| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak uzupełnić braki kadrowe

Jak uzupełnić braki kadrowe

Korzystanie z pracy ludzkiej kosztuje. Jest tak zarówno wówczas, gdy zatrudniamy pracowników, jak i wtedy, gdy osoby wykonujące na naszą rzecz pracę związane są umowami cywilnoprawnymi.

Zwrotu kosztów dokonuje starosta.

Pracodawca, który spełnia powyższe warunki, składa wniosek do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wzór wniosku znajduje się w załączniku do cytowanego rozporządzenia.

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta weźmie pod uwagę przede wszystkim:

• wysokość posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w danym roku;

• potrzeby lokalnego rynku pracy;

• opinię powiatowego urzędu pracy o możliwości skierowania do pracy zarejestrowanych osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach;

• długość okresu prowadzenia działalności oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;

• kondycję finansową pracodawcy zapewniającą zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 36 miesięcy (oceniana jest na podstawie m.in. posiadanych aktywów trwałych i obrotowych, możliwości produkcyjnych i usługowych, rachunku zysków i strat).

Maksymalną wysokością tej refundacji jest kwota równa 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

Przykład

Pracodawca otrzymał refundację kosztów przystosowania stanowiska pracy na potrzeby osoby niepełnosprawnej i zwolnił ją przed upływem 36 miesięcy.

Według art. 26 ust. 7, w przypadku gdy okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż wymagane 36 miesięcy, pracodawca będzie musiał zwrócić otrzymane środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu tego okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Zwrot powinien zostać dokonany w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z tą osobą. Nie ma tutaj znaczenia przyczyna rozwiązania stosunku pracy.

Można się jednak od tego zwrotu uchronić, zatrudniając w terminie 3 miesięcy od zakończenia stosunku pracy inną osobę niepełnosprawną skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy. Łącznie zatrudnienie realnie będzie musiało wynieść co najmniej 36 miesięcy (nie wliczamy do tego okresu przerwy).

Podsumowanie

Wady i zalety zatrudniania pracowników niepełnosprawnych

@RY1@i26/2008/015/i26.2008.015.000.0004.001.jpg@RY2@

ZATRUDNIANIE BEZROBOTNYCH, W TYM BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW

Wymienione w przepisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm., zwanej dalej ustawą) formy pomocy dla osób bezrobotnych są ściśle związane z udzielaniem wsparcia firmom zatrudniającym te osoby. Widać tutaj ścisły związek - bezrobotny otrzymuje np. pracę, zaś pracodawca częściową refundację kosztów związanych z jego zatrudnieniem.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »