| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Zalety i wady umów cywilnoprawnych

Czy zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z ogólnym przekonaniem panującym wśród osób poszukujących pracy, rzeczywiście jest korzystniejsze. Czy warto upierać się przy tej formie świadczenia pracy, niejednokrotnie tracąc szansę na wykonywanie upragnionego zawodu.

Strony muszą również dochować formy pisemnej, jeżeli zamierzają ograniczyć działalność agenta mającą charakter konkurencyjny na okres po rozwiązaniu umowy agencyjnej.

Tej formy wymaga też zastrzeżenie prowizji del credere, polegające na tym, że agent za odrębnym wynagrodzeniem w uz- godnionym zakresie odpowiada za wykonanie zobowiązania przez klienta.

Umowa agencyjna może być zawierana bądź na czas określony, bądź nieokreślony. Umowa zawarta na czas określony przekształca się w umowę na czas nieokreślony, jeżeli po upływie okresu, na jaki strony umowę zawarły, wykonywana jest nadal. Dość specyficznie uregulowany został natomiast sposób rozwiązania umowy. Umowę zawartą na czas nieokreślony wypowiada się z terminem wypowiedzenia określonym w umowie, a jeżeli takiego postanowienia umowa nie zawiera - termin wypowiedzenia jest 1-miesięczny w pierwszym roku trwania umowy, 2-miesięczny - w drugim roku trwania umowy i 3-miesięczny - w trzecim i następnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mogą być skracane umownie, strony mogą je jednak wydłużyć. Ustalony umownie okres wypowiedzenia dla zleceniodawcy nie może być krótszy niż termin ustalony dla agenta. Termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.

Istnieje również możliwość rozwiązania umowy, bez zachowania okresów wypowiedzenia.

Może to nastąpić w razie:

• niewykonania obowiązków przez jedną ze stron w całości lub w znacznej części,

• zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności (nie ma ustalonego i zamkniętego katalogu takich okoliczności, może to być np. brak zgody na ograniczenie dotychczasowego obszaru działania agenta, długotrwały spór między stronami, niedopuszczalna konkurencja).

Jeżeli wypowiedzenia takiego dokonano na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność druga strona, jest ona zobowiązana do naprawienia szkody poniesionej przez wypowiadającego w następstwie rozwiązania umowy. Bezpodstawne wypowiedzenie skutkuje tylko odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Obowiązki stron

Bogata regulacja kodeksowa nakłada na obie strony stosunku agencyjnego liczne obowiązki, przykładowo wymieńmy wśród nich:

• dla agenta:

- działanie na rzecz i w interesie zleceniodawcy,

- lojalność względem zleceniodawcy,

- przekazywanie zleceniodawcy wszelkich informacji mających znaczenie dla zleceniodawcy,

- przestrzeganie wskazówek zleceniodawcy uzasadnionych w danych okolicznościach,

Czytaj także

Autor:

aplikant adwokacki

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »