REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wolontariusz za granicą - obowiązki organizacji

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Wolontariusz za granicą. /Fot. Fotolia
Wolontariusz za granicą. /Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wolontariusz może pomagać fundacji przy realizacji zadań statutowych także za granicą. Wysyłając wolontariusza w miejsce, w którym trwa konflikt zbrojny, należy zapewnić mu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą.

Fundacja zamierza przeprowadzić akcję pomocową dla dzieci w Syrii. Do organizacji zgłosiła się osoba, która chciałaby w ramach wolontariatu poprowadzić warsztaty dla tamtejszych dzieci. Czy fundacja może podjąć z wolontariuszem taką współpracę na okres 21 dni? Czy wolontariuszem fundacji może zostać osoba zarejestrowana jako bezrobotna (czy zachowa prawo do zasiłku)? Jakie obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych ciążą na organizacji zatrudniającej takich wolontariuszy?

REKLAMA

Autopromocja

Fundacja może korzystać z pomocy wolontariuszy przy realizacji swoich zadań statutowych – w tym również tych, które są wykonywane za granicą. Ponieważ wolontariusz ma być wysłany do kraju, w którym trwa konflikt zbrojny na okres 21 dni (czyli krócej niż 30 dni), organizacja ma obowiązek zapewnienia mu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą. Ponadto organizacja może (ale nie musi) wykupić takiemu wolontariuszowi ubezpieczenie OC. Osoba bezrobotna bez żadnych przeszkód może zostać wolontariuszem w organizacji i nie traci prawa do zasiłku.

Polecamy: Forum Kadry - Praca w fundacji

Kim jest wolontariusz

Według przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest osoba fizyczna, która ochotniczo (dobrowolnie) i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie, angażując się w pracę na rzecz m.in. organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych czy administracji publicznej. Z kolei Centrum Wolontariatu definiuje „wolontariat” jako świadomą, dobrowolną działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza więzy rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organizacje pozarządowe podczas realizacji swoich zadań statutowych mogą korzystać z usług wolontariuszy.

Organizacje pozarządowe mogą angażować wolontariuszy jedynie do pomocy przy realizacja działalności statutowej – szczególnie działalności w sferach pożytku publicznego.

Należy pamiętać, że wolontariusze nie mogą podejmować działań przy pracach związanych z działalnością gospodarczą. Wyjątkiem są tu podmioty lecznicze w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej. Wolontariusz powinien mieć kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju oraz zakresu wykonywanych świadczeń, jeżeli obowiązek posiadania takich kwalifikacji i spełniania stosownych wymagań wynika z innych przepisów.

Wolontariusz to nie pracownik

Wolontariusz nie jest pracownikiem. Za swoją pomoc nie pobiera wynagrodzenia i nie dotyczą go obowiązki przewidziane dla pracowników na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Okres wykonywania świadczeń wolontarystycznych nie wpływa też na uprawnienia pracownicze – urlop wypoczynkowy czy świadczenia emerytalne. Nie zalicza się go też do stażu pracy. Wolontariusz wykonuje swoje świadczenia na podstawie porozumienia z organizacją, a nie na zasadzie umowy o pracę.

Świadczenie wykonywane przez wolontariusza nie jest „świadczeniem pracy”, lecz „świadczeniem odpowiadającym świadczeniu pracy”. Stosunek prawny łączący korzystającego z wolontariuszem nie jest stosunkiem pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym.

Zobacz również serwis: Umowy cywilnoprawne

Decydując się na rozpoczęcie współpracy z wolontariuszem, należy na wstępie określić jej zasady: zakres prac, sposób ich wykonywania, odpowiedzialność wolontariusza, zobowiązania organizacji wobec wolontariusza, warunki rozwiązania porozumienia itp. Trzeba też określić ramy czasowe, w których wolontariusz będzie wykonywał swoje czynności. Aby nie doszło do ewentualnych nieporozumień, musi on dokładnie wiedzieć, jaki jest zakres jego kompetencji i mieć świadomość kompetencji innych. Do spraw nieuregulowanych w porozumieniu o wolontariacie oraz ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy.

Bezrobotny wolontariusz

Definicję osoby bezrobotnej, zasady rejestracji, korzystania ze świadczeń oraz pozbawienia statusu osoby bezrobotnej regulują przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej: ustawa o zatrudnieniu). Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu, nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z korzystającym. Z przepisu tego wynika zatem wprost, że osoba, która chce się zarejestrować jako bezrobotna i korzystać z przysługującego jej zasiłku, a także już zarejestrowany bezrobotny, może w tym czasie wykonywać działalność wolontarystyczną.

Ubezpieczenie wolontariusza

REKLAMA

Organizacja korzystająca z pomocy wolontariuszy ma obowiązek zapewnienia im ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli czas współpracy jest krótszy niż 30 dni kalendarzowych, ubezpieczenie można wykupić w dowolnej firmie ubezpieczeniowej. Zgodnie natomiast z przepisami ustawy z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, jeśli czas współpracy jest dłuższy niż 30 dni, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest gwarantowane przez państwo polskie. W takiej sytuacji (tzn. gdy czas współpracy jest dłuższy niż 30 dni) konieczne jest podpisanie z wolontariuszem porozumienia o współpracy. Stanowi ono też w pewnym sensie promesę polisy ubezpieczeniowej.

Organizacja zawsze ma obowiązek zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, jeżeli na podstawie zawartego porozumienia wolontariusz będzie pracował za granicą, na terenie gdzie trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna. Jeśli natomiast wolontariusz jest wysyłany do pracy za granicę, lecz nie będzie pracował w niebezpiecznych warunkach – to korzystający ze świadczenia może, lecz nie musi ubezpieczać wolontariusza od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zobacz: Jak uzupełnić braki kadrowe

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Wolontariusz wysyłany na terytorium państwa, w którym trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna, musi także posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą. Jeżeli koszty te nie są pokrywane z innego tytułu – w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – ubezpieczenie takie musi wykupić dla wolontariusza organizacja.

Natomiast jeśli wolontariusz jest wysyłany do pracy za granicą, lecz nie będzie pracował w niebezpiecznych warunkach, organizacja nie ma obowiązku wykupić wolontariuszowi ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą (ale może to zrobić).

Ubezpieczenie OC

Przepisy nie przewidują obowiązku wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla wolontariuszy. Ten rodzaj ubezpieczenia warto jednak rozważyć. Chroni ono bowiem organizację korzystającą z pomocy wolontariusza przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w związku z jego działaniami.

Gdzie się ubezpieczać i co robić w razie wypadku

Możliwość wykupienia ubezpieczenia dla wolontariuszy oferują praktycznie wszystkie firmy ubezpieczeniowe. Oferty różnią się zakresem odpowiedzialności, sumą gwarancyjną, a także wysokością składki. Nie ma znaczenia, jaką firmę wybierze organizacja – ważny jest natomiast wybór odpowiedniej polisy.

Tryb postępowania w razie wypadku jest uzależniony od rodzaju umowy zawartej z wolontariuszem i rodzaju jego ubezpieczenia. Szczegółowy sposób działania jest zazwyczaj określony w wykupionej polisie.

W przypadku pisemnego porozumienia z wolontariuszem o współpracy na okres przekraczający 30 dni należy:

  • wypełnić kartę wypadkową, która określa okoliczności zaistniałego wypadku,
  • udać się do lekarza i uzyskać zaświadczenie o stwierdzonym urazie,
  • sporządzić ksero porozumienia z wolontariuszem.

Po zakończeniu leczenia i ewentualnej rehabilitacji wszystkie te dokumenty powinny zostać przesłane do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego ze względu na miejsce działania organizacji, z którą współpracował wolontariusz. Procedurę odszkodowawczą – podobnie jak w przypadku wypadków pracowniczych – przeprowadza ZUS.

Podstawy prawne:

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 1456)

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378)

Ustawa z 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. W 2025 r. emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

REKLAMA

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

REKLAMA

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

REKLAMA