reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Skutki spóźnionego odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę

Skutki spóźnionego odwołania pracownika od wypowiedzenia umowy o pracę

Niedochowanie przez pracownika terminu do zaskarżenia czynności prawnej pracodawcy skutkującej rozwiązaniem umowy o pracę zawsze prowadzi do oddalenia powództwa, bez względu na to, czy rozwiązanie umowy o pracę było zgodne z prawem lub uzasadnione.

Powód był zatrudniony w pozwanej spółce na stanowisku doradcy zarządu ds. restrukturyzacji na czas nieokreślony, pełniąc jednocześnie funkcję członka zarządu pozwanej. Po powołaniu w pozwanej spółce nowego zarządu 22 września 2008 r. nowa prezes zarządu pozwanej spółki wręczyła powodowi oświadczenie o rozwiązaniu z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem ze skutkiem na 31 grudnia 2008 r. W oświadczeniu tym jako przyczynę podano wygaśnięcie 27 sierpnia 2008 r. mandatu członka zarządu i niepowołanie powoda do zarządu na następną kadencję. Powód nie odwołał się od wypowiedzenia mu umowy o pracę w terminie 7 dni od doręczenia mu oświadczenia pracodawcy, ponieważ uważał, że dalsza współpraca stron nie byłaby możliwa, a ponadto zatrudnił się u innego pracodawcy, gdzie świadczył pracę do końca lipca 2009 r. 21 października 2009 r. powód wniósł odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy, żądając m.in. 30 000 zł tytułem odszkodowania, dowodząc, że wypowiedzenie było niezgodne z prawem. W piśmie z 5 marca 2010 r. powód wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę.

Sąd rejonowy oddalił powództwo. Sąd uznał, że powód był prawidłowo pouczony o terminie i sposobie odwołania, w związku z tym z upływem zawitego terminu z art. 264 § 1 k.p. wygasło jego materialnoprawne roszczenie o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przedmiotowej umowy o pracę, w tym możliwość dochodzenia tego roszczenia na drodze sądowej.

Powód wywiódł apelację od tego rozstrzygnięcia, która została oddalona.

W kasacji powód zarzucił zaskarżonemu rozstrzygnięciu naruszenie prawa materialnego, a mianowicie m.in. art. 265 § 1 k.p. przez błędną wykładnię i usankcjonowanie przez sąd odwoławczy odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, mimo braku winy po stronie powoda w uchybieniu terminowi.

Sąd Najwyższy oddalił kasację. Sąd podkreślił, że im większe opóźnienie w złożeniu odwołania przez pracownika, tym bardziej ważkie muszą być okoliczności je usprawiedliwiające. W tej sprawie powód złożył odwołanie po ponad roku od doręczenia mu wypowiedzenia. Przywrócenie terminu w takiej sytuacji wymagałoby od powoda przedstawienia bardzo szczególnych okoliczności uzasadniających jego wniosek. Takich okoliczności powód nie powołał. Dlatego nie było potrzeby rozważania zasadności i legalności przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Niedochowanie przez pracownika terminu do zaskarżenia czynności prawnej pracodawcy skutkującej rozwiązaniem umowy o pracę, o którym mowa w art. 264 k.p., zawsze prowadzi do oddalenia powództwa, bez względu na to, czy rozwiązanie umowy o pracę było (w rzeczywistości) zgodne z prawem lub uzasadnione.

Wyrok Sądu Najwyższego z 27 lipca 2011 r. (II PK 21/11).

 

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Źródło:

INFOR
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Systim

Księgowość przez Internet – online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama