| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Sankcje dla pracodawcy za naruszenie przepisu o ulgach we wpłatach na PFRON

Sankcje dla pracodawcy za naruszenie przepisu o ulgach we wpłatach na PFRON

Naruszenie przepisu dotyczącego ulg we wpłatach na PFRON powoduje powstanie odpowiedzialności po stronie pracodawcy. Jakie sankcje wiążą się z naruszeniem art. 22 ustawy o rehabilitacji?

Kontrole Prezesa Zarządu Funduszu

Zgodnie z art. 22a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721) – dalej ustawa o rehabilitacji, Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzać kontrolę u sprzedającego lub nabywcy w zakresie prawidłowości realizacji przepisu art. 22, który dotyczy udzielania tzw. ulg we wpłatach na PFRON.

Zobacz również serwis: Młodociani, niepełnosprawni, bezrobotni

Kontrola tzw. sprzedającego

Przepisy art. 22 i 22a ustawy o rehabilitacji nie zawierają jednak odniesienia do odrębnych ustaw w zakresie stosowania przepisów dotyczących kontroli dokonanej u tzw. sprzedającego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Kontrola prawidłowości stosowania przepisów art. 22 ustawy o rehabilitacji w stosunku do tzw. sprzedającego dokonywana jest natomiast z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DzU poz. 29).

Rozporządzenie stanowi m.in., że w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a także uwagi i zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń prawa. Jeżeli stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszenia prawa wskazują na konieczność podjęcia działań przez właściwe organy państwowe lub samorządowe, organ upoważniony do kontroli przekazuje wystąpienie pokontrolne do tych organów oraz informuje o tym kierownika podmiotu kontrolowanego. Kierownik podmiotu kontrolowanego, w terminie wyznaczonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadamia organ upoważniony do kontroli o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań (§ 17 ww. rozporządzenia).

Polecamy także: Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2014 roku

Nie ma w przepisach ustawy o rehabilitacji przepisów bezpośrednio nakładających dodatkowe obowiązki lub sankcję na pracodawców udzielających ulgi we wpłacie na PFRON w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stosowania art. 22. Ustawa nie zawiera także odesłania do odrębnych ustaw, które należałoby stosować podczas postępowania kontrolnego.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z 3 października 2013 r. (znak: BON-I-52311-349-2-LK/2013) mając na względzie, że wspomniane rozporządzenie nie ogranicza zakresu stosowania postanowień § 17 ww. rozporządzenia w odniesieniu do niektórych obszarów kontroli, należy uznać, że przepis ten ma zastosowanie w odniesieniu do kontroli prowadzonej na podstawie art. 22a ustawy o rehabilitacji, bez względu na to, czy kontrolowany jest nabywcą czy uprawnionym sprzedającym.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »