami.

Ponadto korzystający ma obowiązek poinformować wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz zapewnić dostępność tych informacji. Powinien to uczynić jeszcze przed przystąpieniem wolontariusza do wykonywania świadczeń. Obowiązek ten będzie obejmować głównie przepisy ustawy o wolontariacie, ale także przepisy dotyczące bhp, związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. Nie powinno to się ograniczyć do samego tylko przekazania określonych aktów prawnych, ale wskazania konkretnych przepisów, które wiążą się z wykonywanymi przez wolontariusza świadczeniami.

Obowiązki wolontariusza można mu przedstawić w formie np. pisemnego zakresu obowiązków.

Korzystający zobowiązany jest również pokrywać koszty podróży i diet wolontariuszy, w związku z koniecznością wyjazdu wolontariusza w celu wykonania świadczeń. Minimalną wysokość tych świadczeń określają dwa rozporządzenia MPiPS z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (DzU nr 236, poz. 1990 ze zm.) oraz w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (DzU nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Przepisy ustawy przewidują jednak możliwość zwolnienia korzystającego przez wolontariusza z całości lub części obowiązków związanych z pokrywaniem kosztów podróży służbowych. Jest tu wymagana bezwzględnie (tzn. pod rygorem nieważności) forma pisemna. Możliwość ta podyktowana jest przesłankami altruistycznymi świadczenia pracy w formie wolontariatu.

Wolontariusz może odwołać zwolnienie korzystającego z obowiązku pokrywania diet i kosztów podróży służbowych (powinna tu zostać zachowana forma pisemna). Jednak nie może w takim przypadku żądać zwrotu tych świadczeń za okres, w którym korzystający nie był zobowiązany do ich pokrywania.

Zwróćmy w tym miejscu uwagę na bardzo istotny w tej kwestii art. 21 ust. 1 pkt 113 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z nim wartość świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy od organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej, podmiotów, jednostek organizacyjnych, wymienionych w art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego, z tytułu szkoleń, badań lekarskich, wyżywienia, wyposażenia w środki ochrony osobistej, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków opłacanych na zasadach określonych w odrębnych przepisach podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »