| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Wyrok SN z dnia 24 lipca 2006 r., sygn. I PK 253/05

Zmniejszenie wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę wymaga wy­powiedzenia warunków umowy (art. 42 k.p.) także wtedy, gdy zostało ustalone przez właściwy organ pracodawcy na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami praw­nymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).  

W dniu 24 kwietnia 2001 r. Prezydent Miasta S. (jako organ założycielski) zwołał nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, które odbyło się bez udziału po­zwanego w Urzędzie Miasta. Podjęto wówczas uchwałę [...] z powołaniem się na art. 6 ust. 1 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Wynagrodzenie pozwanego ustalono na 8.611 zł miesięcznie, a wykonanie uchwały powierzono zarządowi Spółki, czyli pozwanemu (zarząd był jednoosobowy). Uchwała ta powinna wejść w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z art. 248 § 1 i 3 k. s. h. uchwały pisemne zgromadzenia wspólników są wpisywane przez zarząd spółki do księgi protokołów. W powodowej spółce za księgę protokołów bezpośrednio odpowiedzialna była świadek Ewa M., która kategorycznie zaprzeczyła, by uchwała taka dotarła do jej rąk. Podała też, że kontakty z właścicielem Spółki w za­sadzie opierały się na wzajemnym zaufaniu i nie było wymogu odbierania dokumen­tów przez upoważnioną osobę, nie wymagano też kwitowania odbioru uchwał. Mógł je z Urzędu Miasta odbierać każdy pracownik (w tym także pozwany). W celu ustale­nia, czy uchwała ta była doręczona pozwanemu Sąd przesłuchał ówczesnego prezy­denta miasta Grzegorza W., wiceprezydenta Mieczysława G., Zbigniewa W. oraz Teresę M., a nadto pozwanego w charakterze strony. Na podstawie tych zeznań można ustalić, że ostatnią osobą, która z rąk Zbigniewa W. otrzymała uchwałę celem wręczenia jej pozwanemu, był ówczesny wiceprezydent miasta Mieczysław G. Nie ma jednak dowodu, by Mieczysław G. przekazał tę uchwałę do rąk pozwanego bądź też skierował ją do wykonania w inny sposób do rady nadzorczej. Świadek Janusz K. (ówcześnie przewodniczący rady nadzorczej) wykluczył, by uchwała dotarła do niego. Wskazywał, że rada w trakcie zwyczajnych zgromadzeń składała właścicielowi sprawozdanie z działalności (w tym z wykonania podejmowanych uchwał). Powinna była zatem w sprawozdaniu być ujęta uchwała z 24 kwietnia 2001 r. Twierdził, że tylko rada nadzorcza - zgodnie z obowiązującymi zasadami - była uprawniona do kwestionowania wynagrodzenia pozwanego i gdyby uchwała z 24 kwietnia 2001 r. dotarła do rady, to musiałaby zostać wykonana. Świadek Krystyna F., kierownik działu kadr i płac również wykluczyła otrzymanie uchwały z 24 kwietnia 2001 r. przez pozwanego. Mieczysław G., któremu jakoby powierzono zadanie wręczenia pozwa­nemu uchwały, twierdził, że w ogóle nie pamięta, by uchwałę taką wręczył pozwa­nemu bądź radzie nadzorczej. Nie ma zatem podstaw do przyjęcia, że istotnie uchwała trafiła do organu upoważnionego do wcielenia jej w życie. Na podstawie do­konanych ustaleń Sąd przyjął, że uchwały nie doręczono do wykonania. Bez wątpienia jednak pozwany wiedział o zamiarach i działaniach organu założycielskiego co do ograniczenia jego wynagrodzenia przez pozbawienie go premii, gdy wydał Krystynie F. polecenie wstrzymania wypłaty premii, poczynając od maja 2001 r. i zwrot świadczenia wypłaconego mu za maj 2001 r. do kasy Spółki. Działania pozwanego nie pozwalają jednak na ustalenie, że znana mu była treść uchwały. Fakt, że był obecny 12 czerwca 2001 r. na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników z ujętym w porządku obrad między innymi punktem „przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia” nie wska­zuje, że protokół ten został odczytany. Listy obecności pozwany nie podpisał, choć referował sprawozdanie z pracy Spółki. Podpisał natomiast listę przewodniczący rady nadzorczej Janusz K., który jednak nie miał żadnej świadomości o treści podjętej uchwały. Okres zaniechania wypłaty premii trwał do października 2002 r. Starania o wyjaśnienie podstawy zaniechania wypłaty podjęła Krystyna F. (pismem bez daty), zwracając się o opinię do radcy prawnego.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kopczyńska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »