Kategorie

Czy pracownikowi przywróconemu do pracy należy wystawić nową umowę o pracę

Małgorzata Podgórska
Czy pracownikowi przywróconemu do pracy należy wystawić nową umowę o pracę/fot.Fotolia
Czy pracownikowi przywróconemu do pracy należy wystawić nową umowę o pracę/fot.Fotolia
Fotolia
Jeżeli sąd pracy prawomocnym wyrokiem przywróci pracownika do pracy, powinien on zgłosić gotowość podjęcia pracy w ciągu 7 dni od wydania tego wyroku. Czy w związku z tym, konieczne jest podpisanie nowej umowy o pracę?

Problem

Sąd przywrócił naszego pracownika do pracy na skutek nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę. Czy z dniem przywrócenia pracownika do pracy powinniśmy zawrzeć nową umowę o pracę? Czy orzeczenie sądu zastępuje umowę o pracę? Czy orzeczenie to powinniśmy umieścić w aktach osobowych, a jeśli tak, to w której części - B czy C?

Rada

Mogą Państwo podpisać z pracownikiem nową umowę o pracę, ale nie jest to konieczne. Przywrócenie do pracy na mocy wyroku sądowego powoduje bowiem reaktywację stosunku pracy, który istniał przed wyrokiem i został rozwiązany z naruszeniem prawa. Dlatego pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zawartej przed przywróceniem do pracy. Orzeczenie sądu powinno zostać umieszczone w części C akt osobowych dotyczącej rozwiązania umowy o pracę.

Polecamy: Serwis Prawno-Pracowniczy

Uzasadnienie

Reklama

Jeżeli sąd pracy prawomocnym wyrokiem przywróci pracownika do pracy, powinien on zgłosić gotowość podjęcia pracy w ciągu 7 dni od wydania tego wyroku (art. 48 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca nie może odmówić przyjęcia takiego pracownika do pracy. Przekroczenie 7-dniowego terminu może nastąpić jedynie z przyczyn niezależnych od pracownika.

Gotowość do pracy pracownik powinien zgłosić pisemnie, ustnie lub telefonicznie (wyrok Sądu Najwyższego z 12 października 2007 r., I PK 117/07, M.P.Pr. 2008/3/114). Siedmiodniowy termin zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy biegnie od daty uprawomocnienia się orzeczenia o przywróceniu do pracy.

Pracownik został przywrócony do pracy 8 maja 2018 r. prawomocnym wyrokiem sądu pracy. Następnie 10 maja 2018 r. zgłosił gotowość do podjęcia pracy i jednocześnie przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 10 do 18 maja 2018 r. Do pracy faktycznie zgłosił się 21 maja 2018 r. Pracodawca powinien go przyjąć do pracy, ponieważ pracownik zgłosił swoją gotowość do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, a zwolnienie lekarskie uniemożliwiło mu jedynie wcześniejsze podjęcie pracy.

Pracownik, który przed przywróceniem do pracy podjął zatrudnienie u innego pracodawcy, może bez wypowiedzenia, za 3-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 48 § 2 Kodeksu pracy).

Reklama

Na mocy wyroku sądowego przywracającego do pracy pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika na takich samych warunkach jak przed bezprawnym zwolnieniem (art. 45 § 1 Kodeku pracy). Sam wyrok sądowy nie zastępuje umowy o pracę. Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem przywróconym do pracy nową umowę o pracę, w której potwierdzi jego warunki zatrudnienia. Nie jest to jednak konieczne, ponieważ przywrócenie pracownika do pracy powoduje reaktywację dotychczas istniejącego stosunku pracy. W przypadku niezawarcia z pracownikiem nowej umowy o pracę będzie on zatrudniony na podstawie dotychczasowej umowy o pracę. Takie stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r. (I PK 490/02, OSNP 2004/20/353), w którym sąd stwierdził, że:

(…) przywrócenie do pracy następuje na warunkach istniejących w chwili rozwiązania umowy i pracodawca nie musi ich ponownie określać przez wskazanie stanowiska pracy, warunków wynagradzania i innych elementów treści stosunku pracy.

Przywrócenie pracownika do pracy na poprzednich warunkach polega na dopuszczeniu go do wykonywania pracy tego samego rodzaju, a więc do wykonywania czynności na stanowisku zajmowanym przed ustaniem stosunku pracy.


Co do Państwa drugiego pytania, to należy zwrócić uwagę, że w części B akt osobowych trzeba przechowywać dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, natomiast w części C - dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia (§ 6 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).

Wyrok sądowy dotyczący przywrócenia pracownika do pracy jest związany jednocześnie z ustaniem stosunku pracy oraz jego reaktywacją wskutek orzeczenia sądowego dotyczącego przywrócenia pracownika do pracy. W związku z tym kopia prawomocnego orzeczenia sądu mogłoby być przechowywana zarówno w części B, jak i w części C akt osobowych. Należy jednak uznać, że skoro wyrok przywracający pracownika do pracy jest skutkiem ustania stosunku pracy wskutek bezprawnego działania pracodawcy, to właściwszym miejscem na przechowywanie tego dokumentu będzie część C akt osobowych, tym bardziej że na zakończenie tego stosunku pracy zostało wydane świadectwo pracy także przechowywane w części C akt osobowych pracownika.

Wyrok sądu pracy przywracający pracownika do pracy powinien być przechowywany przez pracodawcę w części C akt osobowych.

Należy przypomnieć, że pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, do okresu zatrudnienia wlicza się okres pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie. Okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia (art. 51 § 1 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

art. 45 § 1, art. 48, art. 51 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917

§ 6 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 894; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 357

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?