Kategorie

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy – zwolnienie dyscyplinarne

Pracownik był nieobecny w pracy 14 i 15 maja br., a następnie 18 i 19 maja br. (16–17 maja br. miał wolne). Swojej nieobecności w pracy przez te 4 dni do dzisiaj nie usprawiedliwił. Od 20 maja br. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim. Wysłaliśmy mu pocztą, listem poleconym rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu nieusprawiedliwonej nieobecności w pracy przez 4 dni. Czy jeżeli pracownik odbierze pismo rozwiązujące umowę po 14 czerwca br., to zwolnienie dyscyplinarne będzie mógł zakwestionować przed sądem pracy jako bezskuteczne? Pracownik odbierze wówczas pismo po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o jego nieobecności w pracy pierwszego dnia, tj. 14 maja br.

RADA

Odebranie przez pracownika pisma rozwiązującego umowę o pracę bez wypowiedzenia po 20 czerwca br. może być przez niego kwestionowane przed sądem jako rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem prawa. Zwolnienie dyscyplinarne będzie wówczas dokonane po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o przyczynach, które uzasadniają zwolnienie z pracy.

UZASADNIENIE

W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy (§ 2 ust. 2 rozporządzenia o sposobach usprawiedliwiania nieobecności w pracy). Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, pracownik dokonuje tego zawiadomienia osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności, albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i z tego względu może być podstawą do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika.

Zatem każda z osobna, jak i wszystkie łącznie nieusprawiedliwione nieobecności pracownika 14, 15, 18 i 19 maja br. mogą być podstawą do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia.

WAŻNE!

Przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego może być nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy.


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (art. 52 § 2 Kodeksu pracy). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem (wyrok Sądu Najwyższego z 28 października 1976 r., I PRN 74/76, OSP 1977/7-8/127), przez „uzyskanie przez pracodawcę wiadomości o przyczynie uzasadniającej zwolnienie dyscyplinarne” należy rozumieć wiadomości na tyle sprawdzone, aby pracodawca mógł nabrać uzasadnionego przekonania o nagannym postępowaniu pracownika. Oznacza to więc moment, w którym pracodawca miał możliwość sprawdzenia i przekonania się o słuszności zarzutów obciążających pracownika.

WAŻNE!

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Państwa pracownik o swojej pierwszej nieobecności w pracy 14 maja br. miał obowiązek niezwłocznie Państwa zawiadomić, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy, tj. 15 maja br. Zatem skoro obowiązek usprawiedliwienia nieobecności powstał dopiero 15 maja br., to jej nieusprawiedliwienie właśnie w tym dniu stanowi okoliczność rozwiązania umowy o pracę. Upływ miesiąca od uzyskania przez Państwa wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy nastąpiłby więc 15 czerwca br. Jednak w przypadku notorycznego dopuszczania się zachowań, które stanowią ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, bieg miesięcznego terminu rozpoczyna się od ostatniego ze zdarzeń składających się na to zachowanie. W tej sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1997 r. (I PKN 443/97, OSNAP 1998/21/631).

Nieobecności w pracy Państwa pracownika, oprócz 14 maja, powtórzyły się 15 maja oraz 18 i 19 maja br. Zatem każda nieusprawiedliwiona nieobecność w tych dniach, jak również wszystkie łącznie mogą stanowić przyczynę rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ostatnia nieobecność pracownika w pracy miała miejsce 19 maja br., a obowiązek jej usprawiedliwienia pracownik miał do 20 maja br. Zatem naruszenie obowiązku pracownika nastąpiło 20 maja br. Bieg miesięcznego terminu, w czasie którego można zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, rozpocznie się w przedstawionej sytuacji od ostatniego ze zdarzeń składających się na to zachowanie, tj. od 20 maja, gdyż w tym dniu pracownik miał obowiązek najpóźniej usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy, która miała miejsce 19 maja br.

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Pismo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia uznaje się zatem za doręczone z chwilą, gdy druga strona – pracownik mogła się zapoznać z jego treścią. Dlatego w przypadku zwolnienia za pośrednictwem poczty, najlepiej zrobić to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeśli przesyłkę odbierze pracownik lub inna dorosła osoba, pracodawca na dowód otrzyma „zwrotkę”, na której będzie widniała data doręczenia pisma. Jednocześnie będzie to data rozwiązania umowy o pracę. W przypadku nieodebrania pisma, do skutecznego doręczenia dojdzie dopiero po upływie 7 dni po jego powtórnym awizowaniu, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2005 r. (I PK 37/05, OSNP 2006/17-18/263).

Doręczenie Państwa pracownikowi pisma o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia do 20 czerwca br. nie może być kwestionowane przez niego przed sądem jako wręczone z naruszeniem przepisów prawa, tj. po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o przyczynach, które uzasadniają zwolnienie z pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 30 § 1 pkt 3 i art. 52 § 1 pkt 1 i § 2, art. 300 Kodeksu pracy,
 • art. 61, art. 112 Kodeksu cywilnego,
 • § 2 ust. 2 rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281).

Orzecznictwo uzupełniające:

 • Oceny zachowania terminu z art. 52 § 2 Kodeksu pracy należy dokonywać z uwzględnieniem daty zdarzenia, które zostało wskazane jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę (art. 30 § 4 Kodeksu pracy), a nie daty zdarzeń późniejszych. (Wyrok Sądu Najwyższego z 17 lutego 1999 r., I PKN 576/98, OSNAPiUS 2001/5/155)
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.