Kategorie

Czy pracodawca może dokonać obniżenia wpłat na PFRON

Edyta Sieradzka
Nasza firma jest zobowiązana do wpłat na PFRON. Pod koniec sierpnia br. dokonaliśmy zakupu usługi sprzątania na kwotę 18 950 zł od pracodawcy, który w sierpniu zatrudniał 50 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), z czego 20 pracowników jest zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (bez schorzeń szczególnych), a 15 pracowników jest zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Słyszeliśmy, że zakup usługi od pracodawcy, który zatrudnia głównie niepełnosprawnych, może skutkować obniżeniem wpłaty na PFRON. Czy to prawda? Jak dokonać takiego obniżenia i czy jest ono stałe czy jednorazowe?

Pracodawca, od którego zakupili Państwo usługę sprzątania, jest uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, ponieważ osiągnął ponad 30% wskaźnik zatrudnienia pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Aby mogli Państwo skorzystać z obniżenia, należy w terminie uregulować należność za zrealizowaną usługę. Niezwłocznie po otrzymaniu należności sprzedający przekaże Państwu informację o kwocie obniżenia. Szczegóły – w uzasadnieniu.

Od 1 stycznia 2011 r. wpłaty na PFRON ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), który osiąga co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, będących:

 • niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 • niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją – zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Warunkiem obniżenia wpłat jest:

 • terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz
 • otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

Z przedstawionej przez Państwa sytuacji wynika, że tzw. pracodawca sprzedający zatrudniał w sierpniu br. 50 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), z czego 20 pracowników było zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a 15 pracowników było zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności. Pracodawca ten osiągnął zatem 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tzw. schorzeniami szczególnymi):

50 etatów x 30% = 15 etatów.

W związku z tym jest on uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Aby móc skorzystać z obniżenia wpłat na PFRON, muszą Państwo uregulować należność za zrealizowaną usługę sprzątania w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu. Niezwłocznie po otrzymaniu należności pracodawca sprzedający ma obowiązek przekazać Państwu informację o kwocie obniżenia.

WAŻNE!

Nieterminowe uregulowanie należności za zrealizowaną usługę lub produkcję uniemożliwia obniżenie wpłaty na PFRON na podstawie informacji od sprzedającego.

Kwota obniżenia wpłaty na PFRON wyliczana jest przez pracodawcę sprzedającego według wzoru:

Ko = (Sw : Ln) x (Zrz – Zws) x (Pw : Po)

gdzie:

Ko – kwota obniżenia,

Sw – suma wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne,

Ln – liczba pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

Zrz – rzeczywiste zatrudnienie wszystkich niepełnosprawnych pracowników,

Zws – zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników zapewniające osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

Pw – przychód ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu lub produkcji sprzedającego, zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego do wpłat, który uzyska informację o kwocie obniżenia,

Po – przychód ogółem uzyskany w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.

PRZYKŁAD

W sierpniu br. pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON zakupił u pracodawcy sprzedającego usługę sprzątania za kwotę 18 950 zł. Za wykonaną usługę zapłacił w terminie wynikającym z faktury. Sprzedający w sierpniu br. zatrudniał 50 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Wszyscy pracownicy są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym. W związku z tym pracodawca sprzedający osiąga obowiązkowy 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i jest uprawniony do udzielania ulg we wpłatach na PFRON. Suma wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych sprzedającego zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne, wyniosła 69 300 zł. Przychód ogółem uzyskany w tym miesiącu ze sprzedaży własnej produkcji lub usług sprzedającego (z wyłączeniem handlu) wyniósł 100 000 zł. Pracodawca sprzedający wystawił pracodawcy informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON za sierpień 2012 r. w wysokości:

Ko = [(69 300 zł : 50 etatów) x (50 etatów – 3 etaty)] x [18 950 zł : 100 000 zł]

Ko = 12 344,41 zł

Powinni Państwo pamiętać, że jeżeli kwota obniżenia będzie przewyższała wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze. Natomiast w przypadku gdy kwota obniżenia przewyższy wysokość 80% wpłaty na PFRON, do której uiszczenia są Państwo zobowiązani w danym miesiącu, wówczas różnicę należy zaliczyć na poczet obniżenia wpłat w kolejnych miesiącach, przy czym niewykorzystana kwota obniżenia wpłaty może być uwzględniana we wpłatach maksymalnie przez 12 miesięcy, licząc od daty uzyskania informacji o jej przysługiwaniu.

WAŻNE!

Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Ponieważ są Państwo zobowiązani do wpłat na PFRON, składają Państwo do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni deklarację DEK-I-0 i w tym terminie dokonują również wpłaty na PFRON. Obniżenie wpłaty na PFRON może nastąpić w pierwszej deklaracji składanej przez Państwa po otrzymaniu informacji o kwocie przysługującego obniżenia. W przypadku otrzymania informacji przed 20. dniem miesiąca obniżenie wpłaty mogą Państwo uwzględnić w deklaracji za miesiąc poprzedni.

PRZYKŁAD

Reklama

Pracodawca otrzymał informację o kwocie przysługującego obniżenia 18 sierpnia br., w związku z tym mogła być ona uwzględniona już w deklaracji składanej za lipiec. Natomiast jeżeli pracodawca otrzymał informację 25 sierpnia, to może ją wykorzystać w deklaracji składanej za sierpień.

Wypełniając deklarację miesięcznych wpłat na PFRON DEK-I-0, powinni Państwo w części D2 (dotyczącej obniżenia należnej wpłaty) w pozycji 27 podać informację o przysługującej kwocie obniżenia z tytułu dokonanych zakupów u określonej grupy sprzedających. Jeżeli natomiast kwota obniżenia przewyższy 80% wpłaty na PFRON, do której uiszczenia są Państwo zobowiązani w danym miesiącu, to w części D3 deklaracji DEK-I-0 w pozycji 31 należy podać informację o pozostałej niewykorzystanej kwocie obniżenia.

Podstawa prawna:

 • art. 21, art. 49 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707
 • § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz – Dz.U. Nr 44, poz. 231
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?