REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Praca w urzędzie. /Fot. Fotolia
Praca w urzędzie. /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Pracę w urzędzie może uzyskać osoba spełniająca warunki określone w ustawie o służbie cywilnej lub o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu o naborze. Zwykle przeprowadzana jest tylko rozmowa kwalifikacyjna, chociaż przepisy dopuszczają stosowanie testów wiedzy.

Wymagania

Autopromocja

Od kandydatów do służby cywilnej wymaga się, aby:

 1. byli obywatelami polskimi, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o służbie cywilnej;
 2. korzystali z pełni praw publicznych;
 3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadali kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
 5. cieszyli się nieposzlakowaną opinią.

Zobacz: Zasady dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej

Pracownik samorządowy

Zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zobacz: Dokumentacja oraz wymagania przy zatrudnianiu pracownika samorządowego

Wybór i powołanie

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub powołania może być osoba, która spełnia wyżej określone wymagania oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Stanowisko urzędnicze

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która dodatkowo spełnia dane wymagania:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Zobacz: Czas pracy pracowników samorządowych

Kierownicze stanowisko urzędnicze

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wyżej określone wymagania oraz dodatkowo:

 1. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 2. posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

Zobacz: Koniec nepotyzmu w urzędach?

Utrata niezbędnego przymiotu

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2011 r. (I PK 192/10) utrata przez członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przymiotów określonych w rygorach selekcyjnych wymaga rozwiązania stosunku pracy, do którego należy stosować przepisy Kodeksu pracy (art. 4 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej).

Zatrudnienie cudzoziemców

Ustawa o służbie cywilnej przewiduje możliwość zatrudnienia cudzoziemców. Dyrektor generalny urzędu, upowszechniając informacje o wolnych stanowiskach pracy, wskazuje, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec może zostać zatrudniony na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa. Musi jednak posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Przy określaniu dokumentów należy kierować się charakterem pracy wykonywanej przez członków korpusu służby cywilnej i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań.

Zobacz: Rekrutacja

Spory - sądy pracy

Z art. 9 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej wynika, że spory o roszczenia dotyczące stosunku pracy w służbie cywilnej rozpatrywane są przez sądy pracy.

Ogłoszenie o naborze

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej organizuje dyrektor generalny urzędu. Obowiązany jest on do upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy. Polega to na umieszczeniu ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

 1. nazwę i adres urzędu;
 2. określenie stanowiska pracy;
 3. wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
 4. zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;
  1. informację o warunkach pracy na danym stanowisku pracy;
  2. informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
 5. wskazanie wymaganych dokumentów;
 6. termin i miejsce składania dokumentów.

Wspomniane w pkt 3 wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy, natomiast wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pożądane na danym stanowisku pracy (np. doświadczenie, odporność na stres czy umiejętność pracy w zespole).

O wolnych miejscach pracy można dowiedzieć się ze strony internetowej kancelarii premiera, ze stron internetowych urzędów oraz tablic ogłoszeń urzędów.

Termin składania dokumentów

Osoba zainteresowana pracą w służbie cywilnej powinna pamiętać o terminie składania dokumentów, który określa się w ogłoszeniu o naborze. Nie może jednak być krótszy niż 10 dni, a dla ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej – 5 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii.

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszcza się w Biuletynie Kancelarii drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na jego stronach internetowych. Zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Kancelarii jest bezpłatne.

Rozmowa kwalifikacyjna

Najczęstszą formą przeprowadzania naboru wśród urzędów państwowych jest rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku dużej liczby kandydatów na dane stanowisko zwykle stosuje się także test wiedzy. Jeśli liczba osób na to pozwala, test i rozmowę kwalifikacyjną można przeprowadzić jednego dnia.

Zobacz: Jak przygotować dobrą rozmowę kwalifikacyjną

Informacja publiczna

Imiona i nazwiska kandydatów spełniających wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Wybór 5 kandydatów

Komisja wyłania maksymalnie 5 najlepszych kandydatów spełniających niezbędne wymagania oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia dyrektorowi generalnemu urzędu. Jeżeli wśród tych osób znajduje się osoba niepełnosprawna, a w urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej.

Zobacz: Czas pracy korpusu służby cywilnej i urzędników państwowych

Protokół z naboru

Z przeprowadzonego naboru należy sporządzić protokół, który ma zawierać:

 1. określenie stanowiska pracy, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się przepis art. 29a ust. 2 ustawy o służbie cywilnej, przedstawianych dyrektorowi generalnemu;
 2. liczbę nadesłanych ofert, w tym liczbę ofert niespełniających wymogów formalnych;
 3. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
 4. uzasadnienie dokonanego wyboru;
 5. skład komisji przeprowadzającej nabór.

Zobacz: Kolejne umowy o pracę w służbie cywilnej

Wynik naboru

Po przeprowadzonym naborze na dyrektorze generalnym urzędu ciąży obowiązek niezwłocznego upowszechnienia informacji o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii. Należy wskazać w niej nazwę i adres urzędu, stanowisko pracy, imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Zobacz: Urzędnicy bez podwyżek

Ponowne obsadzenie tego samego stanowiska

Gdy w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska pracy, dyrektor generalny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku inną osobę spośród kandydatów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Będzie waloryzacja o 15 proc. Wzrośnie dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych

PFRON wypłaca comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Za pośrednictwem Rady Dialogu Społecznego pracodawcy starają się o zwiększenie dofinansowania. Na ostatnim posiedzeniu RDS ogłoszono, że na ten cel udało się wygospodarować 770 mln zł na rok 2024 i kolejny.

2417,14 zł - tyle otrzymasz za wczasy pod gruszą w czasie majówki?

Wczasy pod gruszą 2024 można wykorzystać w czasie majówki już od 27 kwietnia albo 1 maja. Ile wynosi dofinansowanie do urlopu? Nie można mylić gruszy ze świadczeniem urlopowym! Które świadczenie nie ma określonej maksymalnej kwoty?

20 maja to ważny termin dla niektórych płatników. ZUS przypomina o rocznym rozliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zbliża się ważny termin dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Do 20 maja 2024 r. muszą one przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. To również termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., które uwzględniają to rozliczenie.

Dzień wolny w urodziny i krótsza praca w piątek lepsze niż premia? Pracownicy już trochę inaczej podchodzą do benefitów od pracodawcy

Wniosek z obserwacji przez ekspertów obecnego rynku pracy jest jednoznaczna: coraz bardziej rozbieżne są oczekiwania pracowników i chęci przedsiębiorców w zakresie oferowania benefitów będących uzupełnieniem wynagrodzenia. – Ponad 70% pracowników oczekuje, że poza standardowym wynagrodzeniem będzie otrzymywać od pracodawcy także benefity motywacyjne oraz nagrody np. w trybie kwartalnym. Widzimy jednak w tym zakresie zdecydowaną zmianę tendencji. Jeszcze kilka lat temu najważniejsze były pieniądze lub ew. pakiet sportowy czy ubezpieczeniowy. Teraz najbardziej oczekiwany benefit jest zupełnie inny – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak, ekspert rynku pracy, prokurent IDEA HR Group.

REKLAMA

Minister pracy: Będą składki ZUS od umów o dzieło i zlecenia, będzie godna emerytura

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała, że wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy reformującej oskładkowanie umów o dzieło i zlecenie. Zmiany mają zapewnić godną emeryturę osobom pracującym w oparciu o umowę zlecenie albo umowę o dzieło.

Czy 2 maja jest dniem wolnym od pracy?

2 maja 2024 r. wypada w czwartek pomiędzy wolną środą 1 maja (Święto Pracy) i wolnym piątkiem (Narodowe Święto 3 Maja). Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to dzień wolny od pracy? Czy trzeba wziąć na ten dzień urlop?

Zaliczka czy zadatek - co będzie lepsze przy współpracy z freelancerem?

Zaliczka czy zadatek? Jaka jest różnica? Co jest zwrotne, a co przepada? Podpowiadamy, co wybrać przy współpracy z freelancerem.

Minister pracy: Zwolnień grupowych jest sporo, ale są monitorowane przez resort pracy

Firmy działające w naszym kraju coraz częściej przeprowadzają zwolnienia grupowe. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przyznaje, że faktycznie tych zwolnień jest sporo.

REKLAMA

Majówka 2024: weź 3 dni urlopu a będziesz miał 9 dni wolnych

Majówka w 2024 zapowiada się wspaniale. Wypoczynek może być naprawdę długi. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu a można mieć 9 dni wolnych (wliczając weekendy). Co ciekawe Boże Ciało w 2024 r. wypada 30 maja (czwartek) oznacza to, że biorąc wolne w dniu 31 maja (piątek) - łącznie z weekendem można mieć 4 dni wolnego. Jak wypada majówka 2024? Czy w majówkę jest wolne od szkoły?

Zwolnienie grupowe: kto może zwolnić, z jakich przyczyn, kogo nie można zwolnić, jaka wysokość odprawy pieniężnej

Zwolnienie grupowe to rozwiązanie umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie każdy pracodawca może przeprowadzić takie zwolnienie i nie każdy pracownik może być nim objęty.

REKLAMA