| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Jak wypłacić wynagrodzenie, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON

Jak wypłacić wynagrodzenie, aby uzyskać dofinansowanie z PFRON

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON. Aby jednak tak się stało, należy spełnić przesłanki określone w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Natomiast przepisy w zakresie dofinansowań uległy istotnej zmianie na mocy przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie pracodawcy muszą spełnić szereg przesłanek, aby mogli ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Po pierwsze  dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników zaliczonych do lekkiego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Pod pojęciem ustalonego prawa do emerytury należy rozumieć sytuację, w której w stosunku do osoby została wydana decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu prawa do emerytury. Taką opinię wyraziło również Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w swoim stanowisku z dnia 4 marca 2011 r. (sygn. BON-I-5232-26-IKW/11).

Począwszy od 1 grudnia 2012 r. jednym z warunków otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest odpowiedni sposób wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Mianowicie, na mocy art. 26a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy, jeśli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych (np. przekazem pocztowym).

W związku z powyższym pracodawcy nie mogą już wypłacać wynagrodzeń pracownikom niepełnosprawnym w formie gotówkowej, jeśli chcą otrzymywać dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków PFRON. Możliwa jest również wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez pracownika.

Kolejnym warunkiem otrzymania dofinansowania jest faktyczne oraz terminowe poniesienie kosztów płacy. Oznacza to, że pracodawcy mają obowiązek poniesienia poszczególnych składników wynagrodzenia – tj. kwoty netto, składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminach określonych w odrębnych przepisach. Dopuszcza się możliwość uchybienia terminom poniesienia kosztów płacy, jednak nie dłużej niż o 14 dni. W związku z powyższym można uchybić terminom na wypłatę poszczególnych składników wynagrodzenia, ale tylko o 14 dni. Zwłoka w poniesieniu kosztów płacy przekraczająca 14 dni skutkować będzie pozbawieniem pracodawcy miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń ze środków PFRON w tej części, która została poniesiona po upływie terminu wynikającego z przepisów ustawy o rehabilitacji.

Z powyższego wynika, że w ostatnim czasie na pracodawcę zostały nałożone dodatkowe obowiązki wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeśli chce otrzymać miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Niespełnienie któregokolwiek z warunków określonych w przepisach ustawy o rehabilitacji skutkować może pozbawieniem pracodawcy dofinansowania.

Elżbieta Sadło
doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 986).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »