| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Jak prawidłowo zatrudnić pracownika

Jak prawidłowo zatrudnić pracownika

Racjonalne zarządzanie pracownikami ma bardzo duże znaczenie w prawidłowym i efektywnym działaniu przedsiębiorstwa, które chce odnosić sukcesy w prowadzeniu swojej działalności.

Forma umowy

Kodeks pracy wprost formułuje obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta z zachowaniem tej formy, pracodawca musi potwierdzić ją na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Umowę o pracę pracodawca sporządza w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza pracownikowi, a drugi włącza do jego akt osobowych.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku wydania umowy o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające karze grzywny.

Przykład

Po rozmowie kwalifikacyjnej prezes firmy oświadczył, że kandydat pozytywnie przeszedł przez postępowanie kwalifikacyjne i od najbliższego miesiąca będzie pracownikiem tej firmy. Ponadto został ustalony czas pracy oraz wysokość wynagrodzenia. Czy przepisy prawa ustalają obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej? Jeśli tak, to czy pracodawcę wiąże jakiś termin do zawarcia umowy na piśmie?

Umowę o pracę zawiera się na piśmie zgodnie z art. 29 § 2 k.p.

Pisemna forma umowy o pracę nie została przez przepisy prawa zastrzeżona pod rygorem nieważności. Podkreślenia wymaga więc fakt, że umowa o pracę dochodzi do skutku, gdy strony złożą zgodne oświadczenie co do jej istotnych postanowień (postanowienie SN z 31 sierpnia 1981 r., III PZP 18/81, niepubl., wyrok SN z 20 września 1977 r., I PR 67/77, niepubl.)

Jednak konsekwencją niezachowania formy pisemnej umowy o pracę jest wynikający z art. 29 § 2 k.p. obowiązek pracodawcy potwierdzenia pracownikowi na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków. Pisemne potwierdzenie umowy ma ogromne znaczenie dla uprawnień pracowniczych.

Pracodawca sporządza umowę o pracę w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się pracownikowi, a drugi włącza do jego akt osobowych (§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - DzU nr 62, poz. 286 ze zm.; pomocniczy wzór umowy o pracę stanowi załącznik do tego rozporządzenia). Przywołany przepis stosuje się odpowiednio do pisemnego potwierdzenia przez pracodawcę rodzaju umowy o pracę zawartej z pracownikiem i warunków tej umowy. Potwierdzenie to doręcza się pracownikowi za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »