| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Zatrudnianie cudzoziemców 2018

Zatrudnianie cudzoziemców 2018

Większość zmian przewidzianych przez projektowaną ustawę z dnia z 20 lipca 2017 roku - o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Nowy projekt ustawy dotyczy przede wszystkim wykonywania pracy krótkoterminowej, zezwoleń na pracę oraz pracy sezonowej.

Projekt ustawy wprowadza zmiany, które mają na celu zapobieżenie nadużyciom przepisów dotyczących :

  • zezwoleń na pracę;
  • zezwoleń na pracę sezonową, oraz
  • wykonywania pracy krótkoterminowej;

Zezwolenie na pracę- zmiany

Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości odmowy wydania zezwolenia na pracę, nawet w przypadku, kiedy pojawiają się wątpliwości czy zezwolenie takie będzie miało związek z rzeczywiście wykonywaną pracą.

 Zezwolenie na pracę może zostać wydane przez Wojewodę na okres 3 lat.

Według nowej ustawy Wojewoda może odmówić udzielenia zezwolenia na pracę w przypadku:

  • przekroczenia obowiązującego limitu zezwoleń na pracę;
  • jeżeli okoliczności jednoznacznie wskazują, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru;
  • podejrzenia, że zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu, lub
  •  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Praca sezonowa- zmiany

Na podstawie nowej ustawy o zezwolenie na pracę, mogą ubiegać się również obywatele wszystkich państw trzecich. Będzie to więc znaczne rozszerzenie zakresu w stosunku do wykorzystywanego obecnie systemu oświadczeń, który obejmuje obywateli tylko sześciu wybranych krajów. Planowane jest również zastosowanie ułatwień dla obywateli 6 państw, w tym Ukrainy, dla których obecnie stosuje się procedurę oświadczeniową.

Organem uprawnionym do wydawania zezwoleń na pracę sezonową jest Starosta.

 Starosta może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez ubiegający się o to zezwolenie podmiot.

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową, zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego, przysługiwać będzie odwołanie do organu wyższego stopnia, którym będzie minister właściwy do spraw pracy.

Praca Krótkoterminowa - zmiany

Zmiany w zakresie pracy krótkoterminowej wynikają z:

  • konieczności doprecyzowania procedury dotyczącej wykonywania pracy krótkoterminowej przez obywateli 6 państw – Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy – na podstawie oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zarejestrowanego w PUP
  • potrzeby wprowadzenia spójnych zasad w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy

Nowa ustawa nie zmienia poprzednich regulacji prawnych  dotyczących obywateli : Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Obywatele tych państw  będą mogli pracować w Polsce bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

W przypadku pracy krótkoterminowej mamy więc wciąż do czynienia z tzw. procedurą uproszczoną, która pozwala na przyjęcie cudzoziemców z wyżej wymienionych państw na podstawie stosownego oświadczenia, które podlega zarejestrowaniu w PUP.

Podstawa prawna:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw nr druku 1494.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »