| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Wyposażenie stanowiska dla bezrobotnego - jak otrzymać refundację z urzędu pracy?

Wyposażenie stanowiska dla bezrobotnego - jak otrzymać refundację z urzędu pracy?

Prowadzę działalność gospodarczą. W kwietniu zamierzam zatrudnić bezrobotnego i złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Co powinien zawierać wniosek? Jak prawidłowo rozliczyć już otrzymaną refundację?

Refundacja może zostać dokonana dopiero po przedłożeniu przez pracodawcę dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na wyposażenie stanowiska pracy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (§ 5 rmpips).

Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów dokonywane jest w kwocie brutto.

Zabezpieczenie refundacji

Rozporządzenie w § 10 dopuszcza kilka form zabezpieczenia spłaty otrzymanej refundacji. Do najczęściej stosowanych należy:

  • poręczenie – w tym przypadku poręczyciel jest obowiązany przedłożyć oświadczenie o uzyskiwanych dochodach ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu, aktualnych zobowiązaniach finansowych z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia, podając jednocześnie imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • weksel z poręczeniem wekslowym (awal),
  • gwarancję bankową,
  • zastaw na prawach lub rzeczach,
  • blokadę rachunku bankowego,
  • akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Ujęcie w podatku dochodowym

Rozliczenie podatkowe otrzymanej refundacji następuje w momencie jej wpływu na konto przedsiębiorcy. Otrzymane środki mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych lub wyposażenia. W zależności od przeznaczenia otrzymanej refundacji skutkuje to różnymi konsekwencjami w podatku dochodowym. W przypadku zakupu środków trwałych wartość otrzymanej refundacji nie jest przychodem podatkowym. Tym samym amortyzacja środka trwałego w części pokrytej refundacją nie stanowi kosztu podatkowego. W tej sytuacji ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) i art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop). Zgodnie z tymi przepisami nie uważa się za koszty uzyskania przychodów „odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a–22o (w art. 16a–16m updop – przyp.red.), od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie”. Natomiast wartość zakupionego z refundacji wyposażenia zalicza się bezpośrednio w koszty i stanowią one dla jednostki przychód podatkowy. Zastosowanie ma tu art. 14 ust. 2 pkt 2 updof. Zgodnie z tym przepisem przychodem są „dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a–22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych”.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »