reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Zatrudnianie osób niepełnosprawnych z prawem do emerytury bez dopłat dla pracodawcy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych z prawem do emerytury bez dopłat dla pracodawcy

Pracodawcy nie będą już otrzymywać dopłat do wynagrodzeń pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, jeśli mają oni ustalone prawo do emerytury. Zasada ta obowiązuje od 1 marca 2011 r. Jest to kolejne w tym roku ograniczenie dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Pracodawca może nadal zatrudniać osoby, które mają pełne podstawy do przejścia na emeryturę. Dotyczy to także pracowników niepełnosprawnych. Od 1 marca 2011 r. łączy się to jednak z utratą części pomocy finansowej dla zakładu pracy, udzielanej z budżetu państwa. Pracodawcy nie będą bowiem przysługiwały miesięczne dopłaty do wynagrodzeń na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda decyzję o ustaleniu prawa do emerytury. Nie dotyczy to osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wspomniana zmiana to kolejne ograniczenie pomocy dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2011 r. do obliczenia wsparcia utrzymano bowiem – jak w latach poprzednich – niższą od ustawowej podstawę. Limity dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wciąż są liczone od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu 2009 r., choć według generalnej ustawowej zasady powinny być ustalane od minimalnej płacy z grudnia poprzedniego roku. W konsekwencji w 2011 r. podstawę stanowi 1276 zł (minimalne wynagrodzenie z 2009 r., w 2010 r. było to 1317 zł). Taka sama podstawa będzie obowiązywała także w 2012 r.

Wysokość dopłat

Dofinansowania są przyznawane zależnie od stopnia niepełnosprawności i stanowią określony procent wspomnianego najniższego wynagrodzenia za pracę. W 2011 r. w zakładach pracy chronionej dopłata stanowi 160% minimalnej płacy w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 140% – przy stopniu umiarkowanym, a 60% – przy lekkim. Pracodawca z otwartego rynku pracy, czyli który nie prowadzi zakładu o statusie ZPChr, korzysta z jeszcze mniejszego wsparcia – wynosi ono 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej. W konsekwencji w 2011 r. pracodawca ma prawo do następujących dopłat:

 • 1429,12 zł – na pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1250,48 zł – na pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 535,92 zł – na pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Kwoty te są zwiększane o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku dotacji do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych. W 2011 r. zwiększenie to wynosi 510,40 zł.


Uprawnieni do dopłat

Dotacje przysługują zakładom pracy chronionej, a w przypadku otwartego rynku pracy pracodawcom zatrudniającym:

 • mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem wynosi u nich co najmniej 6%.

Od stycznia tego roku obowiązują nowe zasady ustalania stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawca wlicza pracownika, począwszy od dnia przedstawienia przez niego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, a w przypadku kolejnego takiego orzeczenia – od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, jeżeli:

 • z orzeczenia wynika, że w tym okresie osoba ta była niepełnosprawna,
 • wniosek złożono nie później niż w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

Ponadto do liczby pracowników niepełnosprawnych nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • przebywających na urlopach wychowawczych,
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej, służby zastępczej albo z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
 • będących uczestnikami OHP,
 • przebywających na urlopach bezpłatnych.

Wniosek o dopłatę

Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundusz powinien w ciągu 25 dni przelać pieniądze na konto pracodawcy i poinformować go o sposobie ustalenia dotacji, jeżeli kwota ta różni się od wnioskowanej. W razie opóźnienia we wpłacie środków, PFRON ma obowiązek zapłacić karne odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Podstawa prawna

 • Art. 26a ust. 1 i 1a1, 26c, 68ga ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 214, poz. 1407; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama