| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Ze zmian zachodzących na rynku pracy wynika konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Jedną z takich form jest praca tymczasowa. Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

Zatrudnienie pracownika tymczasowego

Po dokonaniu uzgodnień między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem (umowa cywilnoprawna o wypożyczeniu pracownika) co do zasad współpracy agencja może skierować pracownika tymczasowego do pracy u pracodawcy użytkownika. W tym celu musi ona zawrzeć z nim umowę o pracę.

Rodzaj umowy

Ustawa o zpt nie posługuje się terminem „umowa o pracę tymczasową”. Jest to jedynie określenie używane potocznie.

Zgodnie z art. 7 ustawy o zpt agencja pracy tymczasowej może zatrudnić pracowników tymczasowych na podstawie nastepujących umów terminowych:

  • umowy o pracę na czas określony lub
  • umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

WAŻNE!

Oznacza to, że pracownika tymczasowego nie można zatrudnić na czas nieokreślony, na okres próbny ani na zastępstwo.

Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej. Jeżeli nie została zawarta na piśmie, agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu w formie pisemnej rodzaj zawartej umowy o pracę i jej warunki, nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej (art. 13 ust. 4 ustawy o zpt). Jest to więc termin dłuższy niż przewidziany dla pracowników zatrudnianych na podstawie Kodeksu pracy. „Zwykłemu” pracownikowi należy przedstawić pisemne warunki już w dniu rozpoczęcia pracy (art. 29 § 2 k.p.).

WAŻNE!

W stosunku do pracowników tymczasowych nie obowiązuje art. 251k.p., który ogranicza zawieranie kolejnych umów na czas określony między tymi samymi stronami tylko do dwóch razy, stanowiąc, że kolejna umowa terminowa uważana jest za zawartą na czas nieokreślony (art. 21 ustawy o zpt).

Oznacza to, że agencja pracy tymczasowej może bez ograniczeń zawierać z tym samym pracownikiem tymczasowym terminowe umowy o pracę.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach co do okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, wynikających z art. 20 ustawy o zpt.

Do umów o pracę tymczasową nie stosuje się art. 177 § 3 k.p.

Oznacza to, że nie ma obowiązku przedłużania umowy o pracę tymczasową z pracownicą w ciąży do dnia porodu, gdyby termin rozwiązania tej umowy nastąpił po upływie 3. miesiąca ciąży. Bez względu na ciążę pracownicy umowy te rozwiązują się z upływem terminu, na jaki były zawarte, lub z ukończeniem wykonywania pracy, która była ich przedmiotem.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Patentowy.com

Kancelaria Prawa Własności Przemysłowej w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »